Obrazy, rysunki oraz rzeczy ruchome (wygasły...)

Nysa, 24.07.2013

OGŁOSZENIE


Nyski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Nysie ul. Ogrodowa 4  w związku  z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 21.12.2012 r. sygn. Akt I Co 3503/11 oferuje do sprzedaży 

 80 obrazów, około 200 rysunków oraz rzeczy ruchome będące własnością Mirosławy Błażuckiej-Ostrowskiej.

Sprzedaż nastąpi w cenie nie niższej niż określona przez Biegłego Sądowego z zakresu wyceny i ekspertyzy dzieł sztuki.

Z obrazami, jak i rysunkami oraz z ich wyceną można się zapoznać w magazynie Spółki w Nysie ul. Słowiańska 21-23 w dniu 31.07.2013 r. w godz. od 10:00 do 13:00

Sprzedaż obrazów, rysunków oraz rzeczy ruchomych nastąpi w dniu 02.08.2013 r.  o godz. 10:00 w świetlicy Spółki  ul. Ogrodowa 4.

Dodatkowe informacje tel. 774485521 w godz. od 7:00 do godz. 15:00


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 24.07.2013
Opublikowana przez Jacek Krzywoń dnia 24.07.2013. Wygasa 03.08.2013. Odsłon 1432, Wersja 1
Początek strony