2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 36/2018, Z dnia: 12.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 12.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.12.2018 , wersja 1
Numer: 32/2018, Z dnia: 10.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Nysy z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 11.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.12.2018 , wersja 1
Numer: 30/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarz 30-2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 1
Numer: 27/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
Zarz 27-2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 2
Numer: 29/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Załączniki:
Zarz 29-2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.12.2018 , wersja 2
Numer: 28/2018, Z dnia: 07.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Nysy z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania propozycji udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne uzyskane przez uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
Załączniki:
zarzadzenie_28_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 10.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 10.12.2018 , wersja 1
Numer: 24/2018, Z dnia: 04.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta pełniącego funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 06.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.12.2018 , wersja 1
Numer: 25/2018, Z dnia: 04.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta, Zastępcy Skarbnika Miasta pełniącego funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego pełniącego funkcję kierownika referatu księgowości i płac oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 06.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 06.12.2018 , wersja 1
Numer: 26/2018, Z dnia: 04.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Nysy z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Siwek dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 23/2018, Z dnia: 03.12.2018, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Nysy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Załączniki:
zarzadzenie 23_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 04.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 04.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 43  prawy
Początek strony