2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 1635/2018, Z dnia: 16.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1635/2018 Burmistrza Nysy z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie
Załączniki:
Zarzadzenie 1635.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 1636/2018, Z dnia: 16.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1636/2018 Burmistrza Nysy z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach
Załączniki:
Zarzadzenie 1636.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 1637/2018, Z dnia: 16.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1637/2018 Burmistrza Nysy z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach
Załączniki:
Zarzadzenie 1637.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 1638/2018, Z dnia: 16.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1638/2018 Burmistrza Nysy z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy
Załączniki:
Zarzadzenie 1638.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anna Zawadzka dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 1633/2018, Z dnia: 15.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1633/2018 Burmistrza Nysy z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – III nabór
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 16.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 16.03.2018 , wersja 1
Numer: 1632/2018, Z dnia: 14.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1632/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 marca 2018r. w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ogłoszenia wykazu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 15.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 15.03.2018 , wersja 1
Numer: 1629/2018, Z dnia: 12.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 1629/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Katarzyna Kłakowicz dnia 13.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 13.03.2018 , wersja 1
Numer: 1631/2018, Z dnia: 12.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1631/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 marca 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Marlena Wolny dnia 13.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 13.03.2018 , wersja 1
Numer: 1630/2018, Z dnia: 12.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1630/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – III nabór
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Małgorzata Majdańska dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 15.03.2018 , wersja 1
Numer: 1625/2018, Z dnia: 09.03.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 1625/2018 Burmistrza Nysy z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży – II nabór.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 09.03.2018.
Opublikowana przez Ewelina Konstanty dnia 09.03.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy
Początek strony