2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 250/2019, Z dnia: 22.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 250/2019 Burmistrza Nysy z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 23.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 23.05.2019 , wersja 1
Numer: 248/2019, Z dnia: 22.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Nysy z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 246/2019, Z dnia: 21.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 246/2019 Burmistrza Nysy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 245/2019, Z dnia: 21.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 245/2019 Burmistrza Nysy z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Małego Trytona Nyskiego 2019.
Załączniki:
245_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 241/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 241/2019 Burmistrza Nysy z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania instrukcji inwentaryzacyjnej Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 240/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Nysy z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2019.
Załączniki:
240_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 243/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 243/2019 Burmistrza Nysy z dnia 20 maja 2019r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarz 243-2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 21.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 21.05.2019 , wersja 1
Numer: 244/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana: 126/2019
Zarządzenie nr 244/2019 Burmistrza Nysy z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora (symbol INP I) w Biurze do Spraw Inwestorów i Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 237/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 237/2019 Burmistrza Nysy z dnia 17.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii - II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 22.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 22.05.2019 , wersja 1
Numer: 238/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 238/2019 Burmistrza Nysy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2019 r. zakresie dotacji celowej.
Załączniki:
238.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 21.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 21.05.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 20  prawy
Początek strony