Informacja publiczna

INFORMACJA PUBLICZNA

Pełnomocnik Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej:
Dariusz Bagnicki
tel. 77 40 80 518
d.bagnicki(at)www.nysa.pl

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych. >>

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

- ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Zapraszamy do korzystania z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
doc


Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej (Pełnomocnik Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej, pok.101)

_____________________________________________________________________________________________________


W przypadku zamiaru ponownego wykorzystania otrzymanej informacji szczegółowe informacje oraz wniosek
dostępne są w BIP <link>


________________________________________________________________________________________


Zarządzenie nr 1328/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Nysie pdf
Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” zarządzenie , zarządzenie instrukcja , instrukcja załącznik 1 , instrukcja załącznik 2
Zarządzenie Nr 1325/2017 Burmistrza Nysy z dnia 27 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” pdf
Zarządzenie Nr 1518/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego” pdf

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Bagnicki dnia 12.01.2018
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 12.01.2018. Odsłon 2909, Wersja 31drukuj
Wersja : lewy  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Początek strony