Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie

 

 

 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie”  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Inwestujemy w Twoją  przyszłość        

 

             

Oś Priorytetowa: RPOP.04.00.00 Ochrona Środowiska
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPOP.04.03.00-16-008/13           

                                              

Umowa o dofinansowanie projektu: RPOP.04.03.00-16-008/13-00 z dnia 05.11.2013 r.       

 

Okres realizacji projektu01.10.2013-31.05.2015

 

Koszty projektu:
Wartość całkowita projektu: 2.107.908,87 zł
Dofinansowanie: 1.791.722,53 zł (85%)
Wkład własny: 316.186,34 zł
 

Opis projektu:
1. ocieplenie przegród budowlanych, w tym ścian
2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z elementami powiązanymi
3. wykonanie opaski budynku oraz izolacja przeciwwodnych ścian fundamentowych
4. wymiana rynien i rur spustowych
5. wykonanie nowych obróbek blacharskich
6. wykonanie nowej instalacji odgromowej
7. wymiana instalacji c.o, c.w.u.
8. instalacja pomp ciepła.


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Piotr Bułka dnia 02.12.2013
Opublikowana przez Piotr Bułka dnia 02.12.2013. Wygasa 23.12.2020. Odsłon 1156
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony