2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 65/2011, Z dnia: 14.01.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 65/11 Burmistrza Nysy z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2011.

Załączniki:
65 2011.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: 62/2011, Z dnia: 13.01.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Nysy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa realizowanych w 2011 roku

Załączniki:
62_2011.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: 63/2011, Z dnia: 13.01.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 63/11 Burmistrza Nysy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2011.

Załączniki:
63_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: 64/2011, Z dnia: 13.01.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Nysy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej.

Załączniki:
64_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 14.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 14.01.2011 , wersja 1
Numer: 61/2011, Z dnia: 11.01.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 – prowadzenie świetlic

Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 04.02.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 04.02.2011 , wersja 1
Numer: 59/2011, Z dnia: 10.01.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 59/11 Burmistrza Nysy z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011.

Załączniki:
zarzadzenie nr 59_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.01.2011 , wersja 1
Numer: 58/2011, Z dnia: 05.01.2011, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Nysy z dnia 05 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Załączniki:
zarz 58-11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 17.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 17.01.2011 , wersja 1
Numer: 56/2011, Z dnia: 03.01.2011, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 56/11 BURMISTRZA NYSY z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania

Załączniki:
56.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2011 , wersja 1
 lewy  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Początek strony