2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VIII/108/19, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/108/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok.
Załączniki:
VIII_108_19 budzet.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2019 , wersja 2
Numer: VIII/107/19, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/107/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/105/19, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/105/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pani (...) na uchwałę Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego". (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Sokołowska Podinspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/110/19, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/110/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany bądź uchylenia postanowień zawartych w uchwale.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/109/19, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/109/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2041.
Załączniki:
wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/104/19, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/104/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi kupców Targowiska Miejskiego przy ul. Łukasińskiego w Nysie zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.3.2019 na działalność Burmistrza Nysy.
Załączniki:
VIII_104_19 skarga.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VIII/106/19, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Uchwała Nr VIII/106/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Załączniki:
VIII_106_19 rpowo.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/97/19, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
Uchwała nr VII/97/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prawa własności nieruchomości położonej w Radzikowicach.
Załączniki:
VII_97_19.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 03.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/100/19, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
Uchwała nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Załączniki:
VII_100_19.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 03.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.04.2019 , wersja 1
Numer: VII/96/19, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana:  
Uchwała nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.
Załączniki:
VII_96_19.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 03.04.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony