Ochrona Środowiska

Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.30.13.2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 lutego 2019 r. zawiadamiające, że na wniosek inwestora - spółki BIOAGRA Spółka Akcyjna, 01-303 Warszawa, ul. Połczyńska 97A, zostało wszczęte postępowanie z udziałem społeczeńs
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2019 Utworzono: 13.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.17.13.2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 lutego 2019 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6220.17.12.2018 z dnia 13.02.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudo
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2019 Utworzono: 13.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.18.2019 Burmistrza Nysy z dnia 11.02.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia d
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2019 Utworzono: 11.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.258.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 5.02.2019 r. informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.258.2018 z dnia 5.02.2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. sosny zwyczajnej rosnącej na dzi
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.16.2019 Burmistrza Nysy z dnia 5.02.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia drz
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.259.1.2018 Burmistrza Nysy z dnia 5.02.2019 informujące strony postępowania o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.259.2018 z dnia 5.02.2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. robinii akacjowej rosnącej na dział
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.17.2019 Burmistrza Nysy z dnia 5.02.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 2 s
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.10.2019 Burmistrza Nysy z dnia 28.01.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2019 Utworzono: 01.02.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.30.12.2018 Burmistrza Nysy z dnia 25.01.2019 r. zawiadamiające wszystkie strony (osoby mające interes prawny) postępowania o zmianie zakresu wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RW.OŚ.6220.41.31.
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2019 Utworzono: 28.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.4.2019 Burmistrza Nysy z dnia 21.01.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 2 "ŁOŚ" w obwodzie nr 113 na terenie Gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6220.30.6.2018 Burmistrza Nysy z dnia 21.12.2018 r. zawiadamiające wszystkie strony postępowania o wszczęciu na wniosek spółki Bioagra S.A. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RW.OŚ.6220.41.31.2016 z
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2019 Utworzono: 11.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.2.2019 Burmistrza Nysy z dnia 7.01.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "CHROBRY" w Głuchołazach na terenie Gminy Nysa.
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2019 Utworzono: 08.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6150.1.2019 Burmistrza Nysy z dnia 3 stycznia 2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 3 "LIS" w Opolu w obwodzie nr 115 "Goświnowice" na terenie
więcej...
Aktualizacja: 03.01.2019 Utworzono: 03.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.159.2018 Burmistrza Nysy z dnia 2.01.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
Obwieszczenie
Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.258.2018 Burmistrza Nysy z dnia 2.01.2018 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2019 Utworzono: 02.01.2019
Zawiadomienie
Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.295.2018.AK Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.12.2018 r. informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lo
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2018 Utworzono: 31.12.2018

archiwum... Początek strony