Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.10.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 784/1, 784/2, 785, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2019 Utworzono: 24.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.11.2019
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 279/4, 279/7 i 316, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2019 Utworzono: 23.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.21.2019
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 279/1, 279/4 i 316, obręb Kubice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2019 Utworzono: 21.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.12.2019
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 615/2, 615/6, 615/7, 615/11, obręb Domaszkowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2019 Utworzono: 20.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.19.2019
Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, planowana do realizacji na działce nr 156/1, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2019 Utworzono: 14.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.20.2019
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działce nr 118/4, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.  
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2019 Utworzono: 14.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.17.2019
Budowa dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności 50m3, planowana do realizacji na działce nr 365, obręb Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.18.2019
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na terenie działek nr 379/5, 380, 385, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.16.2019
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działek nr 290/7, 291, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2019 Utworzono: 09.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.9.2019
Budowa kwater nr 3 i 4 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach, planowana do realizacji na działce nr 266/7, obr
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2019 Utworzono: 08.05.2019
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego IN.I.7840.4.7.2018.WP
Wojewoda Opolski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 7/Z/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę  obejmującej przebudowę przepustu kolejowego w km 46.081 linii nr 287 Opole Zachodnie - Nysa nad ciekiem Płuta w Nysie, w
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2019 Utworzono: 02.05.2019
Obwieszczenie PP.6733.15.2019
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złączy kablowych, planowana do realizacji na działkach nr 65/4, 65/6, 65/7, 65/8, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 72/11, 151, 156/1, 163, 541/14, obręb Biała Nyska, jednostka e
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 29.04.2019
Obwieszczenie PP.6733.14.2019
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, planowana do realizacji na działkach nr 41, 43/9, 43/3, 43/4, AM-222, obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto, na działce nr 44/1, AM-221, obręb Śródm
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2019 Utworzono: 29.04.2019
Obwieszczenie SKO.40.405.2019.li
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 MOP 6,3 MPa relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów, realizowanej w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – P
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2019 Utworzono: 25.04.2019
Obwieszczenie PP.6733.13.2019
Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, planowana do realizacji na działkach nr 61, 35/14, 20/3, 20/2, 35/9, 34/1, 27/5, 26/1 i 26/2, AM-16, obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2019 Utworzono: 18.04.2019
Obwieszczenie PP.6733.9.2019
Budowa kwater nr 3 i 4 w ramach rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach, planowana do realizacji na działce nr 266/7, obręb Domas
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2019 Utworzono: 16.04.2019
PP.670.1.20.2018
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Burmistrza Nysy, które wygasły z dniem 01.01.2018r. na postawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2018 Utworzono: 21.12.2018

archiwum... Początek strony