2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1762/2018, Z dnia: 19.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1762/2018 Burmistrza Nysy z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 19.06.2018 , wersja 1
Numer: 1759/2018, Z dnia: 15.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1759/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Nysa na 2018r. w zakresie dotacji celowej.
Załączniki:
1759.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: 1758/2018, Z dnia: 15.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1758/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
1758.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 18.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: 1756/2018, Z dnia: 14.06.2018, Zmieniana: 760/2009
Zarządzenie Nr 1756/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 760/09 Burmistrza Nysy z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zakazu handlu obnośnego i zbiórek pieniężnych na terenie Urzędu Miejskiego w Nysie.
Załączniki:
1756.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 20.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.06.2018 , wersja 1
Numer: 1757/2018, Z dnia: 14.06.2018, Zmieniana: 1517/2018
Zarządzenie Nr 1757/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1517/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Nysie. (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Sokołowska Podinspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Załączniki:
1757_2018.jpg
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 20.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.06.2018 , wersja 1
Numer: 1755/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1755/2018 Burmistrza Nysy z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2018.
Załączniki:
1755_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Aneta Urbaniak-Szwarc dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.06.2018 , wersja 1
Numer: 1754/2018, Z dnia: 12.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1754/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza. (Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Izabela Tyczyńska Podinspektor Wydziału Wsi i Ochrony Środowiska).
Załączniki:
1754_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Izabela Tyczyńska dnia 20.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 20.06.2018 , wersja 1
Numer: 1753/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1753/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: 1752/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1752/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 12.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.06.2018 , wersja 1
Numer: 1751/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1751/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Nysa na 2018 rok.
Załączniki:
1751_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marcin Długosz dnia 13.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 13.06.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 22  prawy
Początek strony