2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1516/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1516/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1518/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1518/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1142/2017 Burmistrza Nysy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji udostępniania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Nysie informacji publicznych na wniosek, zamieszczania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 12.01.2018 , wersja 1
Numer: 1520/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1520/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 1519/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1519/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia terminu dodatkowego zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
Załączniki:
1519.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 1517/2018, Z dnia: 11.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1517/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Załączniki:
1517.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 15.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 15.01.2018 , wersja 1
Numer: 1514/2018, Z dnia: 10.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1514/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2018.
Załączniki:
zarzadzenie_1514.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Olejnik dnia 11.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1515/2018, Z dnia: 10.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1515/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kędzierska dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1509/2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1509/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1510/2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1510/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w związku z realizacją zadań, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
Numer: 1511/2018, Z dnia: 09.01.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1511/2018 Burmistrza Nysy z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie do prowadzenia postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Nysa, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 10.01.2018.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.01.2018 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony