Ochrona Środowiska

OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego  w sprawie możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroc
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6220.37.24.2015 z dnia 06.11.2017r. w sprawie decyzji Nr RW.OŚ.6220.37.23.2015 z dnia 06.11.2017r. Burmistrza Nysy odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: "budowie osie
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.178.2017 w sprawie możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 1 szt. klona srebrzystego rosnącego na terenie działki ewide
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 07.11.2017
Analiza gospodarki odpadami za 2014 r.
Analiza gospodarki odpadami za 2014 r.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Analiza gospodarki odpadami za 2016 r.
Analiza gospodarki odpadami za 2016 r.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
Analiza gospodarki odpadami za 2015 r.
Analiza gospodarki odpadami za 2015 r.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2017 Utworzono: 20.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.173.2017 z dnia 16.10.2017r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 2 szt. świerków pospolitych rosnąc
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.174.2017 z dnia 16.10.2017r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 2 szt. brzóz brodawkowatych rosnąc
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.176.2017 z dnia 16.10.2017r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 1 szt. kasztanowca zwyczajnego, 5 szt. kl
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.177.2017 z dnia 16.10.2017r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie 2 szt. jesionów wyniosłych, 1 szt.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2017 Utworzono: 17.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr ROŚ-ŚR.6220.30.28.2013 z dnia 02.10.2017r. w sprawie wydania przez Burmistrza Nysy decyzji Nr ROŚ-ŚR.6220.30.28.2013 z dnia 02.10.2017r. zmieniającej decyzję Burmistrza Nysy Nr ROŚ-ŚR.6220.30.12.2013 z dnia 30.10.2015r. o środowiskowych u
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6220.16.11.2017 z dnia 02.10.2017r. w sprawie wydania przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6220.16.10.2017 z dnia 02.10.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacji instalacji do czyszc
więcej...
Aktualizacja: 13.10.2017 Utworzono: 12.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.148.2.2017 z dnia 03.10.2017r. w sprawie wydania przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.148.1.2017 z dnia 03.10.2017r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. czeremchy rosnącej na terenie działki ewidencyjnej nr 27/10 k.m. 46 -
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.138.2.2017 z dnia 03.10.2017r. w sprawie wydania przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.138.1.2017 z dnia 03.10.2017r. odmawiajacej wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. wierzb białych odm. płaczących rosnących na terenie
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2017 Utworzono: 05.10.2017

archiwum... Początek strony