Audyt i kontrole wewnętrzne

Zarządzenie Nr 530/2015 Burmistrza Nysy z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego. pdf


Zarządzenie Nr 289/2015 Burmistrza Nysy z dnia  11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego pdfNa podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)
Art. 284.
1. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
2. (utracił moc)

Art. 284 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U.2015.532). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 16 kwietnia 2015 r.

                               

Zarządzenie Nr 465/2011 Burmistrza Nysy z dnia  27 września 2011 r. w sprawie: zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w  Gminie Nysa doc

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Patrycja Szulin dnia 21.12.2015
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 22.12.2015. Odsłon 441, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony