2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVIII/398/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/398/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej w Niwnicy.
Załączniki:
uchwnr398.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/399/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała XXVIII/399/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej
Załączniki:
uchwnr399.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/400/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXVIII/400/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/401/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała XXVIII/401/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2008 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/402/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/402/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załączniki:
uchwnr402.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/403/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/403/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego ( aportu ) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „ AKWA” Sp. z o.o. w Nysie.
Załączniki:
uchwnr403.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/404/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/404/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2009 – 2014
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/405/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/405/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/406/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli.
Załączniki:
uchwnr406.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
Numer: XXVIII/407/2008, Z dnia: 18.12.2008, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/407/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Załączniki:
uchwnr407.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.01.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony