Ochrona Środowiska

Informacja o wszczęciu postępowania.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.195.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 grudnia 2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji nr RW.OŚ.6131.195.2018 z dnia 10.12.2018 r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. żywotników zachodn
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.192.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 grudnia 2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.192.2018  z dnia 10.12.2018 r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. daglezji zielonych
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.22.10.2018 Burmistrza Nysy z dnia 7.12.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice".
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.275.2018.PŁ z dnia 30.11.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2018 Utworzono: 06.12.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.14.2018 Burmistrza Nysy z dnia 03.12.2018 informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach na terenie Gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2018 Utworzono: 05.12.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 30.11.2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego.
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2018 Utworzono: 04.12.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy zawiadamiające wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie Burmistrza Nysy zawiadamiające wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 41 na odcinku w m. Wierzbięcice".
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2018 Utworzono: 03.12.2018
Zawiadomienie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektów budowla
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.13.2018 Burmistrza Nysy z dnia 13.11.2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie "BAŻANT" w Opolu w obwodzie łowieckim nr 122 na terenie
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 13.11.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.174.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 05.11.2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.174.2018 z dnia 05.11.2018 r. zezwalającej na usunięcie klona pospolitego rosnącego na działc
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2018 Utworzono: 07.11.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie RW.OŚ.6131.168.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.10.2018 informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.168.2018 z dnia 29.10.2018 r. dotyczącej wycinki drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.192.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.10.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebanych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 2
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.195.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.10.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2018 Utworzono: 30.10.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.4.2018 Burmistrza Nysy z dnia 20 sierpnia 2018 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 20.08.2018

archiwum... Początek strony