Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: PS.PR.525.2.2018, Z dnia: 13.08.2018
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica, Niwnica 127, 48 – 321 Niwnica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Sposób na nudę” z pominięciem otwartego konkursu ofert (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 125 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2018 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu. załącznik nr 1: oferta załącznik nr 2: formularz zgłaszania uwag Nysa, dnia 13 sierpnia 2018 roku.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 13.08.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 13.08.2018 , wersja 1
Numer: 1790/2018, Z dnia: 13.07.2018
Zarządzenie Nr 1790/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy, szczególnie poprzez: wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji, w tym realizacji projektów na rok 2018.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kłakowicz dnia 16.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.07.2018 , wersja 1
Numer: 1770/2018, Z dnia: 26.06.2018
Zarządzenie Nr 1770/2018 Burmistrz Nysy z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy, poprzez wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji, w tym realizacja projektów na rok 2018.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kłakowicz dnia 29.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 29.06.2018 , wersja 1
Numer: 1764/2018, Z dnia: 20.06.2018
Zarządzenie nr 1764/2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 21.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 21.06.2018 , wersja 1
Numer: 1755/2018, Z dnia: 13.06.2018
Zarządzenie Nr 1755/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2018.
Załączniki:
1755_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Aneta Urbaniak-Szwarc dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.06.2018 , wersja 1
Numer: 1748/2018, Z dnia: 06.06.2018
Zarządzenie Nr 1748/2018 Burmistrza Nysy z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 – półkolonie letnie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 06.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.06.2018 , wersja 1
Numer: 1744/2018, Z dnia: 01.06.2018
Zarządzenie nr 1744/2018 Burmistrza Nysy z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nysa z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy, na rok 2018.
Załączniki:
zarzadzenie 1744.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kłakowicz dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.06.2018 , wersja 1
Numer: 1743/2018, Z dnia: 30.05.2018
Zarządzenie Nr 1743/2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1689/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2018.
Załączniki:
1743_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Magdalena Wargocka dnia 01.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.06.2018 , wersja 1
Numer: 1739/2018, Z dnia: 28.05.2018
Zarządzenie Nr 1739/2018 Burmistrza Nysy z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2018.
Załączniki:
1739_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Aneta Urbaniak-Szwarc dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.05.2018 , wersja 1
Numer: 1730/2018, Z dnia: 23.05.2018
Zarządzenie Nr 1730/2018 Burmistrza Nysy z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 - półkolonie letnie.
Załączniki:
zarzadzenie nr 1730.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Marciniak dnia 23.05.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 23.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 28  prawy
Początek strony