2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1874/2018, Z dnia: 14.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1874/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Nysa wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 14.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.09.2018 , wersja 1
Numer: 1873/2018, Z dnia: 13.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1873/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarz 1873_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 14.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.09.2018 , wersja 1
Numer: 1872/2018, Z dnia: 13.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1872/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - upowszechnianie i kultywowanie postaw patriotycznych poprzez organizację zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 14.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.09.2018 , wersja 1
Numer: 1869/2018, Z dnia: 12.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1869/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.09.2018 , wersja 1
Numer: 1871/2018, Z dnia: 12.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1871/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 13.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.09.2018 , wersja 1
Numer: 1870/2018, Z dnia: 12.09.2018, Zmieniana: 1392/2017
Zarządzenie nr 1870/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1392/2017 Burmistrza Nysy z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie karty wzorów podpisów.
Załączniki:
1870.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.09.2018 , wersja 1
Numer: 1867/2018, Z dnia: 11.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1867/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.09.2018 , wersja 1
Numer: 1868/2018, Z dnia: 11.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1868/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.09.2018 , wersja 1
Numer: 1862/2018, Z dnia: 10.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1862/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, ze zm.) oraz referendum ogólnokrajowym i referendum lokalnym.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 11.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.09.2018 , wersja 1
Numer: 1861/2018, Z dnia: 10.09.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1861/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania propozycji kandydatur do honorowego wyróżnienia pn. "Tryton Nyski" oraz określenia terminu uroczystej gali "Trytona Nyskiego".
Załączniki:
zarzadzenie 1861.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 10.09.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony