Ochrona Środowiska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.42.40.2017 Burmistrza Nysy z dnia 17.08.2018 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6220.41.39.2017 z dnia 17.08.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynk
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2018 Utworzono: 17.08.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.13.13.2018 Burmistrza Nysy z dnia 30 lipca 2018 r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk”, realizowanego na
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2018 Utworzono: 30.07.2018
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NYSY
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.16.11.2018 Burmistrza Nysy z dnia 24.07.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania oraz społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Budowa hal produkcyjnych", realizowane
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Zaproszenie Burmistrza Nysy na spotkanie otwarte dla społeczeństwa.
Burmistrz Nysy zaprasza na spotkanie otwarte dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: "Budowa budynku usługowo - handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zagospodarowaniem terenu"
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2018 Utworzono: 12.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.118.2018 Burmistrza Nysy z dnia 11.07.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcie
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2018 Utworzono: 13.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.111.2018 Burmistrza Nysy z dnia 05.07.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przez wydaniem decyzji w sprawie usunięcie
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.16.9.2018 Burmistrza Nysy z dnia 02.07.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Budowa hal produkcyjnych", realizowanego na działce nr 143
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2018 Utworzono: 02.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.84.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.06.2018 r.  informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.84.2.2018 z dnia 27.06.2018 r. odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
Obwieszczenie Nr RW.OŚ.6131.62.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 29.06.2018 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.62.2018 z dnia 29.06.2018 r. zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku klon jesionolist
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.42.33.2017 Burmistrza Nysy z dnia 27.06.2018 r. informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Bu
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2018 Utworzono: 27.06.2018

archiwum... Początek strony