2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLVIII/706/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/706/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marian Lisoń dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/707/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/707/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2041.
Załączniki:
XLVIII_707_18 WPF.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marian Lisoń dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/708/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/708/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza,
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/710/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/710/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/711/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/711/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (1).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/712/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/712/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (2).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/713/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/713/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/714/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/714/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urbana w Głębinowie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/715/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/715/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji Zakonowi Braci Mniejszych Klasztoru Franciszkanów w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: XLVIII/716/18, Z dnia: 27.02.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLVIII/716/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 08.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.03.2018 , wersja 2
 1 2 3 
Początek strony