2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVIII/454/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/454/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2012 rok.

Załączniki:
xxviii_454_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/455/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana: XV/250/12
Uchwała Nr XXVIII/455/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/250/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załączniki:
xxviii_455_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/456/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/456/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Załączniki:
xxviii_456_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/457/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/457/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie - zakładu budżetowego Gminy Nysa.

Załączniki:
xxviii_457_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/458/2012, Z dnia: 27.12.2012, Zmieniana: XXVII/442/2012
Uchwała Nr XXVIII/458/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/442/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Załączniki:
xxviii_458_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Magdalena Wacławczyk dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/438/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/438/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Materla na działalność Burmistrza Nysy  i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
Załączniki:
xxvii_438_12z.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/439/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/439/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Porębskiego na uchwałę Nr XIII/225/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia  30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Załączniki:
xxvii_439_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/444/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/444/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Wodociągów
i Kanalizacji „AKWA” spółka z o.o. w Nysie
Załączniki:
xxvii_444_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/445/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/445/12  Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa
Załączniki:
xxvii_445_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/446/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/446/12  Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 12/11 poł. w Nysie w rejonie ul. Stanisławowskiej)
Załączniki:
xxvii_446_12.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2013.
Opublikowana przez Łukasz Burmiński dnia 03.01.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony