2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXI/497/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/497/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do Stowarzyszenia Nasza Lipowa.

Załączniki:
xxxi_497_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/498/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/498/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa.

Załączniki:
xxxi_498_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/492/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/492/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa.

Załączniki:
xxxi_492_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/496/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/496/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”  Sp. z o. o. w Nysie.

Załączniki:
xxxi_496_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/487/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/487/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie likwidacji publicznego Gimnazjum nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej w  Nysie.

Załączniki:
xxxi_487_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/491/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/491/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/332/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  2 września 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gminnych.
Załączniki:
xxxi_491_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/493/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/493/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu.

Załączniki:
xxxi_493_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/501/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/501/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do Stowarzyszenia Złote Kłosy w Regulicach.

Załączniki:
xxxi_501_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/502/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/502/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Biała Nyska.

Załączniki:
xxxi_502_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
Numer: XXXI/489/13, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/489/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.

Załączniki:
xxxi_489_13.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.04.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.04.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony