2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: III/25/18, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana na uchwałę Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Sokołowska Podinspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: III/24/18, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Nysy zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.10.2018 na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
lll_24_18_OPS.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: III/26/18, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Załączniki:
lll_26_18_program.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: III/23/18, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr AO.OK.1510.11.2018 na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie.
Załączniki:
lll_23_SP5.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: III/22/18, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2041.
Załączniki:
lll_22_18_wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: III/21/18, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała nr lll/21/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
lll_21_18_budzet.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 2
Numer: III/27/18, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Załączniki:
lll_27_18_kryterium.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: II/20/18, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr ll/20/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
II_20_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 30.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.11.2018 , wersja 2
Numer: II/19/18, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie.
Załączniki:
II_19_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 30.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.11.2018 , wersja 1
Numer: II/18/18, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego" w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
II_18_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Piegza dnia 30.11.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.11.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony