2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XII/212/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie zbycia z drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej.
Załączniki:
xii_212_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/202/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie przystapienie Gminy Nysa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienei wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniówz grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
Załączniki:
xii_202_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/210/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych.
Załączniki:
xii_210_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XII/213/2011, Z dnia: 07.11.2011, Zmieniana:  
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Nyskiego Zarządu Nieruchomości spółka z o.o. w Nysie.
Załączniki:
xii_213_11.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 07.11.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 07.11.2011 , wersja 1
Numer: XI/190/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/182/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/182/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Agencji Nieruchomości Rolnych, prawa własności nieruchomości położonych w Niwnicy.
Załączniki:
xi_182_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/195/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/195/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyłączenia oddziału żłobkowego ze struktury organizacyjnej Przedszkola nr 14 w Nysie i utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Nysie.


Załączniki:
xi_195_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/193/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/193/11  Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 30 września 2011r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/194/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/194/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011 r.w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 czerwca 2011r. na działalność Burmistrza Nysy.

Załączniki:
xi_194_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2011 , wersja 1
Numer: XI/184/2011, Z dnia: 10.10.2011, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/184/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011r. w sprawie częściowego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa.
Załączniki:
xi_184_11.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 10.10.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.10.2011 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 23  prawy
Początek strony