Gospodarka Komunalna

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2018 r. o ustalonych standardach i stawkach opłat dla wszystkich operatorów i przewoźników korzystających z obiektu dworca autobusowego przy ul. Racławickiej w Nysie pdf

 

Decyzja Nr WR.RET.070.120.2018.AR Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nysa na okres 3 lat. pdf

Uchwała Nr XLII/618/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej z taryfy za zbiorowe zaoptarzenie w wodę realizowane przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie. pdf

 


 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pdf

Obwieszczenie z dnia 22 października 2014 r. o ustalonych standardach i stawkach opłat dla wszystkich operatorów i przewoźników korzystających z obiektu dworca autobusowego przy ul. Racławickiej w Nysie pdf

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Krystyna Pawlus dnia 30.05.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.05.2018. Odsłon 981, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony