2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LVI/841/18, Z dnia: 12.09.2018, Zmieniana: XLIX/742/18
Uchwała Nr LVI/841/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowanie, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Załączniki:
LVI_841_18 obwody.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: LVI/842/18, Z dnia: 12.09.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LVI/842/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: LV/827/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/827/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Niwnicy zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.7.2018 na działalność Burmistrza Nysy.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 1
Numer: LV/832/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/832/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 1
Numer: LV/840/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/840/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażania zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 1
Numer: LV/837/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/837/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 1
Numer: LV/835/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/835/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Cymbalista dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 1
Numer: LV/828/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/828/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 1
Numer: LV/838/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/838/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041.
Załączniki:
LV_838_18 wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 2
Numer: LV/834/18, Z dnia: 22.08.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr LV/834/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Cymbalista dnia 30.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 30.08.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 15  prawy
Początek strony