Architektura i Urbanistyka

Obwieszczenie PP.6733.30.2018
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, planowana do realizacji na działkach nr 25/2, 186/4, obręb Goświnowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2018 Utworzono: 09.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.27.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działkach nr 664/1 i 686, obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2018 Utworzono: 08.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.37.2018
Rozbudowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, planowana do realizacji na działkach nr 44/4, 44/9, 156/1, 77/8, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7 i 77/3, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2018 Utworzono: 08.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.38.2018
Rozbudowa oświetlenia drogi, planowana do realizacji na działkach nr 389, 85/1, obręb Kępnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2018 Utworzono: 06.08.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2018 Utworzono: 03.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.21.2018
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działkach nr 35/4 i 163, obręb Biała Nyska, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2018 Utworzono: 02.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.31.2018
Budowa sieci teletechnicznej, planowana do realizacji na działkach nr 18/17, 15/3, AM-24, obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2018 Utworzono: 01.08.2018
Obwieszczenie PP.6733.33.2018
Budowa sieci wodociągowej, planowana do realizacji na działce nr 12, AM-374, obręb Dolna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto oraz na działce nr 261/2, obręb Konradowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 27.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.36.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 118/4, obręb Głębinów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.26.2018
Budowa szatni sportowej, planowana do realizacji na działce nr 397/6, obręb Lipowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.35.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działkach nr 148/2, 148/3, 148/5, 148/8, 148/9 i 148/10, obręb Domaszkowice, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.34.2018
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, planowana do realizacji na działkach nr 703/2, 703/3, 703/4, 364/2, 364/4, 364/3, 554, 434, 363, obręb Koperniki, jednostka ewidencyjna Nysa- obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.24.2018
Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działce nr 12/10, AM-20, obręb Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa – miasto.
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2018 Utworzono: 20.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.18.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej podziemnej 15kV, planowana do realizacji na działce nr 669, obręb Lipowa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz na działkach nr 395 i 396, obręb Wierzbięcice, jednostka e
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.28.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 204/1, obręb Hajduki Nyskie, jednostka ewidencyjna Nysa- obszar wiejski.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.23.2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na terenie działki nr 86/2, obręb Hanuszów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.19.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działce nr 195/1, obręb Rusocin, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2018 Utworzono: 11.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.25.2018
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, planowana do realizacji na działce nr 426, obręb Niwnica, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.12.2018
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z budową złącza kablowego, planowana do realizacji na działkach nr 523/6, 810/2, 550 i 552 obręb Skorochów, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski oraz działce nr 615/4, AM-14, obrę
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2018 Utworzono: 10.07.2018
Obwieszczenie PP.6733.32.2018
Zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem z silnikiem o mocy elektrycznej 135 kW wraz z montażem skrubera, 2 szt. dodatkowych odsiarczalników i instalacji do redukcji silosanów na terenie oczyszczalni ścieków
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2018 Utworzono: 09.07.2018
INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polski
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Obwieszczenie Burmistrza Nysy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Rodziewicz&o
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2018 Utworzono: 08.06.2018

archiwum... Początek strony