2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLII/612/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/612/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok.
Załączniki:
uchwala_XLII_612_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/613/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/613/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2041.
Załączniki:
Uchwala_XLII_613_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/614/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/614/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej.
Załączniki:
Uchwala_XLII_614_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/615/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/615/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
Załączniki:
Uchwala_XLII_615_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/616/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/616/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/417/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2017.
Załączniki:
Uchwala_XLII_616_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/617/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/617/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Załączniki:
Uchwala_XLII_617_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/618/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/618/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie.
Załączniki:
Uchwala_XLII_618_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/619/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/619/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" sp. z o.o. w Nysie.
Załączniki:
Uchwala_XLII_619_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/620/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/620/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.
Załączniki:
uchwala_XLII_620_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
Numer: XLII/621/17, Z dnia: 08.09.2017, Zmieniana:  
Uchwała Nr XLII/621/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy.
Załączniki:
Uchwala_XLII_621_17.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Giblak dnia 08.09.2017.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 20.09.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony