Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi

Radny P.Smoter wniosek w sprawie uwag zgłoszonych przez mieszkańców osiedla przy ul. Zwycięstwa.
Radny P.Smoter wniosek  w sprawie uwag zgłoszonych przez mieszkańców osiedla przy ul. Zwycięstwa.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Radny P.Smoter wniosek mieszkańców osiedla przy ul. Zwycięstwa w sprawie budynków mieszkalnych.
Radny P.Smoter wniosek mieszkańców osiedla przy ul. Zwycięstwa w sprawie budynków mieszkalnych.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Radny P.Smoter wniosek o ponowne, stabilne posadowienie wszystkich zestawów do świczeń zamontowanych
Radny P.Smoter wniosek o ponowne, stabilne posadowienie wszystkich zestawów do świczeń zamontowanych niedawno nad rzeką.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Radny P.Smoter wniosek w sprawie opracowania projektu przebudowy terenów NOR nad Jeziorem Nyskim.
Radny P.Smoter wniosek w sprawie opracowania projektu przebudowy terenów NOR nad Jeziorem Nyskim.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Radny P.Smoter wniosek w sprawie opracowania projektu budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych n
Radny P.Smoter wniosek w sprawie opracowania projektu budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych na byłym poligonie.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Radny D.Pięch wniosek o podjęcie decyzji o budowie dodatkowego parkingu przy ul. Korczaka przy bloku
Radny D.Pięch wniosek o podjęcie decyzji o budowie dodatkowego parkingu przy ul. Korczaka przy bloku 10-16.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Radny P.Smoter wniosek w sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusów MZK z Goświnowic do Nysy.
Radny P.Smoter wniosek w sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusów MZK z Goświnowic do Nysy.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Rady P.Smoter wniosek w sprawie wprowadzenia zadania - "dokumentacja projektowa tężni solankowej w N
Rady P.Smoter wniosek w sprawie wprowadzenia zadania - "dokumentacja projektowa tężni solankowej w Nysie".
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Radny Paweł Szyra - w sprawie likwidacji zastoiska wody opadowej na ulicy Granitowej w Nysie
adny Paweł Szyra - w sprawie likwidacji zastoiska wody opadowej na ulicy Granitowej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 26.07.2018
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie przycięcia gałęzi zwisających nad łapaczem piłek i ogrodzenia na
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie przycięcia gałęzi zwisających nad łapaczem piłek i ogrodzenia na boisku LZS Niwnica- Konradowa
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 09.04.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy mieszkań komunalnych przez nyskie firmy budowlane.
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy mieszkań komunalnych przez nyskie firmy budowlane. (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła A
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie przywrócenia możliwości wejścia na wał Jeziora Nyskiego.
Radny Piotr Smoter - w sprawie przywrócenia możliwości wejścia na wał Jeziora Nyskiego. (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłąc
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie wymiany nieszczelnych okien w budynku socjalnym.
Radny Piotr Smoter - w sprawie wymiany nieszczelnych okien w budynku socjalnym.(Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępi
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Radna Jolanta Trytko-Warczak - interpelacja w sprawie analizy konieczności budowy BUS Pasa dla autob
Radna Jolanta Trytko-Warczak - interpelacja w sprawie analizy konieczności budowy BUS Pasa dla autobusu elektrycznego.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wysypania tłuczniem podwórka za garażami na ulicy Wita Stwo
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wysypania tłuczniem podwórka za garażami na ulicy Wita Stwosza.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2018 Utworzono: 23.04.2018
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie przedstawienia szczegółowego raportu dotyczącego pracy leka
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie przedstawienia szczegółowego raportu dotyczącego pracy lekarza weterynarii.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie świateł sygnalizacyjnych na ulicy Piłsudskiego przy przejściu dl
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie świateł sygnalizacyjnych na ulicy Piłsudskiego przy przejściu dla pieszych
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2018 Utworzono: 04.04.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie wykonanie malowanki na skrzyżowaniach w obrębie ul. Marcinkowskiego -
Radny Piotr Smoter - w sprawie wykonanie malowanki na skrzyżowaniach w obrębie ul. Marcinkowskiego - analogicznie do malowanki wykonanej u zbiegu ul. Mariackiej/Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 04.04.2018
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie wycięcia drzewa niebezpiecznie pochylonego w kierunku jezdni
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie wycięcia drzewa niebezpiecznie pochylonego w kierunku jezdni
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radny G.Samborski, radna J.Trytko-Warczak - interpelacje z XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.
Radny G.Samborski, radna J.Trytko-Warczak - interpelacje z XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.2018r. c.d.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radny G.Samborski, radna J.Trytko-Warczak - interpelacje z XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.
Radny G.Samborski, radna J.Trytko-Warczak - interpelacje z XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.02.2018r
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przedstawienia certyfikatów dla materiałów zastosowanych do pokryci
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przedstawienia certyfikatów dla materiałów zastosowanych do pokrycia dachu hali po byłej tłoczni na terenie byłego FSD
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radna Danuta Pasieka - w sprawie w sprawie przywrócenia winiety parkingowej z zerową stawką opłat dl
Radna Danuta Pasieka - w sprawie w sprawie przywrócenia winiety parkingowej z zerową stawką opłat dla osób odprowadzających dzieci do placówek oświatowych i wychowawczych w strefie płatnego parkowania
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radna Lilla Cwajna - w sprawie wycinki drzew rosnących na terenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Radna Lilla Cwajna -  w sprawie wycinki drzew rosnących na terenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporządkowania terenu Placu Kilińskiego
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporządkowania terenu Placu Kilińskiego
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wydanie zarządzenia
Radny Piotr Smoter - w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wydanie zarządzenia
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania śmieci w niecce Fontanny Trytona
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania śmieci w niecce Fontanny Trytona
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie oświetlenia przed wejściem na nyski dworzec PKP
Radny Piotr Smoter - w sprawie oświetlenia przed wejściem na nyski dworzec PKP
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 27.03.2018
Radni Rady Miejskiej w Nysie Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie postulatów mieszkańców posesji zl
Radni Rady Miejskiej w Nysie Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie postulatów mieszkańców posesji zlokalizowanej przy ulicy Mariackiej 2 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2018 Utworzono: 26.03.2018
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w związku z Apelem Obywatelskim Komitetu Przebudowy Śródmieścia Mias
Radna Jolanta Trytko-Warczak  - w związku z Apelem Obywatelskim Komitetu Przebudowy Śródmieścia Miasta Nysy
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Radni Rady Miejskiej w Nysie Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie zorganizowania konsultacji społec
Radni Rady Miejskiej w Nysie Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie zorganizowania konsultacji społecznych w spr. przebudowy śródmieścia
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Radni Rady Miejskiej w Nysie Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie naprawy iluminacji w posadzce ul.
Radni Rady Miejskiej w Nysie Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie naprawy iluminacji w posadzce ul.Krzywoustego
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie obniżenia podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców prowad
Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie obniżenia podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie śródmieścia Nysy
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zakazu parkowania samochodów po jednej ze stron ulicy Reymonta w Ny
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zakazu parkowania samochodów po jednej ze stron ulicy Reymonta w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2018 Utworzono: 09.02.2018
Radna Danuta Pasieka - w sprawie utrzymania porządku na terenie bulwarów nad rzeką Nysa Kłodzką
Radna Danuta Pasieka - w sprawie utrzymania porządku na terenie bulwarów nad rzeką Nysa Kłodzką
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie dalszych planów co do kupców nyskich i bułgarskich na stad
Radna Jolanta Trytko-Warczak  - w sprawie dalszych planów co do kupców nyskich i bułgarskich na stadionie Stali
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie ilości zarejestrowanych firm w Nysie
Radna Jolanta Trytko-Warczak  - w sprawie ilości zarejestrowanych firm w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2018 Utworzono: 09.02.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie naprawy dojść z chodnika przy ul.Łukasińskiego do klatek schodowych
Radny Piotr Smoter - w sprawie naprawy dojść z chodnika przy ul.Łukasińskiego do klatek schodowych
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie planowanej przez Spółkę NEC budowie instalacji do spalania pal
Stowarzyszenie Liga Nyska - w sprawie planowanej przez Spółkę NEC budowie instalacji do spalania paliwa
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2018 Utworzono: 31.01.2018
Radna Danuta Pasieka - w sprawie terenów wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
Radna Danuta Pasieka - w sprawie terenów wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 27.04.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie opracowania i wprowadzenia procedur
Radna Danuta Pasieka -  w sprawie opracowania i wprowadzenia procedur
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie usunięcia z fontanny Trytona plastikowych ozdób świątecznych i wisząc
Radny Piotr Smoter - w sprawie usunięcia z fontanny Trytona plastikowych ozdób świątecznych i wiszących kabli
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Piotr Smoter - w sprawie pilnego wykonania instalacji elektrycznej, zamontowania umywalki, zle
Radny Piotr Smoter - w sprawie pilnego wykonania instalacji elektrycznej, zamontowania umywalki, zlewu i toalety w mieszkaniu komunalnym
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radna Danuta Pasieka - w sprawie przesunięcia czasu odjazdu pociągu relacji Nysa-Brzeg
Radna Danuta Pasieka -  w sprawie przesunięcia czasu odjazdu pociągu relacji Nysa-Brzeg
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wniosku o dofinansowanie
Radna Jolanta Trytko-Warczak  - w sprawie wniosku o dofinansowanie
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2018 Utworzono: 16.01.2018
Radny Adam Zelent - w sprawie boiska sportowego przy ul.Brodzińskiego
Radny Adam Zelent -  w sprawie boiska sportowego przy ul.Brodzińskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 01.12.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie działek na ul. Franciszkańskiej
Radny Adam Zelent -  w sprawie działek na ul. Franciszkańskiej
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2017 Utworzono: 27.11.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Targowiska Miejskiego
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Targowiska Miejskiego
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zlikwidowania wyrwy w jezdni na ul.Boh.Warszawy (obok Szkoły Pod
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zlikwidowania wyrwy w jezdni na ul.Boh.Warszawy (obok Szkoły Podstawowej Nr 1)
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 20.11.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie osiedla Rochus i Podzamcze
Radny Adam Zelent -  w sprawie osiedla Rochus i Podzamcze
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 20.11.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie usunięcia trzech pojazdów samochodowych
Radny Dariusz Pięch - w sprawie usunięcia trzech pojazdów samochodowych
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 18.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie zakupu odkurzacza miejskiego do utrzymywania czystości
Radny Piotr Smoter -  w sprawie zakupu odkurzacza miejskiego do utrzymywania czystości
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk malowanych sprayem na murach w Nysie
Radny Piotr Smoter -  w sprawie swastyk malowanych sprayem na murach w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie dofinansowania ogólnopolskiego zjazdu diabetyków
Radny Piotr Smoter -  w sprawie dofinansowania ogólnopolskiego zjazdu diabetyków
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie podcięcia koron drzew przy altanie Eichendorffa
Radny Dariusz Pięch -  w sprawie podcięcia koron drzew przy altanie Eichendorffa
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radna Danuta Pasieka - zapytanie o pozyskanie dofinansowania na zadanie "Remont drogi w Przełęku"
Radna Danuta Pasieka -  zapytanie o pozyskanie dofinansowania na zadanie "Remont drogi w Przełęku"
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2017 Utworzono: 09.10.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie uchwał uchylonych
Radny Piotr Smoter -  w sprawie uchwał uchylonych
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie zmienionej przez Urząd Miejski organizacji ruchu u zbiegu ul. Mariac
Radny Piotr Smoter -  w sprawie zmienionej przez Urząd Miejski organizacji ruchu u zbiegu ul. Mariackiej i Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2017 Utworzono: 25.09.2017
Radny Dariusz Bednarz - w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Pomorskiej
Radny Dariusz Bednarz - w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul.Pomorskiej
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie zabezpieczenia komina w lokalu
Radna Celina Lichnowska - w sprawie zabezpieczenia komina w lokalu (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej; jawność wyłączyła S.Paściak pracownik Wyd
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przedstawienia zestawienia łącznych nakładów
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przedstawienia zestawienia łącznych nakładów poniesionych na Klub Siatkarski AZS PWSZ Stal Nysa i Spółki Gminne
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego
Radny Piotr Smoter -  w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie naprawy uszczerbku w drodze
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie naprawy uszczerbku w drodze
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie rozdzielenia zarządzania cmentarzami i przedsiebiorstwa pogrzebowego
Radny Piotr Smoter -  w sprawie rozdzielenia zarządzania cmentarzami i przedsiebiorstwa pogrzebowego
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie winiety dla osób odprowadzających dzieci do szkoł
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny -  w sprawie winiety dla osób odprowadzających dzieci do szkoły i przedszkola
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie odkomarzania
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie odkomarzania
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie gminnej strony internetowej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie gminnej strony internetowej
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2017 Utworzono: 21.08.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie uprzątnięcia placu przy ulicy Krzywoustego.
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie uprzątnięcia placu przy ulicy Krzywoustego.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 20.07.2017
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie braku toalet w w centrum miasta oraz na dworcu autobusowym
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie braku toalet w w centrum miasta oraz na dworcu autobusowym.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy przedszkola Nr 10 w Nysie.
Radny Piotr Smoter - w sprawie budowy przedszkola Nr 10 w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2017 Utworzono: 19.07.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany regulaminu przetargów.
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany regulaminu przetargów.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni.
Radna Danuta Wąsowicz- Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie dokonania naprawy drogi przy ulicy Prusa.
Radny Piotr Smoter - w sprawie dokonania naprawy drogi przy ulicy Prusa.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy zbiornika infiltracyjnego przy ul. Kaczkowskiego.
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy zbiornika infiltracyjnego przy ul. Kaczkowskiego.
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie budynku po byłej WKU.
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie budynku po byłej WKU.
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2017 Utworzono: 14.07.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie uzbrojenia terenów po byłym FSO w Nysie
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie uzbrojenia terenów po byłym FSO w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 12.07.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmniejszenia stawki za zajęcie pasa drogowego
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmniejszenia stawki za zajęcie pasa drogowego
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2017 Utworzono: 10.07.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie powołania ciała doradczego dla osób niepełnosprawnych
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie powołania ciała doradczego dla osób niepełnosprawnych
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie ulicy Wiosennej w Nysie
Radny Piotr Smoter - w sprawie ulicy Wiosennej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie odpowiedzi dot. montażu przystanków rowerowych
Radny Piotr Smoter - w sprawie odpowiedzi dot. montażu przystanków rowerowych
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Nysa
Radny Adam Zelent - w sprawie przeprowadzenia odkomarzania na terenie Gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter i radna Danuta Pasieka- w sprawie przywrócenie miejsc parkingowych przy ulicy Suc
Radny Piotr Smoter i radna Danuta Pasieka- w sprawie przywrócenie miejsc parkingowych przy ulicy Sucharskiego i Mariackiej
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2017 Utworzono: 30.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie wybrukowania dziedzińca Bastionu św. Jadwigi
Radny Piotr Smoter -  w sprawie wybrukowania dziedzińca Bastionu św. Jadwigi
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2017 Utworzono: 29.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie remontu ulicy Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota -  w sprawie remontu ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2018 Utworzono: 27.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przyznawania corocznych drobnych nagród dla młodych,nyskich artystó
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie przyznawania corocznych drobnych nagród dla młodych,nyskich artystów
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Marcin Wajda - w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
Radny Marcin Wajda -  w sprawie budynku po byłej rzeźni w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie terenów przyległych do byłego Transbudu
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie terenów przyległych do byłego Transbudu
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie dogłębnego zbadania sprawy rekrutacji w przedszkolu nr 14
Radny Adam Zelent -  w sprawie dogłębnego zbadania sprawy rekrutacji w przedszkolu nr 14
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie ciągów pieszo rowerowych w technologi asfaltowej
Radny Adam Zelent -  w sprawie ciągów pieszo rowerowych w technologi asfaltowej
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie planów zagospodarowania podwórka przy ulicy Celnej 22-26.
Radny Piotr Smoter - w sprawie planów zagospodarowania podwórka przy ulicy Celnej 22-26.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 21.06.2017
Radna Danuta Pasieka w w sprawie modernizacji podwórka.
Radna Danuta Pasieka w w sprawie modernizacji podwórka.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie regulaminu
Radna Danuta Pasieka - w sprawie regulaminu "ZIelone Podwórka".
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zakupu wyłącznie zamykanych piaskownic
Radna Danuta Pasieka -  w sprawie zakupu wyłącznie zamykanych piaskownic
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego urzędu
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2017 Utworzono: 14.06.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie udzielenia informacji na temat planów trenera AZS Stal Nysa
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie udzielenia informacji na temat planów trenera AZS Stal Nysa
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zakazu używania na terenie Śródmieścia dmuchaw oraz montaż ławek na
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zakazu używania na terenie Śródmieścia dmuchaw oraz montaż ławek na ul. Lompy i zamontowanie w tych okolicach toalet w formie konternerów
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporzadkowania terenu przy ul.Ogrodowej
Radna Celina Lichnowska - w sprawie uporzadkowania terenu przy ul.Ogrodowej
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wizytacji terenów inwestycyjnych
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie wizytacji terenów inwestycyjnych
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2017 Utworzono: 13.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie ogłoszenia przetargu na organizację Zjazdu Dużych Rodzin
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie ogłoszenia przetargu na organizację Zjazdu Dużych Rodzin
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie podjęcia wspólnych działań z Powiatem w celu remontu ulicy
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie podjęcia wspólnych działań z Powiatem w celu remontu ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 06.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie oceny pracy komisji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publlicznego
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie oceny pracy komisji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publlicznego
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Radna Danuta Pasieka - uporządkowanie podwórka Mariacka - Prudnicka - Żwirki i Wigury
Radna Danuta Pasieka - uporządkowanie podwórka Mariacka - Prudnicka - Żwirki i Wigury
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie kostki brukowej przy ulicy Saperskiej
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie kostki brukowej przy ulicy Saperskiej
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie montażu przystanków dla rowerzystów
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie montażu przystanków dla rowerzystów
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2017 Utworzono: 02.06.2017
Radny D.Bednarz - w sprawie wycięcia suchych konarów
Radny D.Bednarz - w sprawie wycięcia suchych konarów
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zbrojenia terenów inwestycyjnych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie zbrojenia terenów inwestycyjnych
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2017 Utworzono: 01.06.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie zadłużonych najemców na terenie FSO
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie zadłużonych najemców na terenie FSO
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 12.05.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie przejmowania NOR sp. z o.o. przez NZN sp. z o.o. - ARN sp. z o.o.
Radny Piotr Smoter - w sprawie przejmowania NOR sp. z o.o. przez NZN sp. z o.o. - ARN sp. z o.o.
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2017 Utworzono: 11.05.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kładki przy elektrowni wodnej
Radny Piotr Smoter - w sprawie kładki przy elektrowni wodnej
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2017 Utworzono: 08.05.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie opóźnień w wykonaniu dokumentacji projektowych
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wznowienia prac nad geotermią
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wznowienia prac nad geotermią
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 19.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie konsultacji z Radnymi planu zagospodarowania przestrzennego (Dekada)
Radny Piotr Smoter - w sprawie konsultacji z Radnymi planu zagospodarowania przestrzennego (Dekada)
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie dopłat do ogrzewania
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie dopłat do ogrzewania
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie funkcjonowania klubu siatkarskiego
Radny Grzegorz Samborski - w sprawie funkcjonowania klubu siatkarskiego
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 24.04.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie posprzątania terenów dzielnicy Rochus
Radny Adam Zelent - w sprawie posprzątania terenów dzielnicy Rochus
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2017 Utworzono: 18.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie utrzymania Placu Paderewskiego
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie utrzymania Placu Paderewskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie posprzątania pasa zieleni przy ul. Chełmońskiego
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie posprzątania pasa zieleni przy ul. Chełmońskiego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie kosztów utrzymania hali widowiskowo-sportowej
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie licytowanej działki w Goświnowicach
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie licytowanej działki w Goświnowicach
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania wokół placu Fortu Wodnego
Radny Piotr Smoter - w sprawie posprzątania wokół placu Fortu Wodnego
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów budowy przedszkola przy ul. 11 Listopada
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie środków wydanych na program wsparcia rodzin wielodzietnych
Radny Piotr Smoter - w sprawie środków wydanych na program wsparcia rodzin wielodzietnych
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wód termalnych
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie wód termalnych
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 11.04.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie schematu organizacyjnego Urzędu, który miał wejść w życie z 2017 ro
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie schematu organizacyjnego Urzędu, który miał wejść w życie z 2017 rokiem
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie remontu ul. Głowackiego oraz chodnika ul. Kościuszki
Radna Celina Lichnowska - w sprawie remontu ul. Głowackiego oraz chodnika ul. Kościuszki
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radny Dariusz Pięch - w sprawie wynajmu lokalu Pani Edycie Marczuk
Radny Dariusz Pięch - w sprawie wynajmu lokalu Pani Edycie Marczuk
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radny Janusz Chabiński - w sprawie aplikacji eSesja
Radny Janusz Chabiński - w sprawie aplikacji eSesja
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmian organizacji ruchu w Rynku
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmian organizacji ruchu w Rynku
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany Programu "bon wychowawczy"
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany Programu "bon wychowawczy"
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie śmieci na podwórku ul. Krzywoustego - Armii Krajowej oraz uporz
Radny Przemysław Dziaduś - w sprawie śmieci na podwórku ul. Krzywoustego - Armii Krajowej oraz uporządkowania zieleni, znaków drogowych i nierównych chodników w podwórku ul. Wałowa - Biskupa Jarosława
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie ogłoszenia naboru do programu Zielone Podwórka
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie ogłoszenia naboru do programu Zielone Podwórka
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 06.04.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulicy Kaczkowskiego
Radny Adam Zelent - w sprawie zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulicy Kaczkowskiego
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie posprzątania ulicy Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie posprzątania ulicy Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 03.04.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie terenów przylegających do ARN sp. z o.o. na Jezior
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie terenów przylegających do ARN sp. z o.o. na Jeziorem Nyskim
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk i znaków wymalowanych w mieście
Radny Piotr Smoter - w sprawie swastyk i znaków wymalowanych w mieście(Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdale
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2017 Utworzono: 30.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie piasku zalegającego na Alei Józefa Lompy
Radny Piotr Smoter - w sprawie piasku zalegającego na Alei Józefa Lompy
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie utrzymania chodnika ul. Sucharskiego
Radny Piotr Smoter - w sprawie utrzymania chodnika ul. Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie zeszłorocznego zobowiązania dotyczącego kompleksowego remontu budynków
Radny Adam Zelent - w sprawie zeszłorocznego zobowiązania dotyczącego kompleksowego remontu budynków komunalnych "powodzianek"
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawienawierzchni drogi bocznej do ul. Morcinka
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawienawierzchni drogi bocznej do ul. Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie bazy turystycznej nad Jeziorem Nyskim, bonu wychowawczego, menadżer
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie bazy turystycznej nad Jeziorem Nyskim, bonu wychowawczego, menadżera hali sportowej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy drogi w Alei Wojska Polskiego
Radny Adam Zelent - w sprawie budowy drogi w Alei Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 22.03.2017
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie podwyższenia kapitałów zakładowych spółek gminnych i zmian składów
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie podwyższenia kapitałów zakładowych spółek gminnych i zmian składów osobowych w spółkach
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie chodnika przy pl. Staromiejskim
Radna Danuta Pasieka - w sprawie chodnika przy pl. Staromiejskim
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie budowy drogi w ulicy Batalionów Chłopskich
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie budowy drogi w ulicy Batalionów Chłopskich
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrze
Radny Piotr Smoter - w sprawie kosztów zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dekady
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 17.03.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie terminów i kosztów budowy Przedszkola Nr 5
Radny Piotr Smoter - w sprawie terminów i kosztów budowy Przedszkola Nr 5
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 21.03.2017
Radna Lilla Cwajna - w sprawie środków budżetowych na przeglądy w sołectwach
Radna Lilla Cwajna - w sprawie środków budżetowych na przeglądy w sołectwach
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2017 Utworzono: 14.02.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie budownictwa mieszkaniowego i budowy drogi
Radny Piotr Smoter - w sprawie budownictwa mieszkaniowego i budowy drogi
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2017 Utworzono: 27.01.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przesłania protokołu do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publi
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie przesłania protokołu do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 25.01.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie oznakowania i opłat Strefa Płatnego Parkowania
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie oznakowania i opłat Strefa Płatnego Parkowania
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 23.01.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany nazw ulic
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zmiany nazw ulic
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 19.01.2017
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany nazw ulic
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie zmiany nazw ulic
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 19.01.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie procesu połączenia spółek NZN i NOR
Radny Piotr Smoter - w sprawie procesu połączenia spółek NZN i NOR
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 03.01.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie ławek w podwórku ul. Sucharskiego
Radny Piotr Smoter - w sprawie ławek w podwórku ul. Sucharskiego
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 26.01.2017
Radny Janusz Chabiński - w sprawie taryf i rozliczeń AKWA
Radny Janusz Chabiński - w sprawie taryf i rozliczeń AKWA
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 26.01.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie ścieżki rowerowej
Radna Danuta Pasieka - w sprawie ścieżki rowerowej
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Radny Paweł Szyra - w sprawie elektronicznego systemu informacji turystycznej (samodzielne zwiedzani
Radny Paweł Szyra - w sprawie elektronicznego systemu informacji turystycznej (samodzielne zwiedzanie)
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Radna Celina Lichnowska - w sprawie chodników oraz kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
Radna Celina Lichnowska - w sprawie chodników oraz kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 16.01.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie rewitalizacji Rynku
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie rewitalizacji Rynku
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Radna Danuta Pasieka - w sprawie oświetlenia placu przed dworcem kolejowym
Radna Danuta Pasieka - w sprawie oświetlenia placu przed dworcem kolejowym
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 07.12.2016
Radna Danuta Pasieka - w sprawie przeglądu chodników
Radna Danuta Pasieka - w sprawie przeglądu chodników
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 22.11.2016
Radna Maria Żukowska - w sprawie remontu chodnika ul. Franciszkańska
Radna Maria Żukowska - w sprawie remontu chodnika ul. Franciszkańska
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 22.11.2016
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
Radny Stanisław Czepiel - w sprawie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 22.11.2016
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wiejskiej
Radna Jolanta Trytko-Warczak - w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wiejskiej
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 21.11.2016
Radny Paweł Szyra - w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Dziennym Domu Pobytu
Radny Paweł Szyra - w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Dziennym Domu Pobytu
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 02.11.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie spalania odpadów
Radny Piotr Smoter - w sprawie spalania odpadów
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 23.11.2016
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie organizacji "Dni Nysy"
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - w sprawie organizacji "Dni Nysy"
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 26.10.2016
Radny Dariusz Pięch - w sprawie budowy dróg, remotów nawierzch i chodników
Radny Dariusz Pięch - w sprawie budowy dróg, remotów nawierzch i chodników
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 09.11.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie projektu budżetu na 2017 rok
Radny Piotr Smoter - w sprawie projektu budżetu na 2017 rok
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Radny Piotr Smoter - w sprawie inwentaryzacji Cmentarza Jerozolimskiego
Radny Piotr Smoter - w sprawie inwentaryzacji Cmentarza Jerozolimskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 16.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budowy nawierzchni ul. Mazowieckiej
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie budowy nawierzchni ul. Mazowieckiej
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 05.12.2016
Radny Romuald Kamuda - w sprawie wywozu nieczystości Skorochów
Radny Romuald Kamuda - w sprawie wywozu nieczystości Skorochów
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 25.10.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie rozbudowy placu zabaw przy Al. Lompy
Radny Piotr Smoter - w sprawie rozbudowy placu zabaw przy Al. Lompy
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 10.01.2017
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie sprzedaży "z chodnika" przez działkowców
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - w sprawie sprzedaży "z chodnika" przez działkowców
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 25.10.2016
Radny Łukasz Bogdanowski - w sprawie zakupu zabawek do Przedszkola Nr 5
Radny Łukasz Bogdanowski - w sprawie zakupu zabawek do Przedszkola Nr 5
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 13.10.2016
Radny Adam Zelent - w sprawie sięgacza przy Al. Wojska Polskiego i ul. Gen. Sosnkowskiego
Radny Adam Zelent - w sprawie sięgacza przy Al. Wojska Polskiego i ul. Gen. Sosnkowskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 23.11.2016
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zatoki przy SP1
Radna Danuta Pasieka - w sprawie zatoki przy SP1
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 11.10.2016
Radny Janusz Chabiński - wniosek w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych przez EKOM
Radny Janusz Chabiński - wniosek w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych przez EKOM
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 19.10.2016
Radny Piotr Smoter - w sprawie składowiska opon
Radny Piotr Smoter - w sprawie składowiska opon
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 19.10.2016
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie skupu nieruchomości i terenów po FSO
Radny Piotr Wojtasik - w sprawie skupu nieruchomości i terenów po FSO
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2017 Utworzono: 28.10.2016
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie stacji paliw prowadzonej przez MZK
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie stacji paliw prowadzonej przez MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 21.09.2016
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK i biletów cza
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK i biletów czasowych
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.10.2016
Radna Celina Lichnowska - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
Radna Celina Lichnowska - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.10.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie rozkładu jazdy autobusów MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.10.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie infrastruktury drogowej Podzamcze i Rochów
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie infrastruktury drogowej Podzamcze i Rochów
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 23.09.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie bilbordu na A4
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie bilbordu na A4
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 08.09.2016
Rada Miejska w Nysie - wniosek do Zarządu Województwa Opolskiego
Rada Miejska w Nysie - wniosek do Zarządu Województwa Opolskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 31.08.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie sprawozdania w zakresie nadzoru właścicielskiego
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie sprawozdania w zakresie nadzoru właścicielskiego
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 22.07.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wyników finansowych spółek
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wyników finansowych spółek
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 14.07.2016
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.07.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koncepcji działań MZK
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 07.07.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie osiedla Nysa Południe
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie osiedla Nysa Południe
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 12.07.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie paliwa z odpadów komunalnych
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie paliwa z odpadów komunalnych
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2017 Utworzono: 07.07.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie zniszczeń wzdłuż rzeki
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie zniszczeń wzdłuż rzeki
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 08.08.2016
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie terenów zielonych w Parku Miejskim
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie terenów zielonych w Parku Miejskim
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 07.07.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie publikacji rejestru umów od początku 2015 roku
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie publikacji rejestru umów od początku 2015 roku
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 13.09.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie IWZ
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie IWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 13.07.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie gałęzi Altana Eichendorffa
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie gałęzi Altana Eichendorffa
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 08.07.2016
Radny Paweł Szyra - wniosek w sprawie przebudowy parkingu przy ul. B. Prusa
Radny Paweł Szyra - wniosek w sprawie przebudowy parkingu przy ul. B. Prusa
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radny Marcin Wajda - wniosek w sprawie przystanków autobusowych
Radny Marcin Wajda - wniosek w sprawie przystanków autobusowych
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 17.08.2016
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie dokumentacji projektowej Żwirki i Wigury
Radna Danuta Pasieka - wniosek w sprawie dokumentacji projektowej Żwirki i Wigury
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie krawężników ul. Teatralna i Kramarska
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie krawężników ul. Teatralna i Kramarska
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 24.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie kopert na ul. M. Skłodowskiej-Curie
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota - wniosek w sprawie kopert na ul. M. Skłodowskiej-Curie
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 11.07.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie parkingu przy cmentarzu Niwnica
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie parkingu przy cmentarzu Niwnica
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie oczyszczenie rowów w Domaszkowicach
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie oczyszczenie rowów w Domaszkowicach
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 05.07.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie naprawy nawierzchni drogi
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 20.07.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie kanalizacji w Domaszkowicach
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie kanalizacji w Domaszkowicach
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 28.06.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 13.07.2016
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie pustostanu przy ul. Słowiańskiej
Radny Romuald Kamuda - wniosek w sprawie pustostanu przy ul. Słowiańskiej
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2017 Utworzono: 20.06.2016
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota oraz Jolanta Trytko-Warczak
Radna Danuta Wąsowicz-Hołota oraz Jolanta Trytko-Warczak
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 04.07.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie przedłużenia ul. Kozielskiej
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie przedłużenia ul. Kozielskiej
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 23.05.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie remontu chodników przy ul. M. Konopnickiej
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie remontu chodników przy ul. M. Konopnickiej
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 19.05.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie remontu domków komunalnych "powodzianek"
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 25.05.2016
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koszy na śmieci Al. Wojska Polskiego
Radny Adam Zelent - wniosek w sprawie koszy na śmieci Al. Wojska Polskiego
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 23.05.2016
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie oświetlenia w związku z przedłużeniem ul. B. Prusa
Radny Dariusz Pięch - wniosek w sprawie oświetlenia w związku z przedłużeniem ul. B. Prusa
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 18.05.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wjazdu w podwórko ul. Ligonia
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie wjazdu w podwórko ul. Ligonia
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 31.05.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie strefy płatnego parkowania na Rynku Solnym
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie strefy płatnego parkowania na Rynku Solnym
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 19.05.2016
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie bonu wychowawczego
Radny Piotr Smoter - wniosek w sprawie bonu wychowawczego
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 24.05.2016
Radny Łukasz Bogdanowski - wniosek w sprawie chodnika ul. Podolska
Radny Łukasz Bogdanowski - wniosek w sprawie chodnika ul. Podolska
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 18.05.2016
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie chodnika Niwnica-Wyszków
Radny Stanisław Czepiel - wniosek w sprawie chodnika Niwnica-Wyszków
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 11.05.2016
Radna Lilla Cwajna - wniosek w sprawie monitorowanie usterek
Radna Lilla Cwajna - wniosek w sprawie monitorowanie usterek
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 06.07.2016
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie rejestru umów
Radny Piotr Wojtasik - wniosek w sprawie rejestru umów
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2017 Utworzono: 23.05.2016
Wniosek
Radna Maria Żukowska- dotyczy utwardzenia drogi na osiedlu domów przy ul. Orląt Lwowskich
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Smoter - dotyczy zagospodarowania alei przy ul.Bielawskiej
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Interpelacja
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy postawienia masztu telefonii komórkowej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy naprawy nawierzchni drogi gminnej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy nielegalnego wysypiska śmieci
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radna Celina Lichnowska - dotyczy zatrudnienia nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Paweł Szyra - dotyczy budowy parkingu przy ul.Kusocińskiego i Zwycięstwa w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Marcin Wajda - dotyczy rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy montażu wiaty przystankowej przy ul.Kochanowskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Bednarz - dotyczy kontroli dróg gminnych pod kątem gwarancji
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Smoter - dotyczy rozwoju Targowiska Miejskiego
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radna Maria Żukowska - dotyczy remontu chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Dariusz Pięch - dotyczy oświetlenia boiska do koszykówki przy ul. Alei Lompy
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Łukasz Bogdanowski - dotyczy wykupu przez mieszkańców terenów przy ul.Jansena
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Piotr Wojtasik - dotyczy organizowania pikników patriotycznych
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wniosek
Radny Krzysztof Toruński - dotyczy wyeliminowania podtopień w Rusocinie
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Interpelacja
Radny Paweł Nakonieczny - dotyczy rozkładu jazdy autobusów MZK
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Janusz Litwin - dotyczy parkowania przy drodze gminnej w Kubicach
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Jan Kanonowicz - dotyczy stanu technicznego świetlicy w Morowie
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Paweł Nakonieczny - dotyczy zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Paweł Nakonieczny - dotyczy wyprawek szkolnych dla dzieci
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Piotr Smoter - dotyczy wznowienia prac nad kartą dużych rodzin 3+
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014
Interpelacja
Radny Piotr Smoter - dotyczy funkcjonowania Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2014 Utworzono: 10.01.2014

archiwum... Początek strony