Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysowąpełnowymiarowej hali sportowe
- wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2015 Utworzono: 22.05.2015
Remont Wieży Ziębickiej w Nysie – etap I.
- wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2015 Utworzono: 22.05.2015
Remont Wieży Ziębickiej w Nysie – etap I.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Urządzenie placów zabaw w Domaszkowicach, Sękowicach, Rusocinie oraz przy świetlicy wiejskiej w Pod
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2015 Utworzono: 19.05.2015
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową pełnowymiarowej
hali sportowej w Nysie - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Bieżące usuwanie zatorów oraz spiętrzeń na rowie melioracyjnym B (Potoku Pluta) oraz na Kanale Biela
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2015 Utworzono: 18.05.2015
Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub mel
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2015 Utworzono: 14.05.2015
Budowa dróg w mieście – dzielnica Górna Wieś ul. Zbaraska – etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Opracowanie Strategii Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Przebudowa placu tanecznego wraz z zadaszeniem w Wierzbięcicach dz. Nr 24/1
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Ogrodzenie i utwardzenie placu pod śmietnik w rejonie ulic Zjednoczenia, Prudnicka, Mariacka, Moniu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Urządzenie placów zabaw w Domaszkowicach, Sękowicach, Rusocinie oraz przy świetlicy wiejskiej w Pod
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 12.05.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości, położonych w Nysie p
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2015 Utworzono: 11.05.2015
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich – etap I
- wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Opracowanie Koncepcji systemu zintegrowanego transportu publicznego dla OF Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2015 Utworzono: 08.05.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu - Budowa i przebudowa ul. Morcinka w Nysie – etap II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z częścią kosztorysową pełnowymiarowej hali sportow
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
Opracowanie Strategii Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2015 Utworzono: 07.05.2015
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich – etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2015 Utworzono: 29.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2015 Utworzono: 28.04.2015
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2015 Utworzono: 24.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonych w obrębie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2015 Utworzono: 23.04.2015
Dokumentacja projektowa budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu S
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2015 Utworzono: 22.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia na osiedlu po lewej stronie w Głębinowie – I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Konserwacja kanału Bielawka na odcinku od ul. Racławickiej do II bramy Ogródków Działkowych
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Urządzenie placów zabaw w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Konserwacja kanału Młynówka wraz z utrzymaniem oraz konserwacja i utrzymanie rowu doprowadzającego w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
ZAKUP PIĘCIU DONIC KASKADOWYCH WRAZ Z OBSADĄ I DOSTAWĄ
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2015 Utworzono: 21.04.2015
Konserwacja i utrzymanie rowu fortecznego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 20.04.2015
Konserwacja kanału Bielawka na odcinku od ul. Racławickiej do II bramy Ogródków Działkowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 20.04.2015
Remont rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 285 w Iławie
- Wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2015 Utworzono: 17.04.2015
Oświetlenie w miescie i gminie - rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej - I e
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2015-2018
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego
- wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
DOSTAWA KOSZY ULICZNYCH LUB ICH ELEMENTÓW WRAZ Z MONTAŻEM
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
NAPRAWA KOSZY ULICZNYCH LUB ICH ELEMENTÓW WRAZ Z MONTAŻEM
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
ZAKUP PIĘCIU DONIC KASKADOWYCH WRAZ Z OBSADĄ I DOSTAW
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Kompleksowa obsługa stoiska informacyjno-edukacyjnego w plenerze
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- wyjaśnienia treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi od WDK do posesji nr 60 w Lipowej – I e
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2015 Utworzono: 14.04.2015
Budowa sceny na boisku sportowym w sołectwie Iława- etap I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2015 Utworzono: 14.04.2015
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – etap II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Remont rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 285 w Iławie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2015 Utworzono: 13.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych – Remont mieszkań komunalnych: ul. Boha
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
Zamówienie dotyczy: zaprojektowania, wykonania oraz dostawy promocyjnych zakładek do książki projekt
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2015 Utworzono: 08.04.2015
Przebudowa drogi w Kopernikach
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2015 Utworzono: 07.04.2015
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Hajdukach Nyskich
- WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Regulicach
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2015 Utworzono: 03.04.2015
Zaprojektowania, wykonania, montażu oraz demontażu tablicy pamiątkowej projektu pn. Termomodernizacj
- zaprosenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2015 Utworzono: 02.04.2015
Rozbudowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do 138 w Jędrzychowie – II etap - Oświetlenie w m
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wyszkowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie.
- Wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2015 Utworzono: 31.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2015 Utworzono: 30.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Regulicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2015 Utworzono: 30.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2015 Utworzono: 27.03.2015
Przebudowa drogi w Kopernikach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2015 Utworzono: 27.03.2015
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Złotogłowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2015 Utworzono: 27.03.2015
DORAŻNE KOSZENIE CHWASTÓW I TRAW NA TERENACH GMINNYCH
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2015 Utworzono: 26.03.2015
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2015 Utworzono: 26.03.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) na zadaniu :
„Przebudowa drogi w Kopernikach” - wyjaśnienie treści zaproszenia.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2015 Utworzono: 26.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kępnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dn
- zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2015 Utworzono: 25.03.2015
Dokumentacja projektowa przebudowy strzelnicy przy ul. Grodkowskiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogowego na nowym osiedlu w Głębinowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno - rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dn
- wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Prusa w Nysie
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Wykonanie letniej obsady kwiatowej na terenie miasta Nysa w roku 2015
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Przeprowadzenie 40 półtoragodzinnych warsztatów dotyczących gospodarki odpadami we wskazanych placów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2015 Utworzono: 23.03.2015
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap II
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Oświetlenie placu zabaw i boiska w Hanuszowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2015 Utworzono: 20.03.2015
Opracowanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości położonej w Niwnicy
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2015 Utworzono: 19.03.2015
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnnych.
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Przełęk – etap V
- Wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap II
- Wyjaśninie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Prusa w Nysie
- Zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2015 Utworzono: 18.03.2015
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny Trytona przy ulicy Brackiej oraz fo
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2015 Utworzono: 17.03.2015
Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie I i II części Parku Miejskiego w Nysie w 2015r.
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2015 Utworzono: 16.03.2015
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Sześciokrotne wykonanie spektaklu teatralnego w charakterze bajki o tematyce ekologicznej dla około
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
- UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Budowa dróg na obszarach wiejskich – Przełęk – etap V
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.03.2015 Utworzono: 12.03.2015
„Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno rozrywkowej,niebiletowanej pn. „Dni
-wyjaśnienie treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2015 Utworzono: 11.03.2015
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: „sześciokrotne wykonanie spektaklu teatralneg w char
-unieważnienie postępowania
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) na zadaniu : „Przebudowa
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2015 Utworzono: 10.03.2015
Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku – budowa zasilania i oświetlenia boiska
- wyjaśnienie treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2015 Utworzono: 09.03.2015
Kompleksowa organizacja masowej imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, niebiletowanej pn. „Dni
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2015 Utworzono: 09.03.2015
Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Goświnowicach- etap
-wyjasnienia treści zaproszenia
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2015 Utworzono: 06.03.2015
Przeprowadzenie szkolenia na temat: "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie"
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Plac taneczny z zadaszeniem przy Wiejskim Centrum Kultury w Kopernikach – zakończenie zadania
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2015 Utworzono: 03.03.2015
Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Goświnowicach – etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2015 Utworzono: 03.03.2015
Zagospodarowanie terenu boiska w Przełęku – budowa zasilania i oświetlenia boiska
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2015 Utworzono: 02.03.2015
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konradowej – remont pokrycia dachu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 27.02.2015
Sześciokrotne wykonanie spektaklu teatralnego w charakterze bajki o tematyce ekologicznej
dla około 1800 dzieci w wieku 5 - 10 lat- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2015 Utworzono: 27.02.2015
Niszczenie barszczu sosnowskiego oraz rdestowca z wyznaczonych terenów Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2015 Utworzono: 13.02.2015
Zakup/dostawa trzech laptopów wraz z wyposażeniem dodatkowym
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2015 Utworzono: 10.02.2015
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Zakup/dostawa 10-ciu stanowisk komputerowych DELL 3020MT
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2015 Utworzono: 09.02.2015
Budowa systemu kamer internetowych na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2015 Utworzono: 14.01.2015
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 31.12.2014
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2014 Utworzono: 29.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- ZMIANA SIWZ i ZMIANA TERMIU SKŁADANIA OFERT na 29-12-2014
więcej...
Aktualizacja: 22.12.2014 Utworzono: 22.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2014 Utworzono: 19.12.2014
Konkurs na psychologa
- który przeprowadzi indywidualne zajęcia opieki psychologiczno-pedagogicznej dla 24 uczniów i uczennic trzech nyskich gimnazjów - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2014 Utworzono: 19.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I, II i III oraz na terenie I i II
części parku miejskiego w Nysie - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów
placów oraz terenów zielonych nie pozostających w stałym utrzymaniu - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2014 Utworzono: 16.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- ZMAIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2014 Utworzono: 15.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2014 Utworzono: 15.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2014 Utworzono: 15.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2014 Utworzono: 12.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2014 Utworzono: 12.12.2014
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr III w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2014 Utworzono: 12.12.2014
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2014 Utworzono: 10.12.2014
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2014 Utworzono: 09.12.2014
Konkurs na psychologa, który przeprowadzi indywidualne zajęcia opieki psychologiczno-pedagogicznej
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2014 Utworzono: 08.12.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie:
„Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – kontynuacja etapu I”

więcej...
Aktualizacja: 19.11.2014 Utworzono: 19.11.2014
Sprzedaż /dostwa 1 tony suchej karmy dla kotów.
- zaproszenie do zlożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2014 Utworzono: 12.11.2014
Budowa drogi bocznej do ulicy Szkolnej w Goświnowicach
PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2014 Utworzono: 10.11.2014
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2014 Utworzono: 10.11.2014
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZA
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2014 Utworzono: 07.11.2014
Sporządzenie MPZP terenów przemysłowych wsi Głębinów i Goświnowice wraz z terenami przyległymi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2014 Utworzono: 06.11.2014
OPS NYSA - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2014 Utworzono: 06.11.2014
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- zmiana treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2014 Utworzono: 04.11.2014
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 29.10.2014
OPS NYSA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2014 Utworzono: 28.10.2014
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZA
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2014 Utworzono: 28.10.2014
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia jedn
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2014 Utworzono: 22.10.2014
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2014 Utworzono: 20.10.2014
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskieg - zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2014 Utworzono: 09.10.2014
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Głubczyce
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2014 Utworzono: 03.10.2014
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Prudnik
zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2014 Utworzono: 03.10.2014
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” - Prelekcje (wykłady) – Nysa
zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2014 Utworzono: 03.10.2014
Budowa parkingu przy ul Kusocińskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia ofert


więcej...
Aktualizacja: 01.10.2014 Utworzono: 01.10.2014
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Zygmuntowskiej - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2014 Utworzono: 18.09.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020 - Prelekcje i wykłady
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2014 Utworzono: 16.09.2014
Dostawa materiałów papierniczych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2014 Utworzono: 03.09.2014
Zaprojektowanie , wykonanie i wdrożenie do użytku informatora miejskiego o Nysie będącego częścią sy
- zaproszenie do złożenia oferty - WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2014 Utworzono: 25.08.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020 - Prelekcje i wykłady
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2014 Utworzono: 20.08.2014
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie do użytku informatora miejskiego o Nysie będącego częścią sys
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2014 Utworzono: 20.08.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
Budowa dróg w mieście – ul. Ściegiennego – droga boczna.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2014 Utworzono: 14.08.2014
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie do użytku informatora miejskiego o Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2014 Utworzono: 06.08.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020 - Prelekcje i wykłady
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2014 Utworzono: 05.08.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2. PRZETRARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2014 Utworzono: 18.07.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 3. PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2014 Utworzono: 18.07.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ. PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2014 Utworzono: 16.07.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2014 Utworzono: 15.07.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Opracowanie Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2014 Utworzono: 12.07.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta N
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2014 Utworzono: 11.07.2014
Przewóz mieszkańców i wojsk w dniu 26.07.2014 r. - „Dni Twierdzy Nysa 2014”
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2014 Utworzono: 08.07.2014
Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2014 Utworzono: 04.07.2014
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2014 Utworzono: 04.07.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - przedmiot zamówienia CZĘŚĆ nr 2
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2014 Utworzono: 03.07.2014
Rozbudowa macierzy dyskowej – modernizacja infrastruktury wirtualnej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2014 Utworzono: 03.07.2014
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2014 Utworzono: 27.06.2014
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2014 Utworzono: 27.06.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - droga w Konradowej - etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2014 Utworzono: 25.06.2014
Prace porządkowe (koszenie, cięcia pielęgnacyjne, oprysk) - teren Fortu II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2014 Utworzono: 18.06.2014
Dostwa (zakup) skanera Fujitsu fi-6670 w ramach realizacji zadania „Komputeryzacja (informatyzacja)
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2014 Utworzono: 18.06.2014
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2014 Utworzono: 13.06.2014
Budowa dróg w mieście - budowa chodnika przy budynku OPS.
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 11.06.2014 Utworzono: 11.06.2014
NZN Sp. z.o.o. - DODATKOWA POZYCJA DO PRZEDMIARU - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej WK
- ZMIANA SIWZ dodatkowa pozycja do przedmiaru z dnia 10-06-2014.


więcej...
Aktualizacja: 11.06.2014 Utworzono: 11.06.2014
NZN Sp. z.o.o. - KOTEKTA PRZEDMIARU ROBÓT - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej WKU
- ZMIANA SIWZ KOREKTA PRZEDMIARU ROBÓT. Wykonawcy zobowiazani są sporządzić kosztorys ofert na podstawie załączonego przedmiaru z dnia 10-06-2014.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014
Zagospodarowanie terenu przy pawilonie sportowym w sołectwie Goświnowice - etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2014 Utworzono: 10.06.2014
Konserwacja kanału BARANÓWKA w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
Obsługa logistyczna i infrastruktura imprezy „Dni Twierdzy Nysa 2014”
- zmiana treści zapytania
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
- ZMIANA SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
Obsługa artystyczna imprezy „Dni Twierdzy Nysa 2014” organizowanej w dniach 25-27 lipca 2014 r. w Ny
na Rynku oraz na terenie Fortu II przy ul. Orląt Lwowskich - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2014 Utworzono: 09.06.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - OSTATECZNE WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2014 Utworzono: 06.06.2014
Kompleksowa ochrona imprezy masowej „Dni Twierdzy Nysa 2014” organizowanej w dniach 25-27 lipca 2014
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2014 Utworzono: 05.06.2014
Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2014 Utworzono: 04.06.2014
Obsługa logistyczna i infrastruktura imprezy Dni Twierdzy Nysa 2014
- organizowanej w dniach 25-27 lipca 2014 r. na terenie Fortu II w Nysie przy ul. Orląt Lwowskich - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 04.06.2014 Utworzono: 04.06.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - ZMIANA TERMINÓW W POSTĘPOWANIU
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2014 Utworzono: 29.05.2014
Naprawę nawierzchni bitumicznej alejek na terenie parku w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2014 Utworzono: 28.05.2014
Organizacja obozu i inscenizacji bitwy podczas imprezy „Dni Twierdzy Nysa 2014” w dniach 25-27 lipca
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2014 Utworzono: 28.05.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Skorochów ciąg pieszo-rowerowy etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 26.05.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi łączącej ul.Bończyka z ul.Korfantego w
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 26.05.2014
Naprawa nawierzchni bitumicznej na terenie boiska w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2014 Utworzono: 26.05.2014
NZN Sp. z o.o. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Kępnicy - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2014 Utworzono: 14.05.2014
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice -III etap robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2014 Utworzono: 13.05.2014
NZN Sp. z o.o. - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień
na obiekt usługowo-administracyjny ul. K. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2014 Utworzono: 12.05.2014
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2014 Utworzono: 12.05.2014
Ścieżki rowerowe - budowa ścieżki w ul. Powstańców Śląskich w Nysie - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2014 Utworzono: 06.05.2014
OPS NYSA - Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2014 Utworzono: 30.04.2014
Fort Prusy w Nysie – zasilanie energetyczne
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
Wykonanie systemu klimatyzacji świetlica wiejskiej w Domaszkowicach
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2014 Utworzono: 28.04.2014
Wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr ew. 270/9, obręb Jędrzychów
- zaproszene do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2014 Utworzono: 22.04.2014
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2014-2017.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Budowa drogi do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
Boisko sportowe w Kopernikach – budowa oświetlenia boiska
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
Urządzenie placu zabaw w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
Budowa dróg w mieście - zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej- II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2014 Utworzono: 11.04.2014
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2014-2017
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2014 Utworzono: 10.04.2014
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2014 Utworzono: 09.04.2014
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa drogi do RCGO w Domaszkowica
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2014 Utworzono: 08.04.2014
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2014 Utworzono: 08.04.2014
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ
zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedsta
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2014 Utworzono: 08.04.2014
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejo
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2014 Utworzono: 07.04.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
Budowa drogi do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2014 Utworzono: 03.04.2014
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2014 Utworzono: 02.04.2014
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny „TRYTON” przy ul. Brackiej oraz f
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2014 Utworzono: 02.04.2014
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śl. w Nysie-
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2014 Utworzono: 31.03.2014
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu
Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa oby
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2014 Utworzono: 28.03.2014
Organizacja imprezy promocyjnej województwa opolskiego w dniach 3-4.05.2014r. na Bastionie św. Jadwi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2014 Utworzono: 27.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogowego na nowym osiedlu w Głębinowie (po p
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2014 Utworzono: 27.03.2014
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny – III etap
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2014 Utworzono: 26.03.2014
Budowa dróg w mieście – budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap I
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2014 Utworzono: 25.03.2014
Dostawa maty gimnastycznej do Zespołu Szkół Sportowych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2014 Utworzono: 21.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Zygmuntowskiej w Nysie
(od istniejących punktów świetlnych do ul. Opawskiej) – I etap - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2014 Utworzono: 20.03.2014
Dokumentacja projektowa budowy dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE INVEST
w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2014 Utworzono: 19.03.2014
Wykonanie trzech operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2014 Utworzono: 17.03.2014
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny - III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2014 Utworzono: 17.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi gminnej w Kubicach - etap I.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej od nr 58 do 138 w Jędrzyc
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2014 Utworzono: 13.03.2014
Budowa dróg w mieście - budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap I
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2014 Utworzono: 11.03.2014
Dokumentacja projektowa budowy dróg i uzbrojenia terenu Regionalnego Parku Przemysłowego
WSSE INVEST-PARK na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 11.03.2014 Utworzono: 11.03.2014
Budowa dróg wiejskich – budowa drogi w Niwnicy – V etap - odcinek A-B
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2014 Utworzono: 10.03.2014
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi za boiskiem w Jędrzychowie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2014 Utworzono: 07.03.2014
Zagospodarowanie placu sportowo- rekreacyjnego w Morowie - etap II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2014 Utworzono: 05.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Domaszkowicach
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2014 Utworzono: 05.03.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich- Hanuszów przykrycie rowu –etap I
- zaproszenie do złożeni oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2014 Utworzono: 03.03.2014
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - V etap - odcinek A-B
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2014 Utworzono: 27.02.2014
Budowa dróg w mieście - chodniki w ul. Żeromskiego - Sienkiewicza - Osmańczyka-Mickiewicza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2014 Utworzono: 27.02.2014
Budowa dróg w mieście - budowa i przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie- etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2014 Utworzono: 27.02.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Jędrzychowie ul. Wiejska - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2014 Utworzono: 25.02.2014
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul. Kamienna - etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2014 Utworzono: 25.02.2014
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
realizację w 2014 roku zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2012 – 2016,
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2014 Utworzono: 21.02.2014
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2014-2017
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 19.02.2014 Utworzono: 19.02.2014
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2014-2017
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Zakup stanowisk komputerowych
- zaproszenie do składaia ofert
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2014 Utworzono: 18.02.2014
Wspólna kampania promocyjna projektu pn. FortFan
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2014 Utworzono: 12.02.2014
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2014 Utworzono: 12.02.2014
Budowa dróg w mieście - budowa drogi w ulicy Stawowej w Nysie
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2014 Utworzono: 12.02.2014
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2014 Utworzono: 11.02.2014
Sterylizacja/kastracja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2014 Utworzono: 11.02.2014
Wspólna kampania promocyjna projektu pn. FortFan
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2014-2017
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2014 Utworzono: 10.02.2014
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 07.02.2014 Utworzono: 07.02.2014
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2014-2017
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2014 Utworzono: 07.02.2014
Wspólna kampania promocyjna projektu pn. FortFan
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2014 Utworzono: 06.02.2014
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2014 Utworzono: 04.02.2014
Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2014 Utworzono: 04.02.2014
Wykonanie oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul.Grodkowskiej 56b,c,d w Nys
- zaproszenie do skłądania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.02.2014 Utworzono: 04.02.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
„Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Nysa na lata 2012-2017
z perspektywą na lata 2018-2020 wraz z prognoza oddziaływania”.

więcej...
Aktualizacja: 21.01.2014 Utworzono: 21.01.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2014 Utworzono: 21.01.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
organizacja i realizacja 42 dwugodzinnych warsztatów
ekologicznych we wskazanych placówkach oświatowych na terenie Gminy Nysa, w ramach
„Kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami”

więcej...
Aktualizacja: 09.01.2014 Utworzono: 09.01.2014
Zaproszenie do złożenia oferty
oferta na usuwanie roślin inwazyjnych
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2014 Utworzono: 08.01.2014
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2013 Utworzono: 16.12.2013
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, placów or
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2013 Utworzono: 16.12.2013
Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2014 roku
- zaproszenie do złożena oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2013 Utworzono: 13.12.2013
Opracowanie projektów decyzji : o warunkach zabudowy , zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2013 Utworzono: 13.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
SP Nr 3 w Nysie - Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY SIWZ i zmiana SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2013 Utworzono: 12.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2013 Utworzono: 11.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2013 Utworzono: 11.12.2013
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu nr III w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2013 Utworzono: 11.12.2013
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2013 Utworzono: 10.12.2013
Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2013 Utworzono: 06.12.2013
Projekt, druk i transport materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotki, plakaty,
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2013 Utworzono: 03.12.2013
OPS Nysa - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2013 Utworzono: 03.12.2013
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2013 Utworzono: 02.12.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Zakup jednej licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition One – licencja CPU - bez wsparcia technicznego. Na potrzeby uruchomienia serwera testowego ZSI UrządNT. W ramach realizacji zadania „Zakup oprogramowania”
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2013 Utworzono: 29.11.2013
Zapraszam do złożenia oferty
Zakup dziesięciu stanowisk komputerowych Dell OptiPlex 3010DT i3-3240/ 4GB/ 1TB/ W7PRO64/ 3YNBD/ MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 Polish wraz z monitorami Dell P2214H 21,5' – W ramach realizacji zadania „Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2013 Utworzono: 29.11.2013
Odnowienie mieszkania komunalnego w Nysie przy ul. Słowiańskiej 27a/2
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2013 Utworzono: 27.11.2013
Odnowienie mieszkania komunalnego w Nysie ul.Zjednoczenia 13/28.”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2013 Utworzono: 27.11.2013
Wycinka drzew i karczowanie pni - Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – I etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2013 Utworzono: 25.11.2013
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.889.000,00 zł.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2013 Utworzono: 25.11.2013
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.889.000,00 zł.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2) - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2013 Utworzono: 25.11.2013
Konserwacja rowu Strzelniczego położonego w Skorochowie przy ul. Saperskiej
- zaproszenie do złożena oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2013 Utworzono: 22.11.2013
OPS NYSA - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych OPS w Nysie
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2013 Utworzono: 15.11.2013
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolno żyjącymi
zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy, oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej ".
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2013 Utworzono: 12.11.2013
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2013 Utworzono: 12.11.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Głębinów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – zakup i montaż dwóch segmentów kontenerów szatniowych
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2013 Utworzono: 07.11.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż dwóch segmentów kontenerów szatniowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2013 Utworzono: 06.11.2013
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8.889.000,00 zł.
- PRZETRARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2013 Utworzono: 30.10.2013
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – budowa windy osobowej – likwidacja barier architekt
- WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2013 Utworzono: 28.10.2013
Zekup energii elektrycznej
- ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2013 Utworzono: 28.10.2013
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2013 Utworzono: 24.10.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – budowa przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznego do budynku szatniow
- ZMIANA SIWZ>
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2013 Utworzono: 23.10.2013
Rozbudowę świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny – II etap
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2013 Utworzono: 21.10.2013
Sprzedaż i dostawa 4 t. węgla -Kostka- na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2013 Utworzono: 21.10.2013
Dostawa stoisk (kramów) oraz sceny (estrady)
- w ramach realizowanej operacji „Jarmarki – nowym produktem wzmacniającym tożsamość nyskich sołectw oraz szansą na rozwój i zachowanie tradycji ludowych" - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2013 Utworzono: 17.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- ZMIANA SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2013 Utworzono: 17.10.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - budowa przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznego do budynku szatniow
oraz wykonanie fundamentów pod budynek kontenerowy szatni - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2013 Utworzono: 17.10.2013
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - budowa windy osobowej - likwidacja barier architekt
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2013 Utworzono: 16.10.2013
Zakup energii elektrycznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2013 Utworzono: 15.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2013 Utworzono: 15.10.2013
Dostawa stoisk (kramów) oraz sceny (estrady)
- w ramach realizowanej operacji Jarmarki - nowym produktem wzmacniającym tożsamość nyskich sołectw oraz szansą na rozwój i zachowanie tradycji ludowych- działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na tata 2007-2013. PRZETARG NIEOGRA
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2013 Utworzono: 14.10.2013
Budowa dróg w mieście – przebudowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wrocławskiej, Kolejowej, Parkowej i
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2013 Utworzono: 10.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2013 Utworzono: 09.10.2013
Fort II w Nysie – budowa zasilania elektrycznego Fortu II
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2013 Utworzono: 07.10.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie
- budowa przyłączy wod.-kan. oraz elektrycznego do budynku szatniowego oraz wykonanie fundamentów pod budynek kontenerowy szatni. PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2013 Utworzono: 03.10.2013
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2013 Utworzono: 01.10.2013
Zapraszam do złożenia oferty
Pakiety przedłużenia wsparcia technicznego
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej - dostęp do sieci Internet.
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Wykonanie drogi tymczasowej na terenie byłego poligonu
Wyjaśnienia do SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
opracowanie i druk plakatów i ulotek
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Dostawa i prawa autorskie do projekcji filmów
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2013 Utworzono: 24.09.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą to
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2013 Utworzono: 18.09.2013
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miasta i Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2013 Utworzono: 18.09.2013
Wykonanie drogi tymczasowej na terenie byłego poligonu
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2013 Utworzono: 13.09.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towar
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2013 Utworzono: 13.09.2013
Wykonanie promocyjnego kalendarza ściennego Urzędu Miejskiego w Nysie na 2014 rok
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2013 Utworzono: 12.09.2013
Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w Przedszkolu Nr 8 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2013 Utworzono: 12.09.2013
Modernizacja sanitariatów w budynku Gimnazjum nr 2 w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2013 Utworzono: 09.09.2013
Konserwacja rowu A na terenie parku miejskiego w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2013 Utworzono: 04.09.2013
Konserwację rowu G przy ul. Orzeszkowej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2013 Utworzono: 04.09.2013
Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w Przedszkolu Nr 8 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2013 Utworzono: 03.09.2013
Plac zabaw na osiedlu Rodziewiczówny w Nysie - zakup i montaż nowych urządzeń
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2013 Utworzono: 30.08.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie – zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towa
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2013 Utworzono: 23.08.2013
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej - wykonanie sanitariatów na parterze oraz przeb
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2013 Utworzono: 22.08.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towar
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2013 Utworzono: 19.08.2013
Budowa dróg w mieście - budowa drogi w ulicy Stawowej w Nysie
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
Wymiana maty gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
Przebudowa boiska w Jędrzychowie - zakup i montaż kontenerów szatniowych wraz z infrastrukturą towar
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.08.2013 Utworzono: 09.08.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudow
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2013 Utworzono: 07.08.2013
OPS Nysa - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2013 Utworzono: 07.08.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudow
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2013 Utworzono: 05.08.2013
Wymiana maty gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2013 Utworzono: 02.08.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudow
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2013 Utworzono: 02.08.2013
Kompleksowy nadzór inwestorski na zadaniu - budowa dróg w mieście – rozbudowa skrzyżowania w obrębi
- zaproszenie do skłądania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2013 Utworzono: 30.07.2013
Budowa dróg w mieście - rozbudowa skrzyżowania w obrębie ulic Asnyka i Kraszewskiego oraz przebudowa
- PRZETARG NIEOGRANICZONTY
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2013 Utworzono: 24.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Przełęk - etap IV
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2013 Utworzono: 18.07.2013
Konserwacja rowu Baranówka w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2013 Utworzono: 17.07.2013
Budowa dróg obszarach wiejskich – przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul. Kamienna – etap
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2013 Utworzono: 17.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Kępnicy - I etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2013 Utworzono: 16.07.2013
Budowa ulicy Strzelców Bytomskich wraz z odwodnieniem oraz przełożeniem odcinków sieci elektrycznej
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2).
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2013 Utworzono: 15.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Radzikowice
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2013 Utworzono: 12.07.2013
Remont sanitariatów znajdujących się w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grod
- zaproszenie do złożenie oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Malowanie klatek schodowych w budynku Gimnazjum nr 1 w Nysie przy ul. Chodowieckiego 7
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Malowanie ścian i sufitu Sali gimnastycznej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w toaletach uczniow
-zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Wymiana pionu sanitarnego i wodnego wraz z montażem 13 umywalek w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie p
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem, wykonanie cokołu oraz remont podłogi i pos
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Budowa dróg w mieście – budowa ulicy Strzelców Bytomskich
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Budowa dróg wiejskich - budowa drogi w Niwnicy - IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2013 Utworzono: 11.07.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Białej Nyskiej ul. Kamienna - etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2013 Utworzono: 09.07.2013
Budowa dróg w mieście - budowa ulicy Strzelców Bytomskich
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2013 Utworzono: 05.07.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędrz
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Sporządzenie MPZP obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Sporządzenie MPZP obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Orląt Lwowskich.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Sporządzenie MPZP obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawow
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2013 Utworzono: 03.07.2013
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2013 Utworzono: 24.06.2013
Dostawa materiałów biurowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2013 Utworzono: 19.06.2013
Konserwacja całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławickiej do I br
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2013 Utworzono: 18.06.2013
Budowa dróg w mieście - budowa drogi w Alei Wojska Polskiego - IX etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Wykonanie odprowadzenie wód opadowych z budynku przedszkola nr12 przy ul. Podolskiej
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia oraz malowanie ścian i sufitów Sali gimnastyczne
- zaproszenie do składania ofeert
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Budowa zadaszenia placu spotkań przy wiacie grillowej w Iławie – etap I
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2013 Utworzono: 14.06.2013
Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Siestrzechowice -II etap robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2013 Utworzono: 11.06.2013
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
– budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2013 Utworzono: 05.06.2013
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- – budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1. ZMIANA TREŚCI SIWZ.

więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Budowa dróg w mieście – zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej- I etap
- WYJAŚNIEIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Kompleksowy nadzór inwestorski - budowa drogi wraz z odwodnieniem i zjazdami do posesji w Wierzbięc
- złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- budowa zatoki autobusowej i przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 27.05.2013 Utworzono: 27.05.2013
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia przy ul.11 Listopada w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2013 Utworzono: 27.05.2013
Budowa dróg w mieście - zagospodarowanie osiedla przy ulicy Słowiańskiej- I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2013 Utworzono: 24.05.2013
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kubicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2013 Utworzono: 24.05.2013
OPS Nysa - usługi szkoleń zawodowych. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2013 Utworzono: 23.05.2013
Budowa wiaty gilowej oraz wybrukowanie podłogi wiaty na obiekcie sportowym w sołectwie Jędrzychów
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2013 Utworzono: 21.05.2013
OPS Nysa - Usługi szkoleń zawodowych
- w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie. PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 20.05.2013 Utworzono: 20.05.2013
Wybrukowanie placu wejściowego do budynku gminnego w Domaszkowicach - ZMIANA ZAKRESU I TERMINU
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Budowę dróg na obszarach wiejskich– przebudowa drogi w Jędrzychwie ul.Wiejska–I etap- WYJAŚNIENIA SI
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Wykonanie konserwacji rowu R-5 w Niwnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2013 Utworzono: 16.05.2013
Odbieranie odpadów komunalnych - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2013 Utworzono: 14.05.2013
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia przy ul. Zawiszy Czarnego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2013 Utworzono: 13.05.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zaproszenie do złożenia
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2013 Utworzono: 13.05.2013
Wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr 25 w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ – ul.Otmuchowska
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ – ul.Żwirki i Wigury
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
WYKONANIE 2 OPERATÓW SZACUNKOWYCH W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ – SKOROCHÓW
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
Wybrukowanie placu wejściowego do budynku gminnego w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2013 Utworzono: 10.05.2013
Budowa sceny i utwardzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Wyszkowie Śląskim – II etap
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2013 Utworzono: 08.05.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - przebudowa drogi w Jędrzychowie ul. Wiejska - I etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2013 Utworzono: 07.05.2013
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2013 Utworzono: 06.05.2013
Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śl. w Nysie-I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2013 Utworzono: 06.05.2013
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i zjazdami do posesji w Wierzbięcicach - etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2013 Utworzono: 06.05.2013
Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2013 Utworzono: 02.05.2013
Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci w Złotogłowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2013 Utworzono: 30.04.2013
Dostawa papieru kserograficznego
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2013 Utworzono: 29.04.2013
Przebudowa boiska sportowego w Niwnicy – montaż siedzisk
-zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2013 Utworzono: 26.04.2013
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - I etap
- ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINÓW
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2013 Utworzono: 25.04.2013
Dokumentacja projektowa budowy drogi w Konradowej - Budowa dróg na obszarach wiejskich
- zaproszenie do złożenia ofety
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2013 Utworzono: 24.04.2013
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ul. Otmuchowskiej w Nysie - II etap:
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2013 Utworzono: 22.04.2013
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - I etap:
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2013 Utworzono: 19.04.2013
Odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2013 Utworzono: 17.04.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi w Radzikowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2013 Utworzono: 15.04.2013
Ścieżki rowerowe - II etap robót
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Budowa dróg na obszarach wiejskich - Skorochów - ciąg pieszo-rowerowy etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Budowa dróg w mieście - budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Nysie - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu :Budowa dróg w mieście –przebudowa ulicy 2
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Uzupełnienie uzbrojenia terenu - odcinek ks do budynku mieszkalnego Nysa ul. Piłsudskiego 57
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2013 Utworzono: 10.04.2013
Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2013 Utworzono: 05.04.2013
Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2013 Utworzono: 02.04.2013
Obsługa techniczna, eksploatacja i konserwacja urządzeń fontanny TRYTON przy ul. Brackiej oraz fonta
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2013 Utworzono: 02.04.2013
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysi
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2013 Utworzono: 27.03.2013
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zadrzewienia
- znajdujące się na terenie Cmentarza Garnizonowego przy ul. Krasickiego w Nysie - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2013 Utworzono: 26.03.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Berberysowej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2013 Utworzono: 25.03.2013
Budowa oświetlenia w mieście i gminie - zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie.
- wyjaśneinia treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2013 Utworzono: 25.03.2013
Rozbudowa świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2013 Utworzono: 22.03.2013
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miasta i Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2013 Utworzono: 21.03.2013
Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2013 Utworzono: 21.03.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy
- dla działek nr 118, 119, 120, 121, 122 i 81/2 zlokalizowanych w rejonie ulic Mickiewicza, Bazaltowej i Powstańców Śląskich - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nysy
- w rejonie ulic Ujejskiego i Saperskiej - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Budowa oświetlenia w mieście i gminie - zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie
- wyjaśnienia treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2013 Utworzono: 15.03.2013
Oświetlenie w mieście i gminie - zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Iławie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2013 Utworzono: 13.03.2013
Wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr 25 w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2013 Utworzono: 13.03.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Osmańczyka 24-40 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2013 Utworzono: 08.03.2013
Wykonanie letniej obsady kwiatowej na terenie miasta Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2013 Utworzono: 08.03.2013
Budowa dróg w mieście -przebudowa ulicy 22 Stycznia w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2013 Utworzono: 08.03.2013
Wyczyszczenie i konserwacja dwóch gniazd bocianich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2013 Utworzono: 05.03.2013
Pokaz sztucznych ogni o okazji Dni Nysy 2013
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2013 Utworzono: 04.03.2013
Przeprowadzenie 5 – letniego przeglądu elektrycznego obiektów Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w K
- Zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 01.03.2013 Utworzono: 01.03.2013
Zaproszenie do złożenia oferty
Na wykonanie opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki nr 25 w Hajdukach Nyskich.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2013 Utworzono: 22.02.2013
Sterylizacja (kastracja) bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa wraz z 2 dniową rekonwalescencją po z
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2013 Utworzono: 18.02.2013
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia jednor
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2013 Utworzono: 18.02.2013
Wykonanie 2 operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości nieruchomości w celu ustalenia jed
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2013 Utworzono: 18.02.2013
Sprzedaż drewna
- pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2013 Utworzono: 15.02.2013
Ogrodzenie boiska w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2013 Utworzono: 12.02.2013
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi do cmentarza w Złotogłowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2013 Utworzono: 12.02.2013
Kompleksowa ochrona imprezy plenerowej organizowanej przez Gminę Nysa -DNI NYSY 2013-.
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 11.02.2013 Utworzono: 11.02.2013
Obsługa sanitarna imprezy plenerowej organizowanej przez Gminę Nysa w 2013r. -DNI NYSY 2013-.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2013 Utworzono: 11.02.2013
Sprzedaż drewna
- pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2013 Utworzono: 05.02.2013
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2013 Utworzono: 31.01.2013
Wycinka, pielęgnacja i nasadzenie drzew na ternie gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2013 Utworzono: 15.01.2013
Opracowanie projektu graficznego ulotki i kalendarza
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2013 Utworzono: 15.01.2013
Sprzedaż i dostawa 3 t. węgla „Kostka” na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2013 Utworzono: 14.01.2013
Bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2013 Utworzono: 14.01.2013
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2012 Utworzono: 21.12.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
- Wykonanie „projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku”
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
Opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy , zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o odmowie ustalenia warunków zabudowy oraz o umorzeniu postępowania - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
OPS Nysa - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
OPS Nysa - Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2012 Utworzono: 19.12.2012
Zaproszenie do złożenia oferty.
Wykonanie „projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku”
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2012 Utworzono: 18.12.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Wykonanie „projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2013 roku”
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2012 Utworzono: 18.12.2012
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2012 Utworzono: 17.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2012 Utworzono: 14.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2012 Utworzono: 14.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2012 Utworzono: 13.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2012 Utworzono: 13.12.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2012 Utworzono: 13.12.2012
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2012 Utworzono: 12.12.2012
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2012 Utworzono: 11.12.2012
Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2012 Utworzono: 10.12.2012
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2012 Utworzono: 07.12.2012
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2012 Utworzono: 06.12.2012
Sprzedaż i dostawa 1 tony suchej karmy dla kotów.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2012 Utworzono: 03.12.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2012 Utworzono: 21.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
\" Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w roku 2013\".
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nysa w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w roku 2013
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Sprzedaż i dostawa 3 t. węgla „Kostka” na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2012 Utworzono: 19.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty.
Burmistrz Nysy, zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa”
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2012 Utworzono: 15.11.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE
Oferty cenowej na opracowanie Analizy Wykonalności
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2012 Utworzono: 15.11.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2012 Utworzono: 13.11.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego na kolejne 12 m-cy dla
użytkowanego przez Urząd Miejski w Nysie oprogramowania VMware

więcej...
Aktualizacja: 13.11.2012 Utworzono: 13.11.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2012 Utworzono: 09.11.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
Wyjaśnienia treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym pn. Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
W załączeniu pełna treść wyjaśnień wraz z załącznikami.

więcej...
Aktualizacja: 08.11.2012 Utworzono: 08.11.2012
Remont częściowy pomieszczeń 028 i 205 w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie.
remont pomieszczeń biurowych
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2012 Utworzono: 07.11.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2012 Utworzono: 07.11.2012
Zaproszenie do złożenia ofert „Świetlica wiejska w Domaszkowicach
„Świetlica wiejska w Domaszkowicach - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej”
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2012 Utworzono: 07.11.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
Dostawa stanowisk komputerowych
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2012 Utworzono: 06.11.2012
Dostawa 5 szt. interaktywnych tablic z oprogramowaniem, 5 szt. komputerów przenośnych z oprogramowan
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2012 Utworzono: 02.11.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2012 Utworzono: 31.10.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ (2)


więcej...
Aktualizacja: 31.10.2012 Utworzono: 31.10.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2012 Utworzono: 29.10.2012
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
Dostawa stanowisk komputerowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego
- zaproszenie do złżenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2012 Utworzono: 26.10.2012
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych
biorących udział w projekcie systemowym pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2012 Utworzono: 19.10.2012
WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ - RADZIKOWICE
- zaproszenie do złozoenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2012 Utworzono: 08.10.2012
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH W CELU USTALENIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ - PIŁSUDSKIEGO
- zaposzenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2012 Utworzono: 08.10.2012
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2012 Utworzono: 08.10.2012
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.10.2012 Utworzono: 05.10.2012
Usługa edukacyjna - ZMIANA SIWZ poprawa oczywistej omyłki.
- Usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa w okresie od 01.11.2012 r. do 30.06.2013 r.w ramach projektu systemo
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2012 Utworzono: 04.10.2012
Usługa edukacyjna - ZMIANA SIWZ I TERMINÓW W POSTĘPOWANIU
- Usługa edukacyjna polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa w okresie od 01.11.2012 r. do 30.06.2013 r.w ramach projektu systemo
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2012 Utworzono: 03.10.2012
Kontrola okresowa - obiektów budowlanych – obiektów mostowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2012 Utworzono: 03.10.2012
Usługa edukacyjna
polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu określonych zajęć indywidualizujących proces nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nysa w okresie od 01.11.2012 do 30.06.2013r. - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 27.09.2012 Utworzono: 27.09.2012
Sporzązenie opracowania „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nysa na lata 2013-2016”.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2012 Utworzono: 27.09.2012
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
zmieniających decyzję o warunkach zabudowy o odmowie ustalenia warunków zabudowy oraz o umorzeniu postępowania - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 27.09.2012 Utworzono: 27.09.2012
Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu dobudówki w budynku komunalnym nr15 w Przełęku -szkoła
- zaproszenei do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2012 Utworzono: 26.09.2012
Dostawa serwera oraz zintegrowanej konsoli KVM
- wyjaśnienia treści SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2012 Utworzono: 26.09.2012
Dostawa serwera oraz zintegrowanej konsoli KVM
- wyjasnienia tyreści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipowej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Dokumentacja projektowa adaptacji byłej szkoły na potrzeby
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie - budowa dodatkowych miejsc postojowych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie – wykonanie zieleni izolującej planty miejs
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Dostawa serwera oraz zintegrowanej konsoli KVM
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2012 Utworzono: 20.09.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi na nowym osiedlu koło cmentarza w Hajdu
-zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 19.09.2012 Utworzono: 19.09.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych
w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 12.09.2012 Utworzono: 12.09.2012
Budowa Fitness Parku przy Al. Lompy w Nysie - I etap
- ZMIANA SIWZ (ZMIANA PRZEDMIARU ROBÓT)
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2012 Utworzono: 11.09.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych
- w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

więcej...
Aktualizacja: 07.09.2012 Utworzono: 07.09.2012
Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy w Kępnicy o obiekt przedszkolny
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2012 Utworzono: 07.09.2012
Kontrola okresowa (roczna) zgodnie z Art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych –
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2012 Utworzono: 05.09.2012
Dostawa pomocy dydaktycznych
w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 03.09.2012 Utworzono: 03.09.2012
Budowa Fitness Parku przy Al. Lompy w Nysie - I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2012 Utworzono: 30.08.2012
Aktualizacja dokumentacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem w Wierzbięcicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.08.2012 Utworzono: 24.08.2012
Wyżywienie uczestników Kongresu Turystyki w dniach 6-7.09.2012 r.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.08.2012 Utworzono: 22.08.2012
Rozbudowa oświetlenia przy ul.B.Prusa w Nysie (od skrzyż. z ul.Kusocińskiego do garaży)
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2012 Utworzono: 20.08.2012
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ulic dojazdowych
wraz z kanalizacja deszczową i oświetleniem we wsi Niwnica gm. Nysa”– Budowa dróg na obszarach wiejskich - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Uszczelnienie pokrycia dachu, naprawa posadzki galerii sali gimnastycznej w Gimnazjum nr2 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2012 Utworzono: 14.08.2012
Naprawa nawierzchni schodów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, naprawa pokrycia dachów
w gimnazjum nr 1 w Nysie, ul. Chodowieckiego 7 - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2012 Utworzono: 10.08.2012
Naprawa schodów i klombów podestu na działce nr 98/1 Nysa ul. Piastowska
- aproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.08.2012 Utworzono: 08.08.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia drogi do cmentarza w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Nysa na lata 2012-2015 zperspektywą na lata 2016
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Wykonanie promocyjnego kalendarza ściennego Urzędu Miejskiego w Nysie na 2013 rok
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Budowa wiaty grillowej w Złotogłowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2012 Utworzono: 31.07.2012
Budowa chodnika w ulicy Zwycięstwa w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2012 Utworzono: 30.07.2012
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu - Budowa pomieszczenia gospodarczego przy
- zaproszenie od złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2012 Utworzono: 30.07.2012
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy drogi w Hajdukach Nyskich dz. nr 286/7 i 279” – Budowa
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 27.07.2012 Utworzono: 27.07.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Wiejskiej w Jędrzychowie - Budowa dróg na obszarach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Budowa drogi bocznej do ulicy Mickiewicza w Nysie
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2012 Utworzono: 20.07.2012
Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2012 Utworzono: 16.07.2012
Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy drogi w ul. Morcinka w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2012 Utworzono: 16.07.2012
Wyżywienie wojsk w czasie trwania „Dni Twierdzy Nysa 2012
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2012 Utworzono: 13.07.2012
Budowa wiaty grillowej w Złotogłowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2012 Utworzono: 13.07.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ulicy Wiejskiej w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2012 Utworzono: 13.07.2012
Budowa drogi bocznej do ulicy Mickiewicza w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2012 Utworzono: 12.07.2012
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie - budowa drogi w ulicy Herlinga Grudzińskiego
- OGŁOSZENIE O ZNIANIE OGŁOSZENIA
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2012 Utworzono: 11.07.2012
Wykonanie utwardzenia placu szkolnego, chodnika i schodów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Niwnicy
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2012 Utworzono: 11.07.2012
Remont dwóch sanitariatów w Zespole Szkół Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 4
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2012 Utworzono: 11.07.2012
Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Skorochów
- zaproszenie do złożenia ofery
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2012 Utworzono: 09.07.2012
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie - budowa drogi w ulicy Herlinga Grudzińskiego
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2012 Utworzono: 05.07.2012
Budowa dróg w mieście – skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- I etap.
-WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2012 Utworzono: 03.07.2012
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2012 Utworzono: 03.07.2012
Dostawa pomostu pływającego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2012 Utworzono: 03.07.2012
Wykonanie koszeń na terenie Fortu II oraz terenów przyleglych
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2012 Utworzono: 29.06.2012
Budowa dróg w mieście -przebudowa ulicy 22 Stycznia w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2012 Utworzono: 28.06.2012
Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie- I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2012 Utworzono: 26.06.2012
Ogrodzenie tylne i boczne posesji Przedszkola nr 6 w Nysie ul. Armii Krajowej 9
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul. Grunwaldzkiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków Gimnazjum Nr 2 w Nysie, ul. Bolesław Prusa 14
- zaproszenie do składania ofert

więcej...
Aktualizacja: 18.06.2012 Utworzono: 18.06.2012
Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 3
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2012 Utworzono: 18.06.2012
Monitoring miejski – budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa – etap II – etap reali
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 12-06-2012r.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2012 Utworzono: 12.06.2012
monitoring miejski – budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa – etap II – etap reali
- ZMIANA SIWZ !!!
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2012 Utworzono: 08.06.2012
Monitoring miejski - budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa - etap II - etap reali
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2012 Utworzono: 06.06.2012
Wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy dróg i uzbrojenia terenu
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „INVEST-PARK” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2012 Utworzono: 06.06.2012
Naprawa pokrycia dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy Alei Duńczyków w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Dostawa nagród dla laureatów VI Małej Olimpiady Ekologicznej.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2012 Utworzono: 05.06.2012
Monitoring miejski - budowa systemu monitoringu wizyjnego centrum miasta Nysa - etap II - etap reali
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2012 Utworzono: 01.06.2012
Dostawa wieży ratowniczej
- dostawa urządzeń w ramach projektu -Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie- współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 30.05.2012 Utworzono: 30.05.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2012 Utworzono: 30.05.2012
Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2012 Utworzono: 29.05.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi dojazdowej do RCGO w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2012 Utworzono: 28.05.2012
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul. Wolności-Kolejowa w Nysie
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2012 Utworzono: 24.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Sękowicach – IV etap.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2012 Utworzono: 23.05.2012
Budowa wiaty grillowej w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2012 Utworzono: 22.05.2012
Budowa sceny i utwardzenie placu rekreacyjnego przy świetlicy w Wyszkowie Śląskim – I etap
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2012 Utworzono: 22.05.2012
Rmont nadproży i części stropów, montaż wkładu kominowego, Nysa ul. Armii Krajowej 1.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul.Orzeszkowej w Nysie
- zaproszenie do złozenia ofarty.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Dokumentacja projektowa zasilania i oświetlenia boiska sportowego w Iławie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złzoenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2012 Utworzono: 18.05.2012
Zaproszenie do złożenia oferty
- zaproszenie
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2012 Utworzono: 16.05.2012
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2012 Utworzono: 16.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich – odwodnienie dróg w Iławie – I etap
- wyjaśnienia treści siwz.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Utwardzenie placu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Dostawa urządzeń w ramach projektu -Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie
- współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach - IV etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2012 Utworzono: 15.05.2012
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2012 Utworzono: 11.05.2012
Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2012 Utworzono: 11.05.2012
Dostawa papieru kserograficznego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2012 Utworzono: 11.05.2012
Oświetlenie w mieście i gminie - dokumentacja projektowa zasilania i oświetlenia boiska sportowego w
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Odwodnienie boiska sportowego w Kopernikach – I etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2012 Utworzono: 09.05.2012
Budowa dróg na obszarach wiejskich - odwodnienie dróg w Iławie - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2012 Utworzono: 04.05.2012
Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej - budowa drogi w ulicy Karpackiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2012 Utworzono: 02.05.2012
Budowa drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2012 Utworzono: 02.05.2012
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia przy ul.Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2012 Utworzono: 02.05.2012
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2012 Utworzono: 26.04.2012
Dostawa urządzeń w ramach projektu -Wzbogacenie potencjału usług turystycznych w Skorochowie-
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 25.04.2012 Utworzono: 25.04.2012
Naprawa pokrycia dachu w budynku komunalnym w Nysie przy ul. Słowiańskiej 29-29a
- zaproszenie do złozoenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2012 Utworzono: 25.04.2012
Budowa drogi w ulicy Karpackiej w Nysie – wykonanie robót naprawczych
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2012 Utworzono: 24.04.2012
Naprawa pokrycia dachu w budynku komunalnym w Przełęku 34
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2012 Utworzono: 24.04.2012
Remont pokrycia dachu szatni sportowej przy boisku w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2012 Utworzono: 23.04.2012
Uzupełnienie placów zabaw dla dzieci
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2012 Utworzono: 23.04.2012
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2012 Utworzono: 06.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie DP rozbudowy oświetlenia przy ul.Zygmuntowskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2012 Utworzono: 06.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie DP rozbudowy oświetlenia przy ul.Zawiszy Czarnego w Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2012 Utworzono: 06.04.2012
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji II etap.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2012 Utworzono: 05.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogi na
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2012 Utworzono: 01.04.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia przy ul.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2012 Utworzono: 01.04.2012
Sprzedaż drewna
- MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTY DLA CZĘŚCI 1
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2012 Utworzono: 27.03.2012
Sprzedaż drewna
- pisemny przetarg ofertowy
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012
Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej – przygotowanie terenu
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia przy ul.Strzelców Bytomskich w Nysie (posesje
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2012 Utworzono: 23.03.2012
Kompleksowa ochrona imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Nysa w 2012 roku
- Zaprasza do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2012 Utworzono: 22.03.2012
Rozbudowa oświetlenia skweru przy ul.Wyspiańskiego 1 w Nysie
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2012 Utworzono: 21.03.2012
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia przy ul.Radzikowickiej od nr 9 do 29 w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2012 Utworzono: 16.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 62
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2012 Utworzono: 15.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicznego przy posesji nr 55
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2012 Utworzono: 15.03.2012
Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2012 Utworzono: 14.03.2012
Oświetlenie w mieście i gminie – rozbudowa oświetlenia ulicznego skrzyżowania ścieżki rowerowej z ul
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2012 Utworzono: 09.03.2012
Nasadzenie drzew na terenach zieleni miasta i gminy Nysa oraz przekazanie krzewów sołectwom Gminy Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2012 Utworzono: 08.03.2012
Sterylizacja bezpańskich kotów z terenu Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2012 Utworzono: 05.03.2012
Promocja Gminy Nysa przez ludowe kluby sportowe
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2012 Utworzono: 28.02.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2012 Utworzono: 23.02.2012
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodow
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2012 Utworzono: 21.02.2012
Rozbudowa oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: Sudecka, Piłsudskiego, Korcz
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2012 Utworzono: 20.02.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- ZMIANA TREŚCI SIWZ (UZUPEŁNIENIE)
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2012 Utworzono: 17.02.2012
Rozbudowa oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: Wita Stwosza, Emilii Giercza
- zaproszenie do złożenia oferety
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2012 Utworzono: 17.02.2012
Utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2012 Utworzono: 15.02.2012
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ul. 22 stycznia w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2012 Utworzono: 15.02.2012
Budowa i przebudowa drogi w ulicy Chodowieckiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2012 Utworzono: 13.02.2012
Sporządzenie projektu graficznego logotypu „Fortecznej Wieży Ciśnień”
- zapytanie ofertowe
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2012 Utworzono: 07.02.2012
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 02.02.2012 Utworzono: 02.02.2012
Usunięcie wiatrołomu z gat. topola czarna o ø pnia 120 cm długości ok. 17 m
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2012 Utworzono: 02.02.2012
Opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi
- konkurs
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2012 Utworzono: 30.01.2012
Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w tym decyzji odmownych i decyzji zmieni
- przetarg nieograniczonym
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2012 Utworzono: 23.01.2012
Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości nieruchomości
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2012 Utworzono: 20.01.2012
Sprzedaż i dostawa 3 t. węgla „Kostka” na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej
- zaproszenie do złożenia of
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2012 Utworzono: 18.01.2012
Wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2012 roku
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2012 Utworzono: 16.01.2012
Wykonanie monitoringu na obiekcie: wieża ciśnień w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2012 Utworzono: 12.01.2012
Dostawa rocznych pakietów serwisowych dla urządzenia ochrony sieci Juniper SSG520
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2012 Utworzono: 09.01.2012
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2011 Utworzono: 28.12.2011
Opracowanie i wykonanie ski-passów, breloków z latarką LED, i koszulek
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2011 Utworzono: 28.12.2011
Insert (wkładka) i kolportaż ulotki Kalendarz Imprez Kulturalnych do gazety lub czasopisma o zasięgu
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2011 Utworzono: 23.12.2011
opracowanie projektu graficznego, skład, korektę, druk oraz dostawę ulotki Kalendarz Imprez Kultural
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2011 Utworzono: 23.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2011 Utworzono: 16.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2011 Utworzono: 15.12.2011
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2011 Utworzono: 14.12.2011
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA
- OPS Nysa - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2011 Utworzono: 14.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Przeprowadzenie spotkania z gwiazdą (pisarzem-podróżnikiem) w ramach projektu pn. „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - ZMIANA
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2011 Utworzono: 12.12.2011
Bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2011 Utworzono: 09.12.2011
dokończenie prac wycinkowych i koszeń traw rosnących na ziemnej konstrukcji Fortu – Reduta Kardynal
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia kursów nauki jazdy na nartach i snowbordzie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2011 Utworzono: 08.12.2011
Dostawa zestawów komputerowych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- OPS wyjaśnienia treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA - OPS NYSA - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych – instalacja kontroli dostępu
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2011 Utworzono: 06.12.2011
Zakup oprogramowania Axence nVision Professional
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 05.12.2011 Utworzono: 05.12.2011
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2011 Utworzono: 05.12.2011
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2011 Utworzono: 05.12.2011
Modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Kopernikach na Wiejskie Centrum Kultury
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2011 Utworzono: 02.12.2011
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
OPS NYSA - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2011 Utworzono: 02.12.2011
Konserwacja rowu R-B1 znajdującego się na działce nr ew. 63/4, obręb Średnia Wieś, Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2011 Utworzono: 01.12.2011
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2011 Utworzono: 01.12.2011
Świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2011 Utworzono: 01.12.2011
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konra
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2011 Utworzono: 30.11.2011
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na teren
w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 30.11.2011 Utworzono: 30.11.2011
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników od 01 stycznia do 15 kwietnia 2012r.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2011 Utworzono: 25.11.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA
- wyjaśnienia treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2011 Utworzono: 23.11.2011
Wariantowa koncepcja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2011 Utworzono: 21.11.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZ
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2011 Utworzono: 18.11.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (w t
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2011 Utworzono: 18.11.2011
Zakup oprogramowania Axence nVision Professional – pięć modułów funkcjonalnych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2011 Utworzono: 17.11.2011
Remont rowu znajdującego się w miejscowości Lipowa na działce o nr ew. 688
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2011 Utworzono: 16.11.2011
Modernizacja ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Lipowej–II etap–zakup i montaż pieca
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2011 Utworzono: 14.11.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2011 Utworzono: 14.11.2011
Konserwacja rowu strzelniczego
- przedmiar robót
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2011 Utworzono: 10.11.2011
Konserwacja rowu strzelniczego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00PLN
- informacja do przetargu
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2011 Utworzono: 08.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PL
- informacja do przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2011 Utworzono: 04.11.2011
Obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu AGD i RTV z terenu miasta Nysy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- informacje do przetargu
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZ
- zmiana siwz, wyjaśnienia treści siwz
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji - I etap
- wyjaśnienia treści siwz
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9.000.000,00 PLN.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu AGD i RTV
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Przeprowadzenie spotkania warsztatowego z reżyserem/aktorem w ramach projektu pn. „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2011 Utworzono: 26.10.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - instalacja klimatyzacji - I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2011 Utworzono: 25.10.2011
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZ
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2011 Utworzono: 21.10.2011
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego
na kolejne 12 m-cy dla dwóch serwerów HP DL380G5, macierzy dyskowej HP EVA4400 (z wyposażeniem) wraz z oprogramowaniem - użytkowanych przez Urząd Miejski w Nysie - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2011 Utworzono: 20.10.2011
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2011 Utworzono: 18.10.2011
Zakup pakietów przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania VMware
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2011 Utworzono: 18.10.2011
Wykonanie plenerowego podestu pod scenę na plaży Jeziora Nyskiego
o wymiarach 16m x 16 m i wysokości ok. 1 m z 85 szt. płyt drogowych o wymiarach 3m x 1 m stabilizowanego kęsami kamiennymi nie związanego trwale z gruntem - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Mechaniczne niszczenie Barszczu Sosnowskiego występującego na terenie wsi Skorochów na obszarze 5 ha
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
na remont rowu znajdującego się w miejscowości Lipowa na działce o nr ew. 688 - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2011 Utworzono: 17.10.2011
Budowę konstrukcji nośnych banerów informacyjno-promocyjnych w śródmieściu Nysy w rejonie ulic: Cel
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2011 Utworzono: 10.10.2011
Kredyt długoterminowy do wysokości 9 000 000,00 PLN.
- przetarg nieograniczoy
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2011 Utworzono: 10.10.2011
Wykonanie i montaż tablic informacyjno - promocyjnych
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2011 Utworzono: 10.10.2011
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy realizacji inwestycji: „Budowa stadionu lekkoatletycznego
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 03.10.2011 Utworzono: 03.10.2011
Pełnienie funkcji Asystent/-ki d.s budżetu „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2011 Utworzono: 30.09.2011
Pełnienie funkcji Asystenta/ki ds. monitoringu projektu „Jestem z Wenus”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2011 Utworzono: 30.09.2011
Wykonanie koncepcji zagospodarowania wraz z uproszczoną kalkulacją kosztów terenu zielonego
położonego w Nysie przy ul. Celna/Moniuszki o powierzchni 0,097 ha (działka nr 25/49 k.m. 32)- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 30.09.2011 Utworzono: 30.09.2011
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zakończonej inwestycji: „Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrod
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2011 Utworzono: 29.09.2011
Dokumentacja projektowa odwodnienia boiska w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2011 Utworzono: 28.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- DRUK DO POBRANIA - załącznik nr 5 do SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu
przy realizacji inwestycji: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 26.09.2011 Utworzono: 26.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2011 Utworzono: 23.09.2011
Zakup i dostawę samobieżnego urządzenia do czyszczenia plaży piaszczystej o powierzchni 2 ha.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2011 Utworzono: 22.09.2011
Wykonanie, dostawa i montaż strażnicy WOPR
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2011 Utworzono: 22.09.2011
Zakup i dostawa lekkiej, przenośnej, demontowanej sceny typu muszla koncertowa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2011 Utworzono: 22.09.2011
Przedbudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 21.09.2011 Utworzono: 21.09.2011
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 14.09.2011 Utworzono: 14.09.2011
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportoweg
- zaproszenie do złożenia oferty.


więcej...
Aktualizacja: 13.09.2011 Utworzono: 13.09.2011
Wykonanie promocyjnego kalendarza ściennego Urzędu Miejskiego w Nysie na 2012 rok
- zaproszenie do złozonea oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2011 Utworzono: 12.09.2011
Przebudowa komunikacji zewnętrznej przy domu pogrzebowym w Lipowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2011 Utworzono: 12.09.2011
Wykonanie bramy wjazdowej do budynku remizy OSP Domaszkowice i OSP Wyszków Śląski
-zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2011 Utworzono: 08.09.2011
Konserwacja Potoku Horynka na odcinku od przepustu na ul. Karpackiej do ujścia do Potoku Miejskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2011 Utworzono: 07.09.2011
Naprawa pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie.
- zaproszenie do złozoenuia
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2011 Utworzono: 07.09.2011
Naprawa pokrycia dachu Przedszkola nr 6 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2011 Utworzono: 07.09.2011
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: W.St
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2011 Utworzono: 05.09.2011
Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia ulicznego podwórka osiedlowego w zabudowie ulic: Sude
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2011 Utworzono: 05.09.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2011 Utworzono: 02.09.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- ZMIANA TREŚCI SIWZ (UZUPEŁNIENIE)
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2011 Utworzono: 01.09.2011
Dokumentacja projektowa remontu Wieży Ziębickiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2011 Utworzono: 30.08.2011
Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2011 Utworzono: 30.08.2011
Remont drogi gminnej nr 106732 O - ul. Wincentego Pola w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2011 Utworzono: 26.08.2011
Remont wewnętrznej drogi gminnej bocznej do ul. Bohaterów Warszawy - dz. nr 12/1, 12/2 i 77 k.m. 31
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2011 Utworzono: 26.08.2011
Dostawa 3 sztuk klatek samołapek do wyłapywania i transportu kotów
- zaproszenie do złozenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2011 Utworzono: 25.08.2011
Oświetlenie w mieście i gminie – oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul.Podolskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Wycinka drzew i zakrzaczeń, wykoszenie traw rosnących na ziemnej konstrukcji Fortu - Reduta Kardynal
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2011 Utworzono: 19.08.2011
Dostawa wyposażenia do oddziału żłobkowego Przedszkola nr 14 w Nysie
– zadanie realizowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

więcej...
Aktualizacja: 05.08.2011 Utworzono: 05.08.2011
Naprawa schodów wejściowych i nawierzchni terenu przy bocznym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2011 Utworzono: 05.08.2011
Przebudowa części obiektu Przedszkola nr 14 w Nysie, ul. Grodkowska 30
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2011 Utworzono: 05.08.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych – rozbudowa instalacji elektrycznej
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2011 Utworzono: 04.08.2011
Oświetlenie w mieście i gminie – oświetlenie placu zabaw w Wyszkowie Śląskim
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Wykoszenie traw oraz wycinka drzew i zakrzaczeń z terenu o pow.ok. 5 ha - w obrębie wsi Skorochów
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2011 Utworzono: 02.08.2011
Wyposażenie pomieszczenia Centrum Przetwarzania Danych - rozbudowa instalacji elektrycznej
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Oświetlenie w mieście i gminie - rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w ulicy Kruczkowskiego w Nysie
- PRETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
- etap: nawierzchnie placów i mała architektura. - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 01.08.2011 Utworzono: 01.08.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu „Radosna Szkoła”
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2011 Utworzono: 26.07.2011
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2011 Utworzono: 18.07.2011
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 1 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła
- PERZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2011 Utworzono: 15.07.2011
Wykonanie raportu dot. poziomu satysfakcji klientów z usług Urzędu Miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2011 Utworzono: 13.07.2011
Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2011 Utworzono: 11.07.2011
Rozbudowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1607 (w dz.783) w Hajdukach Nyskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2011 Utworzono: 07.07.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2011 Utworzono: 07.07.2011
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej - dostęp do sieci Internet
- zaproszenie do żłożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2011 Utworzono: 06.07.2011
Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie w ramach projektu : Po(d)stawa urzędni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2011 Utworzono: 06.07.2011
Wykonanie raportu dot. poziomu satysfakcji klientów z usług Urzędu Miejskiego w Nysie
oraz metodologii przeprowadzania kolejnych, cyklicznych pomiarów wraz ze wskazaniem częstotliwości ich powtarzania. Raport oraz badanie przeprowadzone zostaną w ramach projektu pn. „Po(d)stawa urzędnika – wiedza i etyka” realizowanego w ramach Programu Op
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2011 Utworzono: 04.07.2011
Wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w celu przygotowania do zasiedlenia mieszkania komunalneg
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2011 Utworzono: 04.07.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa stropu i podłogi w świetlicy wiejskiej w Kubicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2011 Utworzono: 04.07.2011
Rozbudowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w miejscowości Niwnica
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2011 Utworzono: 17.06.2011
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie - II etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2011 Utworzono: 17.06.2011
Dostawa ( zakup) i montaż wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domaszowicach – meble kuche
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2011 Utworzono: 16.06.2011
Kompleksowa ochrona imprezy masowej - Dni Twierdzy Nysa 2011
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2011 Utworzono: 16.06.2011
Odnowienie pomieszczeń w obrębie oddziału żłobkowego w budynku Przedszkola nr 14 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2011 Utworzono: 16.06.2011
Przebudowa drogi bocznej do ulicy Głuchołaskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2011 Utworzono: 14.06.2011
Opracowanie dokumentacji technicznej remontu kaponiery wejściowej Foru nr 2 przy ul. Orląt Lwowskic
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2011 Utworzono: 10.06.2011
Modernizacje instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy w Konradowej
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2011 Utworzono: 10.06.2011
Koszenie Fortu II
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2011 Utworzono: 09.06.2011
Wyżywienie wojsk w czasie trwania „Dni Twierdzy Nysa 2011”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2011 Utworzono: 09.06.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole P
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Przygotowanie sceny i nagłośnienia na nyskim rynku na występy gwiazd w dniach 14-17.06.2011rok
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na zadaniu : „Zagospodarowanie fortecznej wieży ciśnień w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Opracowanie i druk ulotki projektu pn. „DROGOWSKAZY”
- zaproszenie do złożenia oferty.więcej...
Aktualizacja: 06.06.2011 Utworzono: 06.06.2011
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011
Wykoszenie traw, kosiarką bijakową, porastających Zabytkowy Park w Białej Nyskiej o powierzchni ok.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2011 Utworzono: 02.06.2011
Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym.
- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2011 Utworzono: 30.05.2011
Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2011 Utworzono: 30.05.2011
Remont rowu (dz. nr 17/7) przy ul. Piłsudskiego w Nysie, obręb Średnia Wieś
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2011 Utworzono: 27.05.2011
Wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP Domaszkowice
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2011 Utworzono: 25.05.2011
Remont tarasów i nawierzchni terenu w Żłobku nr 1 w Nysie.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2011 Utworzono: 25.05.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole Pod
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2011 Utworzono: 24.05.2011
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2011 Utworzono: 20.05.2011
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2011 Utworzono: 20.05.2011
Wykonanie przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej
- adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2011 Utworzono: 18.05.2011
Remont dróg gminnych: ul. Mariackiej (nr 106858 O) i ul. Sucharskiego (nr 106737 O) w Nysie - Etap I
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2011 Utworzono: 18.05.2011
Remont elementów elewacji i pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Budowa ścieżki rowerowej w Nysie - I etap robót
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Remont sanitariatów w oddziale Zespołu Szkół Sportowych przy Al. Wojska Polskiego 4 w Nysie.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2011 Utworzono: 13.05.2011
Konserwacja rowu przy ul.Tarnopolskiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2011 Utworzono: 11.05.2011
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2011 Utworzono: 06.05.2011
Dokumentacji geotechnicznej z rozpoznania warunków podłoża gruntowego terenu lokalizacji Regionalneg
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2011 Utworzono: 06.05.2011
Usunięcie z terenu Parku Miejskiego w Nysie wiatrołomów: topola o obwodzie pnia 410 cm (dł. ok. 20 m
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2011 Utworzono: 05.05.2011
Wywóz nieczystości stałych z placówek oświatowych Gminy Nysa.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011
Wykonanie jednokrotnego oprysku preparatem chwastobójczym terenu zielonego położonego na terenie For
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011
Konserwacja fosy doprowadzającej wodę do fortu wodnego w Nysie
- zaproszenie dozłożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2011 Utworzono: 04.05.2011
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2011 Utworzono: 28.04.2011
Dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopernikach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2011 Utworzono: 27.04.2011
Wywóz nieczystości stałych z placówek oświatowych Gminy Nysa
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2011 Utworzono: 21.04.2011
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2011- 2014
- ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Rozbudowa oświetlenia drogowego odcinków dróg w Jędrzychowie – ulice Radzikowicka i Chełmońskiego
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Przebudowa dróg bocznych do ulicy Orląt Lwowskich w Nysie
Numer ogłoszenia 118159 - 2011; data zamieszczenia:18.04.2011r. - PRZETARG NIEOGRANICZONY, WYJAŚMNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2011 Utworzono: 18.04.2011
Konserwacja kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławickiej do II bramy og
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2011 Utworzono: 15.04.2011
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2011-2014
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2011 Utworzono: 15.04.2011
Podium sceny z zadaszeniem w Kopernikach - II etap
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2011 Utworzono: 14.04.2011
Remont schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 8 w Nysie, ul. Tkacka
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2011 Utworzono: 12.04.2011
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2011-2014.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2011 Utworzono: 08.04.2011
Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Nasadzenie drzew na terenach zieleni miasta i gminy Nysa oraz przekazanie krzewów sołectwom Gminy Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Rozbudowa oświetlenia drogowego odcinków dróg w Jędrzychowie - ulice Radzikowicka i Chełmońskiego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2011 Utworzono: 07.04.2011
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej – etap robót
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysi
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2011 Utworzono: 06.04.2011
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami na teren
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2011 Utworzono: 05.04.2011
Świadczenie usług w zakresie bezpiecznego usypiania agresywnych, rannych, chorych i stwarzających za
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2011 Utworzono: 05.04.2011
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2011 Utworzono: 01.04.2011
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie
- OPS NYSA - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2011 Utworzono: 31.03.2011
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2011 Utworzono: 29.03.2011
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Gimnazjum Nr 1 w Nysie w celu likwidacji barier architekt
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2011 Utworzono: 29.03.2011
Nasadzenie drzew na terenach zieleni miasta i gminy Nysa oraz przekazanie krzewów sołectwom Gminy Ny
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2011 Utworzono: 28.03.2011
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu
- "Rewitalizacja Rynku w Nysie –przebudowa odcinka ul. Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej” - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 22.03.2011 Utworzono: 22.03.2011
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2011 Utworzono: 21.03.2011
Wyposażenie placów zabaw
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2011 Utworzono: 18.03.2011
Rewitalizacja Rynku w Nysie - przebudowa odcinka ul.Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ i ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2011 Utworzono: 17.03.2011
Budowa przepustu drogowego na cieku Cielnica w ciągu drogi transportu rolnego w Goświnowicach
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2011 Utworzono: 15.03.2011
Budowa sceny przy kortach w Białej Nyskiej – wykonanie i montaż zadaszenia
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2011 Utworzono: 15.03.2011
Niszczenie Barszczu Sosnowskiego występującego na terenie nieczynnego Składowiska Odpadów w Goświnow
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2011 Utworzono: 11.03.2011
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2011-2013
-PRETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2011 Utworzono: 11.03.2011
Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2011 Utworzono: 10.03.2011
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym Parku w Białej Nyskiej poprzez usunięcie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2011 Utworzono: 04.03.2011
Rewitalizacja Rynku w Nysie - przebudowa odcinka ul. Krzywoustego od Rynku do Wieży Ziębickiej
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2011 Utworzono: 03.03.2011
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chełmońskiego w Nysie – I etap
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2011 Utworzono: 22.02.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole Pod
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2011 Utworzono: 21.02.2011
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmońskiego w Nysie - I etap.
-PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2011 Utworzono: 11.02.2011
Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni przy Szkole Pod
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2011 Utworzono: 11.02.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 08.02.2011 Utworzono: 08.02.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2011 Utworzono: 07.02.2011
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2011 Utworzono: 07.02.2011
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2011 Utworzono: 07.02.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie
-zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 27.01.2011 Utworzono: 27.01.2011
Przebudowa drogi w ulicy Wita Stwosza i Placu Staromiejskim w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2011 Utworzono: 24.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 3 w Nysie,
zgodnie z założeniami do projektu -Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości-. PRZETARG NIEOGRANICZONY.

więcej...
Aktualizacja: 19.01.2011 Utworzono: 19.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
zgodnie z założeniami do projektu -Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2011 Utworzono: 19.01.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy (w t
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2011 Utworzono: 18.01.2011
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2011-2013.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2011 Utworzono: 14.01.2011
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2011 Utworzono: 14.01.2011
Naprawa dróg gminnych utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2011 Utworzono: 13.01.2011
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2011-2013
- PRZETARG NIEOGRANICZONY.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2011 Utworzono: 12.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr1 w Nysie, zgodnie z założeniami do projektu
"Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości" - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2011 Utworzono: 07.01.2011
Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie, zgodnie z założeniami do pro
"Opolska E-szkoła, szkołą ku przyszłości" - PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2011 Utworzono: 07.01.2011
Usługi prasowe tj. usługi w zakresie publikacji informacji o działalności Gminy Nysa i jej organów
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2010 Utworzono: 29.12.2010
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2010 Utworzono: 20.12.2010
Usługi prasowe t. usługi w zakresie publikacji informacji o działalności Gminy Nysa i jej organów
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2010 Utworzono: 16.12.2010
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt położonym w Konra
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2010 Utworzono: 08.12.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2010 Utworzono: 03.12.2010
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2010 Utworzono: 03.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2010 Utworzono: 02.12.2010
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2010 Utworzono: 01.12.2010
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2010 Utworzono: 01.12.2010
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2010 Utworzono: 25.11.2010
Przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- OPS Nysa - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2010 Utworzono: 25.11.2010
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA
- OPS Nysa przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2010 Utworzono: 24.11.2010
Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów na terenie Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2010 Utworzono: 19.11.2010
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2010 Utworzono: 18.11.2010
Usunięcie zakrzaczeń i młodych drzew oraz wykoszenie traw z terenu gminnego o powierzchni 5 ha położ
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2010 Utworzono: 18.11.2010
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA
- OPS Nysa - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2010 Utworzono: 16.11.2010
Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2010 Utworzono: 15.11.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2010 Utworzono: 05.11.2010
Remont samochodu pożarniczego typu GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruso
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2010 Utworzono: 04.11.2010
Kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN
- INFORMACJA O MIEJSCU SKŁADANIA WNIOSKÓW
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2010 Utworzono: 29.10.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2010 Utworzono: 26.10.2010
Kredyt długoterminowy w wysokości 9.700.000,00 PLN.
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2010 Utworzono: 25.10.2010
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2010-2011
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2010 Utworzono: 19.10.2010
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
w tym decyzji odmownych) wraz z załącznikami graficznymi w ilości 135 sztuk), - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 19.10.2010 Utworzono: 19.10.2010
Konserwacja odcinka rowu B (Potok Pluta) w Nysie w dzielnicy Dolna Wieś
- zaproszenie do złożenia oferty


więcej...
Aktualizacja: 14.10.2010 Utworzono: 14.10.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie- etap II
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2010 Utworzono: 24.09.2010
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach - WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ.
- wyjaśnienia i zmiana siwz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2010 Utworzono: 20.09.2010
Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu DROGOWSKAZY
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2010 Utworzono: 16.09.2010
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2010 Utworzono: 16.09.2010
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2010 Utworzono: 14.09.2010
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- przetarg nieograniczony OPS NYSA
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2010 Utworzono: 09.09.2010
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2010 Utworzono: 08.09.2010
Remont pokrycia dachu i sanitariatów w oddziale przedszkolnym w Kępnicy
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2010 Utworzono: 23.08.2010
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja ogrzewania w wiejskim
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2010 Utworzono: 20.08.2010
Uzupełnienie do zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.08.2010 r. na wykonanie dokumentacji projek
- remontu, przebudowy i budowy ulic: Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2010 Utworzono: 18.08.2010
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś – I e
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2010 Utworzono: 18.08.2010
Dokumentacja projektowa remontu, przebudowy i budowy ulic:Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2010 Utworzono: 13.08.2010
Modernizacja ogrzewania w wiejskim domu kultury w Złotogłowicach
- ZMIANA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Remont dróg gminnych : ul. Mariacka (nr 106858 O ) i ul. Sucharskiego ( nr 106737 O ) w Nysie – etap
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Remont drogi równoległej do ulicy Piastowskiej w Nysie Dz. Nr 50 , 54 km 15.
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2010 Utworzono: 12.08.2010
Modernizacja ogrzewania w wiejskim domu kultury w Złotogłowicach.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2010 Utworzono: 11.08.2010
Remont dróg gminnych : ul. Mariacka (nr 106858 O ) i ul. Sucharskiego ( nr 106737 O ) w Nysie - etap
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 04.08.2010 Utworzono: 04.08.2010
Remont drogi równoległej do ulicy Piastowskiej w Nysie
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2010 Utworzono: 03.08.2010
Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14.
-WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2010 Utworzono: 02.08.2010
Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14.
-WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2010 Utworzono: 02.08.2010
Modernizacja ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Złotogłowicach
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 30.07.2010 Utworzono: 30.07.2010
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej rewitalizacji Wieży Ciśnień przy ul. Obrońców T
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2010 Utworzono: 30.07.2010
Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2010 Utworzono: 29.07.2010
Wyprodukowanie i dostarczenie 7 szt. fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu „Zakup taboru au
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nysie w celu likwidacji barier
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Nysie ul. Bolesława Prusa 14
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie w ramach programu Radosna Szkoła
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2010 Utworzono: 23.07.2010
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2010 Utworzono: 22.07.2010
Dostawa sieci bezprzewodowej na potrzeby wyznaczonych stref w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.07.2010 Utworzono: 21.07.2010
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2010 Utworzono: 19.07.2010
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2010 Utworzono: 15.07.2010
Wyżywienie wojsk w czasie trwania „Dni Twierdzy Nysa 2010”
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2010 Utworzono: 14.07.2010
Budowa dróg w dzielnicy Górna Wieś w Nysie - I etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2010 Utworzono: 14.07.2010
Przygotowanie terenów zielonych na Dni Twierdzy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2010 Utworzono: 13.07.2010
Dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2010 Utworzono: 12.07.2010
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego-SPP na terenie miasta Nys
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2010 Utworzono: 12.07.2010
Modernizacja ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Lipowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2010 Utworzono: 09.07.2010
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Wiosennej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2010 Utworzono: 09.07.2010
Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie w ramach programu -Radosna Szkoła-
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2010 Utworzono: 08.07.2010
Budowa drogi do cmentarza w Domaszkowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2010 Utworzono: 07.07.2010
Wyprodukowanie i dostarczenie 7 szt. fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu „Zakup taboru aut
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2010 Utworzono: 07.07.2010
Kompleksowa ochrona imprezy masowej - „Dni Twierdzy Nysa 2010”,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2010 Utworzono: 06.07.2010
Pełnienie funkcji - Asystenta/ki Koordynatora/ki Projektu „Drogowskazy"
- zaproszenie do złożonia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Pełnienie funkcji Koordynatora/ki Projektu „Drogowskazy”
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Pełnienie funkcji Księgowego/ej Projektu „Drogowskazy”
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2010 Utworzono: 01.07.2010
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2010 Utworzono: 25.06.2010
Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Piotra Skargi w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010
Dokumentacja projektowa drogi w działce nr 290 oraz odwodnienia dróg w działkach 298, 299, 254 w Ił
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2010 Utworzono: 23.06.2010
Dostawa zestawu do prezentacji multimedialnych: laptop + projektor w ramach projektu „Aktywny lider
- zaproszenie do złożenie oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2010 Utworzono: 16.06.2010
Wykonanie przystanku w Radzikowicach: montaż wiaty przystankowej oraz utwardzenie nawierzchni pod wi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2010 Utworzono: 16.06.2010
Budowa ulicy bocznej do ulicy Kolejowej w Goświnowicach
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2010 Utworzono: 15.06.2010
Budowa ulicy bocznej do ulicy Kolejowej w Goświnowicach
ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT.
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2010 Utworzono: 11.06.2010
Wykonanie i uzupełnienie placów zabaw dla dzieci
- zaproszenie do złożenia ofert.

więcej...
Aktualizacja: 02.06.2010 Utworzono: 02.06.2010
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie
- ZMAIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2010 Utworzono: 28.05.2010
Budowa ulicy bocznej do ulicy Kolejowej w Goświnowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2010 Utworzono: 28.05.2010
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty na \"Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym w Regulicach\"
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2010 Utworzono: 27.05.2010
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku Miejskim cz.1 w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2010 Utworzono: 26.05.2010
Usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie
- - Prawo jazdy kategorii C - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 24.05.2010 Utworzono: 24.05.2010
Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2010 Utworzono: 20.05.2010
Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
- zaproszenie do złożenia ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2010 Utworzono: 20.05.2010
Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Przełęku.
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2010 Utworzono: 19.05.2010
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA
- ZMIANA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2010 Utworzono: 18.05.2010
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
- WYJAŚNIENIA
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2010 Utworzono: 17.05.2010
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2010 Utworzono: 12.05.2010
wykonanie i uzupełnienie placów zabaw dla dzieci
- zaproszenie do złożenaoferty
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławic
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2010 Utworzono: 06.05.2010
Ocena warunków geotermalnych na podstawie badań geofizycznych - magnetotellurycznych oraz termiki po
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2010 Utworzono: 05.05.2010
Ścieżka przyrodniczo edukacyjna we wsi Siestrzechowice
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2010 Utworzono: 28.04.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora Organizacji Społecznych - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2010 Utworzono: 27.04.2010
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2010 Utworzono: 23.04.2010
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do złozenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2010 Utworzono: 22.04.2010
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych
łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieniem terenu po skoszeniu i wywozem na SOK - przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 22.04.2010 Utworzono: 22.04.2010
Konserwacja jednorazowa całości kanału Fortecznego
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Wykonanie trzykrotnego oprysku preparatem chwastobójczym terenu zielonego terenie Fortu II w Nysie o
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2010 Utworzono: 21.04.2010
Zaproszenie do złożenia oferty
- na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Aktywny lider filarem odnowy wsi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...
Aktualizacja: 19.04.2010 Utworzono: 19.04.2010
Zaproszenie do złożenia oferty
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2010 Utworzono: 15.04.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora Organizacji Społecznych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2010 Utworzono: 15.04.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010
Konserwacja odcinka rowu B 2 w Dzielnicy Dolna Wieś
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2010 Utworzono: 13.04.2010
Budowa skateparku w Nysie
- uzupełnienie dokumentacji
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2010 Utworzono: 09.04.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
- unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2010 Utworzono: 09.04.2010
Dostawa aparatów oddechowych nadciśnieniowych
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2010 Utworzono: 08.04.2010
Wykonanie ścieżki przyrodniczo edukacyjnej we wsi Siestrzechowice
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2010 Utworzono: 08.04.2010
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na inwestycji
- Adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Prog
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2010 Utworzono: 06.04.2010
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2010 Utworzono: 06.04.2010
Budowa skateparku w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2010 Utworzono: 01.04.2010
Przebudowa drogi w ulicy Gałczyńskiego w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2010 Utworzono: 30.03.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Inkubatora
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2010 Utworzono: 25.03.2010
Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Karpackiej w Nysie
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Remont schroniska dla zwierząt w Konradowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Usługi szkoleń zawodowych
- ZMIANA SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2010 Utworzono: 22.03.2010
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańcó
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 22.03.2010 Utworzono: 22.03.2010
Usługi szkoleń zawodowych
- w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno- zawodowa klientów OPS w Nysie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2010 Utworzono: 19.03.2010
Dokumentacja projektowa budowy drogi w Hanuszowie wraz z przykryciem rowu
- zaproszenie do złożonia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2010 Utworzono: 19.03.2010
Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Inkubatora Organizacji Społecznych - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszło
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2010 Utworzono: 17.03.2010
Budowa skateparku w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2010 Utworzono: 17.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmienia tresć siwz (uzupełnienie rys.branża elektryczna)

więcej...
Aktualizacja: 11.03.2010 Utworzono: 11.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- wyjaśnienie treści siwz.
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2010 Utworzono: 10.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmiana specyfikacji istotnych watrunków zamówienia.
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2010 Utworzono: 09.03.2010
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaproszenie do składania oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
Dostawa materiałów biurowych oraz druków
- zaproszenie do składania ofert.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2010 Utworzono: 08.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmiana siwz - poprawa omyłki w treści swiz.


więcej...
Aktualizacja: 03.03.2010 Utworzono: 03.03.2010
Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminy Nysa
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2010 Utworzono: 02.03.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- zmiana treści siwz (uzupełnienie)
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2010 Utworzono: 01.03.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2010 Utworzono: 01.03.2010
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu)
nad zadaniem: „Budowa ulicy Dubois i Nowowiejskiej w Nysie”- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2010 Utworzono: 26.02.2010
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2010 Utworzono: 26.02.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2010 Utworzono: 25.02.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2010 Utworzono: 22.02.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno – Treningowego WOPR w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2010 Utworzono: 16.02.2010
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych (...)
- ZMIANA SIWZ, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2010 Utworzono: 12.02.2010
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2010 Utworzono: 09.02.2010
Budowa budynku Bazy Ośrodka Szkolno - Treningowego WOPR w Nysie
- przetarg nieograniczony ogłoszony przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Rejonowy w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Remont i konserwacja reliktów muru obronnego przy ul Chodowieckiego w Nysie
przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Budowa drogi w ulicy Andersa i Kołłątaja w Nysie
przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Otmuchowskiej w Nysie -VII etap
(oświetlenie odcinka drogi krajowej od wjazdu do Skorochowa do parkingu NOR)przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2010 Utworzono: 28.01.2010
Budowa ulicy Dubois i Nowowiejskiej w Nysie.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2010 Utworzono: 25.01.2010
Gościniec Skorochowski
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2010 Utworzono: 21.01.2010
Usługi prasowe tj. usługi w zakresie publikacji informacji o działalności Gminy Nysa i jej organów
Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2010 Utworzono: 11.01.2010
Gościniec Skorochowski
- w zakresie: (zagospodarowania terenu przy świetlicy: utwardzenie placu, wiata grillowa; budowa parkingu dla samochodów osobowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych; sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe; oświe
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2010 Utworzono: 08.01.2010
Budowa ulicy Dubois i Nowowiejskiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2010 Utworzono: 08.01.2010
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2009 Utworzono: 24.12.2009
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2009 Utworzono: 23.12.2009
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2009 Utworzono: 17.12.2009
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2009 Utworzono: 14.12.2009
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2009 Utworzono: 11.12.2009
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2009 Utworzono: 11.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr I w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie rejonu nr III w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Usługa wykonywania badań laboratoryjnych
- na potrzeby WSPL SPZOZ w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 09.12.2009 Utworzono: 09.12.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (6)
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2009 Utworzono: 27.11.2009
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2009 Utworzono: 25.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (5)
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2009 Utworzono: 20.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (4)

więcej...
Aktualizacja: 18.11.2009 Utworzono: 18.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)

więcej...
Aktualizacja: 12.11.2009 Utworzono: 12.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14.000.000,00 zł
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2009 Utworzono: 06.11.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14 000 000 PLN
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2009 Utworzono: 05.11.2009
pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, K
Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka – II etap” - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 30.10.2009 Utworzono: 30.10.2009
Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Nysa.
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2009 Utworzono: 30.10.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej
w Nysie - II etap w ulicach : Azaliowej, Kalinowej Leszczynowej i Berberysowej - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 30.10.2009 Utworzono: 30.10.2009
Kredyt długoterminowy w wysokości 14 000 000 PLN
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2009 Utworzono: 27.10.2009
Wykonanie wentylacji pomieszczeń świetlicy w Kępnicy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2009 Utworzono: 26.10.2009
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2009-2010
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2009 Utworzono: 23.10.2009
Budowa ciągu pieszego usytuowanego przy ulicy Sudeckiej w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2009 Utworzono: 19.10.2009
Dostawa sprzętu mechanicznego do obsługi sezonowego przenośnego lodowiska
- INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2009 Utworzono: 08.10.2009
Dostawa sprzętu mechanicznego do obsługi sezonowego przenośnego lodowiska.
-ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2009 Utworzono: 08.10.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Asnyka
oraz budowy drogi łączącej ulicę Asnyka z ulicą Racławicką w Nysie - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Wykonanie kominka w świetlicy w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego nr 86 w Przełęku – I etap
- zaproszenie do złożenia ofety
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do pawilonu sportowego w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Budowa ciągu pieszego usytuowanego przy ulicy Sudeckiej w Nysie
- zaprosze
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2009 Utworzono: 07.10.2009
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa
i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych - WYJŚNIENIA TREŚCI SIWZ.

więcej...
Aktualizacja: 06.10.2009 Utworzono: 06.10.2009
Budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.10.2009 Utworzono: 06.10.2009
Dostawa sprzętu mechanicznego do obsługi sezonowego przenośnego lodowiska.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2009 Utworzono: 02.10.2009
Przebudowa rowu melioracyjnego w Iławie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2009 Utworzono: 30.09.2009
Zakup 3 zestawów 2 pojemnikowych do selektywnej zbiórki odpadów na tereny rekreacyjne Gminy Nysa o p
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2009 Utworzono: 30.09.2009
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w lokalach mieszkalnych, użytkowych, klatkach schodowych
i magazynach w budynku mieszkalno – usługowym położonym w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23 - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.

więcej...
Aktualizacja: 28.09.2009 Utworzono: 28.09.2009
Roboty związane z powiększeniem płyty boiska w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2009 Utworzono: 25.09.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Kraszewskiego i Asnyka oraz budowy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2009 Utworzono: 22.09.2009
Roboty związane z powiększeniem płyty boiska w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2009 Utworzono: 17.09.2009
Remont sali zabaw w świetlicy w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2009 Utworzono: 17.09.2009
Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nysa i zarządzanie lokalami stanowiącymi wł
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.09.2009 Utworzono: 15.09.2009
Wymiana stolarki okiennej na okna PCV
w lokalach mieszkalnych, użytkowych, klatkach schodowych i magazynach w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Nysie przy ul. Słowiańskiej 21-23 - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 10.09.2009 Utworzono: 10.09.2009
Uzupełnienie tynków, okładzin i elementów elewacji budynku świetlicy w Konradowej
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 09.09.2009 Utworzono: 09.09.2009
Dokumentacja projektowa zagospodarowania ulicy Krzywoustego w Nysie na odcinku od Rynku do Wieży Zię
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2009 Utworzono: 08.09.2009
Wykonanie uproszczonego planu gospodarki drzewostanem w Parku Miejskim w Nysie cz. I oraz Parku w Bi
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2009 Utworzono: 08.09.2009
Pobór na terenie miasta Nysy opłaty targowej w drodze inkasa
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2009 Utworzono: 01.09.2009
Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji
o warunkach zabudowy ( w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk
- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji
o warunkach zabudowy ( w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Kompleksowe uzbrojenie terenów prze
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois - Karpacka – etap Ib – budowa drogi w ulicy Karpackiej- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2009 Utworzono: 27.08.2009
Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2009 Utworzono: 26.08.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2009 Utworzono: 25.08.2009
Dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych wraz z osprzętem
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.08.2009 Utworzono: 21.08.2009
Remont dróg gminnych wewnętrznych dz. nr 33/112; 33/108, 33/147, 33/143 k.m. 4 na osiedlu przy ul. P
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2009 Utworzono: 19.08.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku B wraz z dostosowaniem do wymogów zaw
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Nysie - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.08.2009 Utworzono: 13.08.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2009 Utworzono: 12.08.2009
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2009 Utworzono: 11.08.2009
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2009 Utworzono: 11.08.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy Reducie Króliczej w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2009 Utworzono: 11.08.2009
Rewitalizacja kamienic przy ulicy Kramarskiej 12/14 w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2009 Utworzono: 07.08.2009
Dokumentacji projektowej zmiany sposobu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego przy ul. Złotogłowick
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2009 Utworzono: 07.08.2009
Konserwacja Potoku Horynka Nysa - Konradowa
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Konserwacja rowu R – B od ujścia do Potoku Miejskiego do torów kolejowych Nysa
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 06.08.2009 Utworzono: 06.08.2009
Roboty malarskie, uszczelnienie tarasu, uzupełnienie okładzin ściennych i posadzkowych w Przedszkol
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2009 Utworzono: 04.08.2009
Dokumentacja projektowa chodnika w drodze gminnej w Kopernikach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2009 Utworzono: 03.08.2009
Dokumentacja projektowa uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gimnazjum nr 3 w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2009 Utworzono: 03.08.2009
Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu zagospodarowania Cmentarza Komunalnego przy ul. Zł
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2009 Utworzono: 28.07.2009
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois - Karpacka etap Ib - budo
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2009 Utworzono: 17.07.2009
Wykonanie płyt w brązie oznaczających szlak Marii Luizy Merkert
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2009 Utworzono: 13.07.2009
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Nysie w rejonie ulic Dubois - Karpacka etap Ia - budo
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2009 Utworzono: 13.07.2009
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie, ul. Aleja Wojska Polskiego
- przetarg nieogrniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2009 Utworzono: 08.07.2009
Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: „Zakup taboru autobusowego”.
- Zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2009 Utworzono: 08.07.2009
Jednorazowe mechaniczne zniszczenie Barszczu Sosnowskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2009 Utworzono: 07.07.2009
Remont drogi gminnej ul. Kasprowicza (nr 106722 O) w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2009 Utworzono: 03.07.2009
UWAGA - Kompleksowa dostawa i instalacja nowego sezonowego przenośnego lodowiska
o wymiarach 20m x 40m chło¬dzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie oraz maszyny do pielęgnacji lodu - ZMIANA TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW W POSTĘPOWANIU.
więcej...
Aktualizacja: 02.07.2009 Utworzono: 02.07.2009
Sprzedaż opału dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2009 Utworzono: 01.07.2009
Wykonanie wiaty grillowej w Kopernikach – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2009 Utworzono: 30.06.2009
Wykonanie wiaty grillowej w Głębinowie – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2009 Utworzono: 30.06.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2009 Utworzono: 29.06.2009
Kompleksowa dostawa i instalacja nowego sezonowego przenośnego lodowiska
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2009 Utworzono: 26.06.2009
Dokumentacja projektowa drogi bocznej do ul. Szkolnej w Goświnowicach
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 25.06.2009 Utworzono: 25.06.2009
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja mobilnego systemu monitoringu obwodowego
na potrzeby zabezpieczenia imprez masowych - zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2009 Utworzono: 19.06.2009
Kompleksowa dostawa i instalacja nowego sezonowego przenośnego lodowiska
o wymiarach 20m x 40m chło¬dzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie oraz maszyny do pielęgnacji lodu - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 18.06.2009 Utworzono: 18.06.2009
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2009 Utworzono: 18.06.2009
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - remont Wieży Wrocławskiej – I etap.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Kompleksowa ochrona imprezy masowej - „Dni Twierdzy Nysa 2009”,
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2009 Utworzono: 17.06.2009
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
w zakresie rozszerzonym o przygotowanie wymaganych przepisami harmonogramów składania wniosków o płatność i sprawozdań, na zadaniu „Modernizacja krytej pływalni w Nysie” - zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 10.06.2009 Utworzono: 10.06.2009
Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu boisk sportowych
przy ul. Kordeckiego w Nysie w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2009 Utworzono: 10.06.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku B w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Kościuszki w Nys
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2009 Utworzono: 09.06.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2009 Utworzono: 05.06.2009
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie – I etap.
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2009 Utworzono: 04.06.2009
Modernizacja krytej pływalni w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Rozbudowa istniejącego środowiska infrastruktury informatycznej o dodatkową przestrzeń dyskową wraz
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania wraz z termomodernizacją obiektu Wiejskiego Domu Kul
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach
- MODYFIKACJA, ZMIANA treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2009 Utworzono: 02.06.2009
Modernizacja świetlicy w Wierzbięcicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.06.2009 Utworzono: 01.06.2009
Dokumentacja projektowa hydroforni i sieci wodociągowej tranzytowej
dla zasilania projektowanego osiedla na terenie byłego poligonu przy ulicy Orląt Lwowskich w Nysie - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 29.05.2009 Utworzono: 29.05.2009
Konserwacja rowu Baranówka Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2009 Utworzono: 28.05.2009
Dokumentacja projektowa drogi do cmentarza w Domaszkowicach
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 28.05.2009 Utworzono: 28.05.2009
Zakup 3 zestawów 2 pojemnikowych do selektywnej zbiórki odpadów na tereny rekreacyjne Gminy Nysa o p
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 27.05.2009 Utworzono: 27.05.2009
Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2009 Utworzono: 25.05.2009
Naprawa i wykonanie usterek w wykonawstwie zastępczym w świetlicy w Kępnicy
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 22.05.2009 Utworzono: 22.05.2009
Remont, częściowa wymiana stolarki okiennej w Żłobku nr 1 w Nysie, ul. Prusa - Kusocińskiego.
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2009 Utworzono: 19.05.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2009 Utworzono: 19.05.2009
Remont Wieży Wrocławskiej w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2009 Utworzono: 18.05.2009
Ogrodzenie boiska w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Likwidacja zbiornika przeciwpożarowego w Jędrzychowie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Budowa komina przy świetlicy w Rusocinie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Modernizacja krytej pływalni w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2009 Utworzono: 15.05.2009
Remont szaletu miejskiego w Nysie ul. Lompy
- wyjaśnienia treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2009 Utworzono: 14.05.2009
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 3 w Nysie
- wyjaśnienia treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2009 Utworzono: 14.05.2009
Remont dróg i chodników, filarków międzyokiennych w Przedszkolu nr 14 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2009 Utworzono: 11.05.2009
Remont schodów wejściowych oraz elementów dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
- ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Remont instalacji elektrycznej II etap w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
- ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

więcej...
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Budowa ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza w Nysie – I etap
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2009 Utworzono: 08.05.2009
Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Sucharskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2009 Utworzono: 07.05.2009
Budowa ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza w Nysie – I etap.
- ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Budowa drogi w ulicy Parkowej w Białej Nyskiej
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Dokumentacja projektowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 1 w Nysie wraz z zagospodarowanie
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 06.05.2009 Utworzono: 06.05.2009
Budowa sceny no placu spotkań w Kępnicy – II etap
- zaproszenie do złożenia oferty

więcej...
Aktualizacja: 05.05.2009 Utworzono: 05.05.2009
Konserwacja jednorazową całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławic
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2009 Utworzono: 30.04.2009
Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2009 Utworzono: 29.04.2009
Remont kuchni - II etap w Przedszkolu nr 8 w Nysie ul. Tkacka 2
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2009 Utworzono: 29.04.2009
Remont szaletu miejskiego w Nysie ul. Lompy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2009 Utworzono: 29.04.2009
Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Wierzbięcicach
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2009 Utworzono: 23.04.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy ( w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2009 Utworzono: 23.04.2009
Remont elewacji i pokrycia dachu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kubicach
- zaproszenie do złozenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2009 Utworzono: 23.04.2009
Konserwacja jednorazowa całości kanału Fortecznego oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od syfonu do
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2009 Utworzono: 21.04.2009
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od ul. Racławic
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2009 Utworzono: 21.04.2009
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na zadaniu : „Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzkiej i Rej
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Wykonanie utwardzenia placów rekreacyjnych na boisku sportowym w Skorochowie
- zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Dostawa materiałów edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu Nowoczesny Przedszkolak
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Dostawa materiałów plastycznych w ramach projektu Nowoczesny Przedszkolak
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zaproszenie do złożenia oferty.

więcej...
Aktualizacja: 20.04.2009 Utworzono: 20.04.2009
Budowa ulicy bocznej do ulicy Witkiewicza w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2009 Utworzono: 17.04.2009
Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzkiej i Rejtana w Nysie -
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2009 Utworzono: 14.04.2009
Remont drogi gminnej nr 106750 O - ul. Reymonta w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2009 Utworzono: 10.04.2009
Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej. Aktywizacja gospodarcza rejonu turystycznego Jeziora Nyski
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2009 Utworzono: 10.04.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Porzeczkowej, Bukszpanowej, Leszczynowej, Berberyso
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2009 Utworzono: 09.04.2009
Uzupełnienie w urządzenie zabawowe placu zabaw dla dzieci w Nysie przy Alei Lompy
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2009 Utworzono: 09.04.2009
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych łącznie ze zbieraniem nieczystości, wygrabieni
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2009 Utworzono: 09.04.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Fieldorfa
- ZMIANA SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2009 Utworzono: 07.04.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie - Prawo ja
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2009 Utworzono: 03.04.2009
Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzkiej i Rejtana w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2009 Utworzono: 03.04.2009
Budowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Fieldorfa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2009 Utworzono: 02.04.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- „Likwidację zbiornika przeciwpożarowego w Rusocinie".
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2009 Utworzono: 27.03.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2009 Utworzono: 20.03.2009
Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Mickiewicza w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2009 Utworzono: 18.03.2009
Remont nawierzchni trawiastej boiska przy Szkole Podstawowej w Niwnicy
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2009 Utworzono: 18.03.2009
Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Mickiewicza w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2009 Utworzono: 16.03.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2009 Utworzono: 16.03.2009
Wykonanie muru oporowego przy budynku komunalnym w Domaszkowicach Nr 47
- przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Budowa drogi do cmentarza w Goświnowicach
- przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- docieplenie ścian budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Goświnowicach.
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2009 Utworzono: 13.03.2009
Adaptację części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne - WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2009 Utworzono: 11.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 10.03.2009 Utworzono: 10.03.2009
Adaptację części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne - PRZEDŁUŻENIE TERMINU.
- ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2009 Utworzono: 09.03.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie drogi wiejskiej do cmentarza w Niwnicy
więcej...
Aktualizacja: 06.03.2009 Utworzono: 06.03.2009
Przebudowa ulicy Sanockiej w Nysie
- modyfikacja treści SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2009 Utworzono: 05.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. WAŻNE !!!!
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2009 Utworzono: 04.03.2009
Budowa drogi w ulicy Szymanowskiego i bocznej do ulicy Krasickiego w Nysie
- zmiana ogłoszenie i SIWZ
więcej...
Aktualizacja: 04.03.2009 Utworzono: 04.03.2009
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kubicach.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2009 Utworzono: 03.03.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- dokumentacja projektowa dróg bocznych do ul. Orląt Lwowskich w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2009 Utworzono: 03.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2009 Utworzono: 02.03.2009
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2009 Utworzono: 27.02.2009
Adaptację części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- wyjaśnienia
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2009 Utworzono: 27.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi w ulicy Andersa i Kołłątaja w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2009 Utworzono: 27.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- na zakup i nasadzenie drzew na terenach gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 26.02.2009 Utworzono: 26.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 1

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 2

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 3

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- dokumentacja projektowa Kępnica 4

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie zabiegów szczepień drzew z gatunku kasztanowiec biały przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem preparatem TREEX 200 SL.

więcej...
Aktualizacja: 24.02.2009 Utworzono: 24.02.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
- adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne

więcej...
Aktualizacja: 24.02.2009 Utworzono: 24.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- ZMAIANY, MODYFIKACJE i WYJAŚNIENIA treści SIWZ.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2009 Utworzono: 24.02.2009
Adaptacja części budynku byłej szkoły w Kępnicy na mieszkania socjalne
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2009 Utworzono: 20.02.2009
Budowa drogi w ulicy Szymanowskiego i bocznej do ulicy Krasickiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2009 Utworzono: 18.02.2009
Przebudowa ulicy Sanockiej w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.02.2009 Utworzono: 18.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- pakietu odnowienia subskrybcji dla urządzenia ochrony sieci Juniper SSG-520,
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2009 Utworzono: 16.02.2009
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Porzeczkowej, Bukszpanowej,
Leszczynowej, Berberysowej, Kalinowej, Azaliowej (osiedle skarpa Otmuchowska) w Nysie - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2009 Utworzono: 16.02.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Budowa dróg w Dzielnicy Górna Wieś w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2009 Utworzono: 16.02.2009
Budowa dróg w Dzielnicy Górna Wieś w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2009 Utworzono: 12.02.2009
Budowa ulicy Traugutta w Nysie - Etap X
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.02.2009 Utworzono: 12.02.2009
Modernizacja krytej pływalni w Nysie
- przetarg ograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 11.02.2009 Utworzono: 11.02.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- renowacja murawy płyty głównej piaskiem - STADION MIEJSKI POLONIA Nysa ul. Sudecka
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2009 Utworzono: 10.02.2009
Protest. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert,
- przetarg nieograniczony na pielęgnację i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.

więcej...
Aktualizacja: 29.01.2009 Utworzono: 29.01.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie melioracji agrotechnicznej dna lasu komunalnego
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2009 Utworzono: 22.01.2009
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2009 Utworzono: 22.01.2009
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2009-2011
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy -
( w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
- (w tym decyzji odmownych) i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi w ilości 50 sztuk. - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa materiałów biurowych oraz druków
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2009 Utworzono: 20.01.2009
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ulicach Dunikowskiego, Witkiewic
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2008 Utworzono: 30.12.2008
Budowa ulicy bocznej do ulicy Chełmońskiego 37-39 w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2008 Utworzono: 30.12.2008
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodziewiczówny - Opawskiej w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2008 Utworzono: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 378157-2008 z dnia 2008-12-23 r. - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Rodziewiczówny - Opawskiej w Nysie etap I

więcej...
Aktualizacja: 23.12.2008 Utworzono: 23.12.2008
Ogłoszenie wyników konkursu
- na koncepcję architektoniczną siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2008 Utworzono: 15.12.2008
Uwaga modyfikacja treści siwz
- przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

więcej...
Aktualizacja: 12.12.2008 Utworzono: 12.12.2008
UWAGA Uzupełnienie treści SIWZ
- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego” z terenu Gminy Nysa
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2008 Utworzono: 11.12.2008
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2008 Utworzono: 10.12.2008
Utrzymanie czystości poprzez - zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów w Nysie
- przetag nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2008 Utworzono: 09.12.2008
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2008 Utworzono: 05.12.2008
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych na potrzeby samochodów stanowiących własność gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2008 Utworzono: 05.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2008 Utworzono: 03.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr II w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2008 Utworzono: 03.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr III w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2008 Utworzono: 03.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie I części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2008 Utworzono: 02.12.2008
Utrzymanie zieleni niskiej i czystości na terenie II części parku miejskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2008 Utworzono: 02.12.2008
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2008 Utworzono: 25.11.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
- budowa przepustu drogowego w ulicy Grunwaldzkiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Chodowieckiego – Marcinkowskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
Zmiana SIWZ
- budowa przepustu drogowego w ulicy Grunwaldzkiej w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
Zmiana SIWZ
- budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Chodowieckiego – Marcinkowskiego w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 27.10.2008 Utworzono: 27.10.2008
Budowa przepustu drogowego w ulicy Grunwaldzkiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2008 Utworzono: 23.10.2008
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2008-2009
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2008 Utworzono: 23.10.2008
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie – III etap.

więcej...
Aktualizacja: 23.10.2008 Utworzono: 23.10.2008
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organiza
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.10.2008 Utworzono: 22.10.2008
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Chodowieckiego - Marcinkowskiego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2008 Utworzono: 09.10.2008
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej rewitalizacji Rynku w Nysie wraz z obszarem
- konkurs
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
UWAGA !!! Modyfikacja treści SIWZ na budowę alejek na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi wiejskiej przy terenie PKP w Goświnowicach ul. Kolejowa
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Przebudowa dróg gminnych – budowa oświetlenia ulicznego dróg osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Andersa i Hugo Kołłątaja w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2008 Utworzono: 07.10.2008
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - III etap.
- przetarg organiczony
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
Wyjaśnienia treści SIWZ
- przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej

więcej...
Aktualizacja: 02.10.2008 Utworzono: 02.10.2008
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT !!!
- przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN, oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej.
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2008 Utworzono: 01.10.2008
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2008 Utworzono: 25.09.2008
Dostawa i montaż ośmiu systemów monitoringu wizyjnego w szkołach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2008 Utworzono: 25.09.2008
Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci SAN,
oprogramowania serwerowego na potrzeby budowy wirtualnego środowiska infrastruktury informatycznej - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2008 Utworzono: 25.09.2008
Budowa alejek na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2008 Utworzono: 23.09.2008
WSPL Nysa
- Adaptacja części budynku B na poradnie dla dzieci zdrowych na terenie zamkniętym Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Nysie - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 19.09.2008 Utworzono: 19.09.2008
Remont ogrodzenia , zagospodarowanie terenu wokół boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie przy ul.
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2008 Utworzono: 18.09.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- „Infrastruktura boiska sportowego w Wierzbięcicach – podium sceny oraz wyposażenie boiska”.

więcej...
Aktualizacja: 09.09.2008 Utworzono: 09.09.2008
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2008 Utworzono: 04.09.2008
Dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2008 Utworzono: 02.09.2008
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie pr
przy ul. Teatralnej-Chodowieckiego - konkurs
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2008 Utworzono: 01.09.2008
Remont drogi gminnej nr 106750 O ul.Reymonta w Nysie - etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2008 Utworzono: 29.08.2008
Uwaga - wyjaśnienia treści siwz (2)
- zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap.

więcej...
Aktualizacja: 25.08.2008 Utworzono: 25.08.2008
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych
oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w raz z załącznikami graficznymi w ilości 100 sztuk - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2008 Utworzono: 25.08.2008
Wyjaśnienia !!!!!!
- Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego
przy ul. Sudeckiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 22.08.2008 Utworzono: 22.08.2008
Uzupełnienie uzbrojenia ul. Waryńskiego w Nysie w sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i d
- przetrag ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2008 Utworzono: 18.08.2008
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w raz z załącznikami graficznymi w ilości 100 sztuk - przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 14.08.2008 Utworzono: 14.08.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie placów rekreacyjnych przy boisku w Skorochowie.

więcej...
Aktualizacja: 08.08.2008 Utworzono: 08.08.2008
Uwaga - wyjaśnienia treści siwz
- zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap.

więcej...
Aktualizacja: 06.08.2008 Utworzono: 06.08.2008
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego w Nysie przy ul. Sudeckiej.
- konkurs
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2008 Utworzono: 06.08.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu : „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie”

więcej...
Aktualizacja: 28.07.2008 Utworzono: 28.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu na zadaniu : „Infrastruktura parkingowa i drogowa Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 – I etap”

więcej...
Aktualizacja: 28.07.2008 Utworzono: 28.07.2008
Budowa ulicy bocznej do ulicy Łąkowej w Nysie
- przetarg organiczony
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2008 Utworzono: 28.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie konserwacji pomnika przyrody z gatunku grusza
Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie konserwacji pomnika przyrody z gatunku grusza
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2008 Utworzono: 23.07.2008
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - I etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa zjazdu na drogę gminną w Goświnowicach
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 6 w Nysie ul. Armii Krajowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w SP nr 10 przy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 3 w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2008 Utworzono: 18.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa oświetlenia boiska sportowego w Domaszkowicach
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2008 Utworzono: 16.07.2008
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Polnej w Goświnowicach - dz. nr
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Remont drogi gminnej nr 106853 O ul. Kwiatowej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Budowa infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiązaniu z drogą krajową nr 46 - I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2008 Utworzono: 14.07.2008
Remont elewacji budynku i placu przed budynkiem świetlicy w Domaszkowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.07.2008 Utworzono: 08.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie przejścia dla pieszych przy Moście J.Bema w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2008 Utworzono: 07.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowa zjazdu na drogę gminna w Głębinowie
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2008 Utworzono: 07.07.2008
Budowa łącznika przy ulicy Bielawskiej w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2008 Utworzono: 03.07.2008
Wyjaśnienia treści siwz - Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Nyskiego Domu Kultury
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Budowę zadaszenia placu tanecznego wraz z utwardzeniem oraz oświetleniem na boisku sportowym w Wierzbięcicach.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2008 Utworzono: 01.07.2008
Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla Nyskiego Domu Kultury
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2008 Utworzono: 30.06.2008
Budowa dróg w mieście - dzielnica Górna Wieś - oświetlenie uliczne oraz uzupełnienia sieci wodociągo
- przetarg ograniczony - Budowa dróg w mieście - dzielnica Górna Wieś - oświetlenie uliczne oraz uzupełnienia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
Remont elewacji kościoła P.W. ŚW. MIKOŁAJA w WIERZBIĘCICACH - wykonanie prac remontowo-zabezpieczają
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2008 Utworzono: 19.06.2008
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
- na prace związane z utrzymaniem terenów zielonych.
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2008 Utworzono: 18.06.2008
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
- Założenie książek obiektów z dokonaniem obowiązujących przeglądów budowlanych – budynków w zarządzie Sołectw.
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2008 Utworzono: 17.06.2008
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - oświetlenie drogowe ulicy Orlej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2008 Utworzono: 11.06.2008
UWAGA wyjaśnienia treści siwz na budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie – etap I
WYJAŚNIENIA OSTATYECZNE - termin składania ofert 12 czerwca 2008r. godzina 10:00
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2008 Utworzono: 10.06.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Dokumentacja projektowa oświetlenia placów zabaw w parku miejskim
przy Alei Lompy w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 10.06.2008 Utworzono: 10.06.2008
Zaproszenie do złozenia oferty
-Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych przy ulicy gen. Andersa i Hugo Kołłątaja w Nysie”
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2008 Utworzono: 10.06.2008
Zapraszenie do złożenia ofert - remont wejścia na stadion w Goświnowicach
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2008 Utworzono: 04.06.2008
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie – etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2008 Utworzono: 02.06.2008
UWAGA uzupełnienie WYJAŚNIEŃ treści SIWZ- ul.DUBOIS w Nysie -etap I
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2008 Utworzono: 02.06.2008
Linia kablowa n/n oświetlenia wewnętrznych dróg gminnych w terenie byłych koszar wojskowych przy uli
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
Opracowanie analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i de
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
WYJAŚNIENIA treści SIWZ - budowa drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie – etap I
- przetarg nieograniczony na na budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie - etap I

więcej...
Aktualizacja: 30.05.2008 Utworzono: 30.05.2008
Usługi szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej klientów OPS w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2008 Utworzono: 27.05.2008
UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
- przetarg nieograniczony na budowę drogi, oraz uzbrojenia w ul.Dubois w Nysie – etap I

więcej...
Aktualizacja: 27.05.2008 Utworzono: 27.05.2008
REGIONALNE CENTRUM ODPADAMI - NYSA - ETAP I - OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO
WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ I DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ WEDŁUG WARUNKÓW FIDIC (tzw. czerwony FIDIC) DLA ZADANIA: REGIONALNE CENTRUM ODPADAMI - NYSA - ETAP I - przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2008 Utworzono: 21.05.2008
Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa i montaż14 szt. ławek oraz 6 szt. koszy na śmieci na Bastion Św.Jadwigi w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- dostawa i montaż wiaty przystankowej w Siestrzechowicach gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie drogi lokalnej do Hanuszowa przy cmentarzu w Złotogłowicach
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Budowa alei na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Złotogłowickiej w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Remont instalacji oświetleniowej sal gimnastycznych Gimnazjum nr 2 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Remont kuchni w Przedszkolu nr 8 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2008 Utworzono: 20.05.2008
Zabudowa odcinka rowu odwadniającego teren NOR w Skorochowie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2008 Utworzono: 15.05.2008
Zaproszenie do składania ofert
- oświetlenie drogi lokalnej do Hanuszowa przy cmentarzu w Złotogłowicach
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2008 Utworzono: 13.05.2008
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Remont nawierzchni komunikacji zewnętrznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Remont oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Remont posadzek w salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 3 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Remont podłóg drewnianych i malowanie wnętrz w Przedszkolu nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Konkurs ofert na Brokera Ubezpieczeniowego Urzędu Miejskiego,
świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( dz.. z 2003 r. Nr 124. z późn. zm.)
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Przebudowa i zmiana przeznaczenia poddasza nieużytkowego istniejącego w budynku mieszkalno - usługow
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Zaproszenie do składania ofert
- wykonanie ogrodzenia boiska w Radzikowicach – III etap
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2008 Utworzono: 09.05.2008
Budowa drogi, oraz uzbrojenia w ul. Dubois w Nysie - etap I.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2008 Utworzono: 08.05.2008
Przebudowa i zmiana przeznaczenia poddasza nieużytkowego istniejącego w budynku mieszkalno - usługow
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.04.2008 Utworzono: 29.04.2008
Wyjaśnienia treści siwz (2)
budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Wyjaśnienia treści siwz
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15.

więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Zaproszenie do złożenia ofery
- konserwacja jednorazową całości kanału Fortecznego oraz utrzymanie w ciągu roku odcinka od syfonu do stawu Łabędziowego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- koncepcja rozbudowy monitoringu miejskiego w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2008 Utworzono: 25.04.2008
Zapraszenie do złożenia oferty
- wykonanie podłoża na placu zabaw w podwórku: Zjednoczenia, Mariacka, Emilii Gierczak, Wita Stwosza

więcej...
Aktualizacja: 21.04.2008 Utworzono: 21.04.2008
Wyjaśnienia treści siwz
- bubudowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 21.04.2008 Utworzono: 21.04.2008
Przełożenie rowu R-A2 oraz likwidacja R-A1 i R-A3 na terenie podstrefy WSSE w Nysie przy ul. Dubois
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2008 Utworzono: 21.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- na urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nysie przy Alei Lompy

więcej...
Aktualizacja: 18.04.2008 Utworzono: 18.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie placu zabaw dla dzieci w parku parafialnym przy ulicy Rodziewiczówny

więcej...
Aktualizacja: 18.04.2008 Utworzono: 18.04.2008
Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum nr 1 w Nysie - budowa windy do przewozu osób niepeł
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2008 Utworzono: 18.04.2008
Zabrukowanie placu przy świetlicy w Kępnicy
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2008 Utworzono: 16.04.2008
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Otmuchowskiej w Nysie - etap V
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2008 Utworzono: 16.04.2008
Oświetlenie drogi wiejskiej przy boisku sportowym oraz terenu boiska w Rusocinie Gm. Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2008 Utworzono: 15.04.2008
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim w Nysie ul. Kolejowa 15
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2008 Utworzono: 15.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:REMONT FONTANNY TRYTONA ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I ELEKTRYCZNEJ

więcej...
Aktualizacja: 11.04.2008 Utworzono: 11.04.2008
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie - II etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Budowa dróg w ulicach: Iwaszkiewicza, Kisielewskiego, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera i Grunwaldzka w
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2008 Utworzono: 10.04.2008
Koszenie chwastów i traw na różnych terenach gminnych.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2008 Utworzono: 08.04.2008
Konserwacja jednorazowa całości kanału Bielawka
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2008 Utworzono: 08.04.2008
Zaproszenie do złożenia ofert
- remont szatni, natrysków, kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie drogi wiejskiej przy przystanku autobusowym w Lipowej gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- Oświetlenie boiska sportowego w Sękowicach gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- wykonanie zabiegów szczepień drzew z gatunku kasztanowiec biały przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem preparatem TREEX 200 SL.

więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- oświetlenie wiejskiej drogi wewnętrznej w Rusocinie gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2008 Utworzono: 07.04.2008
Zaproszenie do składania ofert
- oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy gen.Wł Andersa i gen.Bora-Komorowskiegowięcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
Zaproszenie do składania ofert -
wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
Zaproszenie doskładania ofert
- oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy 11 Listopada i Kozarzewskiego w obrębie Szkoły Podstawowej nr 10
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiejw Przełęku
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2008 Utworzono: 03.04.2008
UWAGA - wyjaśnienia treści siwz
- przetarg nieograniczony na budowę drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie.

więcej...
Aktualizacja: 26.03.2008 Utworzono: 26.03.2008
UWAGA !! - modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert .
- przetarg nieograniczony na budowę drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie.

więcej...
Aktualizacja: 25.03.2008 Utworzono: 25.03.2008
Selektywne opróżnianie 191 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2008 Utworzono: 25.03.2008
Likwidacja byłej kotłowni przy ulicy Biskupa Jarosława w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2008 Utworzono: 13.03.2008
Selektywne opróżnianie 191 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2008 Utworzono: 13.03.2008
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla WSPL SP ZOZ w Nysie.
- przetarg nieograniczony (Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, ul. Kościuszki 3, 48-300 Nysa)
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2008 Utworzono: 07.03.2008
Budowa drogi równoległej do drogi powiatowej w Głębinowie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.03.2008 Utworzono: 07.03.2008
UWAGA !! Wyjaśnienia treści siwz
- przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

więcej...
Aktualizacja: 27.02.2008 Utworzono: 27.02.2008
Remont FONTANNY TRYTONA w Nysie, oraz przebudowa instalacji wodociągowej i elektrycznej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Budowa drogi w ulicy Braci Gierymskich w Nysie - II etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Budowa drogi w ulicy Opawskiej w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2008 Utworzono: 23.02.2008
Zaproszenie do złożenia oferty
- zakup bramek do gry w hokeja na trawie oraz zakup i montaż siatek zabezpieczających na wielofunkcyjnym boisku sportowym ogólnie dostępnym dla dzieci i młodzieży w ZSS przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2008 Utworzono: 28.01.2008
Wyjaśnienia treści siwz -
utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2008-2010.

więcej...
Aktualizacja: 25.01.2008 Utworzono: 25.01.2008
Wyjaśnienia treści siwz
- utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2008-2010.

więcej...
Aktualizacja: 16.01.2008 Utworzono: 16.01.2008
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieogrniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2008 Utworzono: 14.01.2008
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2008 Utworzono: 14.01.2008
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr III
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2008 Utworzono: 11.01.2008
Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2008 Utworzono: 11.01.2008
Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2008-2010.
- przetarg niueograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2008-2010.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Naprawa dróg gminnych utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2008-2010
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2008 Utworzono: 10.01.2008
Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Goświnowicach.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2008 Utworzono: 08.01.2008
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2007 Utworzono: 28.12.2007
Uwaga!! -wyjaśnienia treści siwz
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 17.12.2007 Utworzono: 17.12.2007
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2007 Utworzono: 13.12.2007
Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2007 Utworzono: 12.12.2007
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Nysie
-przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2007 Utworzono: 11.12.2007
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych
- na potrzeby samochodów stanowiących własność gminy Nysa, w tym samochody Urzędu Miejskiego w Nysie, Straży Miejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa - przetargnieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 10.12.2007 Utworzono: 10.12.2007
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie I części parku miejskiego
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2007 Utworzono: 06.12.2007
UWAGA - wyjaśnienia - prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2007 Utworzono: 05.12.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych
Kąpieliska Miejskiego oraz Krytej Pływalni w Nysie - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 05.12.2007 Utworzono: 05.12.2007
UWAGA Wyjaśnienia swiz (2)- udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
- przetargnieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2007 Utworzono: 04.12.2007
UWAGA Wyjaśnienia treści siwz - na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2007 Utworzono: 03.12.2007
Wyjaśnienia treści SIWZ ( nr 2 ) - przebudowa drogi w ulicy Bazaltowej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2007 Utworzono: 30.11.2007
Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2007 Utworzono: 29.11.2007
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu GMINY NYSA
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2007 Utworzono: 29.11.2007
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2007 Utworzono: 29.11.2007
Wyjaśnienia terści SIWZ - przebudowa drogi w ulicy Bazaltowej w Nysie
- przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 27.11.2007 Utworzono: 27.11.2007
Opracowanie dokumentacji projektowej
modernizacji obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych Kąpieliska Miejskiego oraz Krytej Pływalni w Nysie - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 23.11.2007 Utworzono: 23.11.2007
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr I w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2007 Utworzono: 22.11.2007
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr II w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2007 Utworzono: 22.11.2007
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie I części parku miejskiego
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2007 Utworzono: 15.11.2007
Zaproszenie do złożenia oferty
- naprawa nawierzchni asfaltowej boiska , wykonanie skoczni w dal oraz montaż koszów do koszykówki przy boisku asfaltowym
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2007 Utworzono: 15.11.2007
Przebudowa drogi w ulicy Bazaltowej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2007 Utworzono: 13.11.2007
Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Nysa.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2007 Utworzono: 09.11.2007
Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2007 Utworzono: 06.11.2007
Utrzymanie szaletów miejskich
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2007 Utworzono: 02.11.2007
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2007-2008
przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2007 Utworzono: 19.10.2007
Budowa dróg w mieście-oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy Herlinga-Grudzinskiego i Krasińskiego.
- przetarg nierograniczony
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2007 Utworzono: 15.10.2007
Zarządzanie nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Nysa i zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych - przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 11.10.2007 Utworzono: 11.10.2007
Remont dachu pawilonu sportowego w Goświnowicach
- zaproszenie do złożeniaoferty
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2007 Utworzono: 02.10.2007
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Skorochowie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2007 Utworzono: 02.10.2007
Budowa i montaż windy osobowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2007 Utworzono: 13.09.2007
Wymiana stolarki okiennej i drzwi frontowych w budynku Wagi Miejskiej w Nysie- siedziby MiG Bibliote
- przetarg nieograniczony.
Zamawiający udziela zamówienia w imieniu Zamawiającego, którym jest Miejska
i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie Ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa.

więcej...
Aktualizacja: 11.09.2007 Utworzono: 11.09.2007
Budowa odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Lipowej
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.09.2007 Utworzono: 10.09.2007
Dostawa i wdrożenie sprzętu, systemu operacyjnego, bazy danych oraz Zintegrowanego Systemu Informaty
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 17.08.2007 Utworzono: 17.08.2007
Wymiana stolarki okiennej i drzwi frontowych w budynku Wagi Miejskiej w Nysie - siedziby Miejskiej i
- przetarg nieograsniczony. Zamawiający udzielający zamówienia w imieniu Zamawiającego, którym jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie Ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa

więcej...
Aktualizacja: 17.08.2007 Utworzono: 17.08.2007
Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2007 Utworzono: 14.08.2007
Zaproszenie do złożenia oferty
- Oświetlenie drogi wiejskiej przy przystanku autobusowym w Białej Nyskiej gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2007 Utworzono: 31.07.2007
Zaproszenie do złożenia oferty
- Oświetlenie drogi dojazdowej do posesji mieszkalnych przy ul. Traugutta w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2007 Utworzono: 31.07.2007
Zaproszenie do złożenia oferty
- Oświetlenie drogi dojazdowej wiejskiej przy posesjach mieszkalnych w Lipowej gm. Nysa

więcej...
Aktualizacja: 31.07.2007 Utworzono: 31.07.2007
Zaproszenie do złożenia oferty
- Oświetlenie drogi wiejskiej przy posesjach mieszkalnych w Wyszkowie Śl. gm. Nysa
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2007 Utworzono: 31.07.2007
Budowa ul.Traugutta w Nysie - etap IX
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2007 Utworzono: 26.07.2007
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 106721 O ul. Wolności w Nysie
-(odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej), przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2007 Utworzono: 25.07.2007
UWAGA !!!! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
- przetarg nieograniczony na zorganizowanie i zarządzanie „strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP” na terenie miasta Nysa.

więcej...
Aktualizacja: 20.07.2007 Utworzono: 20.07.2007
UWAGA !!!! Wyjaśnienia treści siwz - strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP
- przetarg nieograniczony na zorganizowanie i zarządzanie „strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP” na terenie miasta Nysa
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2007 Utworzono: 18.07.2007
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu przy ulicy Polnej w Goświnowicach
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2007 Utworzono: 16.07.2007
UWAGA !!!! Wyjaśnienia treści siwz - strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP
- przetarg nieograniczony na zorganizowanie i zarządzanie „strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP” na terenie miasta Nysa.

więcej...
Aktualizacja: 11.07.2007 Utworzono: 11.07.2007
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Miejskim w Nysie ul.Kolejowa 15
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2007 Utworzono: 10.07.2007
Budowa ulic w mieście - budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2007 Utworzono: 09.07.2007
Budowa kanału sanitarnego w Głębinowie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2007 Utworzono: 09.07.2007
Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.07.2007 Utworzono: 09.07.2007
Zaproszenie do złożenia oferty
- wymiana instalacji hydraulicznej hydrantowej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2007 Utworzono: 06.07.2007
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jędrzychowie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2007 Utworzono: 06.07.2007
Budowa ul.Traugutta w Nysie - etap IX
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2007 Utworzono: 06.07.2007
Opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy dróg i uzbrojenia terenu po byłym
przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2007 Utworzono: 05.07.2007
UWAGA !!! - zmaiana terminu składania ofert - BUDOWA BOISKA
- przetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie


więcej...
Aktualizacja: 15.06.2007 Utworzono: 15.06.2007
UWAGA !! NOWE wyjaśnienia i przypomnienie o zmianie terminu składania - budowa boiska
- Przetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2007 Utworzono: 14.06.2007
Zorganizowanie i zarządzanie „strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - SPP” na terenie miasta Nys
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2007 Utworzono: 12.06.2007
Budowa drogi w ulicy Braci Gierymskich w Nysie - I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2007 Utworzono: 12.06.2007
UWAGA !! wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert - budowa wielofunkcyjnego boiska
- Przetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 12.06.2007 Utworzono: 12.06.2007
Pozyskanie danych i wprowadzenie ich do systemu ewidencji dróg EDIOM, MapView
obsługującego Gminę Nysa z opracowaniem systemu referencyjnego dróg, dostosowaniem (wg potrzeb zarządcy) składników posiadanego oprogramowania oraz opracowanie rojektów docelowych organizacji ruchu na drogach gminnych. - przetarg nieograniczony, ogłosze
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2007 Utworzono: 08.06.2007
Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka w Nysie – II etap
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2007 Utworzono: 08.06.2007
Remont elewacji frontowej budynku komunalnego w Nysie przy ulicy Kościuszki 4
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2007 Utworzono: 08.06.2007
UWAGA ! Wyjaśnienia treści siwz
- na budowę oświetlenia ulicznego w Nysie w ulicy Krzywoustego i Mostowej

więcej...
Aktualizacja: 04.06.2007 Utworzono: 04.06.2007
Wykonanie przejścia komunikacyjnego wraz z rampą do Fosy Fortu II w Nysie
- przetarg nieogrniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2007 Utworzono: 30.05.2007
Budowa oświetlenia ulicznego w Nysie w ulicy Krzywoustego i Mostowej
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2007 Utworzono: 30.05.2007
UWAGA Wyjaśnienia treści SIWZ
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 28.05.2007 Utworzono: 28.05.2007
UWAGA - Wyjaśnienia treści SIWZ - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
- Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie, w Przedszkolu nr 8 w Nysie, w Gimnazjum nr 1 w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2007 Utworzono: 28.05.2007
UZUPEŁNIENIE siwz - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie wnętrz
- remont osłon na grzejniki w Żłobku nr 1 w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2007 Utworzono: 25.05.2007
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 5 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2007 Utworzono: 25.05.2007
Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2007 Utworzono: 25.05.2007
Budowa ulic w mieście – budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2007 Utworzono: 25.05.2007
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Przedszkolu nr 8 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2007 Utworzono: 24.05.2007
Wymiana stolarki okiennej i malowanie wnętrz wybranych pomieszczeń w Przedszkolu nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2007 Utworzono: 24.05.2007
Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2007 Utworzono: 24.05.2007
Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2007 Utworzono: 24.05.2007
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2007 Utworzono: 24.05.2007
Wymiana stolarki zewnętrznej w Przedszkolu nr 14 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2007 Utworzono: 24.05.2007
Adaptacja magazynu na obieralnię jarzyn w Przedszkolu nr 9 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2007 Utworzono: 23.05.2007
Remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 6 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2007 Utworzono: 23.05.2007
Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 3
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2007 Utworzono: 23.05.2007
Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 12 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2007 Utworzono: 23.05.2007
Wyjaśnienia treści SIWZ
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Nysy na lata 2007-2013, umożliwiającego aplikację o zewnętrzne środki pomocowe.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2007 Utworzono: 22.05.2007
Wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Nysie, malowanie w
- przetarg nieograniczony ogłoszenie podprogowe.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2007 Utworzono: 22.05.2007
Remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie, malowanie wnę
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2007 Utworzono: 22.05.2007
Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie wnętrz, remont osłon na grzejniki w Żłobku nr 1 w Nysie
- przetarg nieograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2007 Utworzono: 22.05.2007
Konserwacja i utrzymanie kanału Bielawka w Nysie – I etap
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2007 Utworzono: 18.05.2007
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół
- przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2007 Utworzono: 16.05.2007
Modyfikacja treści siwz
- budowa dróg na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie - VI etap.

więcej...
Aktualizacja: 15.05.2007 Utworzono: 15.05.2007
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Nysy na lata 2007-2013, umożliwiającego aplikację o zew
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2007 Utworzono: 14.05.2007
Budowa ulicy Sandomierskiej w Nysie.
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.05.2007 Utworzono: 04.05.2007
Makroniwelacja terenu - budowa dróg tymczasowych na osiedlu przy ul. Otmuchowskiej w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 27.04.2007 Utworzono: 27.04.2007
Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie – VI etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2007 Utworzono: 20.04.2007
Wykonanie konserwacji rowów i kanału
- zaproszenie do złożenia oferty.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2007 Utworzono: 13.04.2007
Oświetlenie uliczne drogi bocznej do ulicy Saperskiej w Nysie
- przetarg ogaraniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2007 Utworzono: 12.04.2007
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ulicy Bazaltowej w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2007 Utworzono: 06.04.2007
Wyjaśnienia treści ogłoszenia
- przetarg ograniczony na budowę drogi w Białej Nyskiej – ulica Klonowa i Słoneczna – VII etap.

więcej...
Aktualizacja: 02.04.2007 Utworzono: 02.04.2007
Wykonanie dokumentacji projektowa infrastruktury parkingowej i drogowej Jeziora Nyskiego w powiąza
- ogłoszenie podporogowe, przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 02.04.2007 Utworzono: 02.04.2007
Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic : W. Stwosza, Mariacka , Zjednoczenia, E. Gierczak w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2007 Utworzono: 28.03.2007
Budowa drogi w ulicy Orlej w Nysie – I etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2007 Utworzono: 28.03.2007
Budowa drogi w Białej Nyskiej - ulica Klonowa i Słoneczna - VII etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2007 Utworzono: 20.03.2007
Koszenie chwastów i traw, grabienie liści na różnych terenach gminnych
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2007 Utworzono: 16.03.2007
Zbieranie i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z terenu Miasta Nysa
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 09.03.2007 Utworzono: 09.03.2007
Budowa ciągu pieszego przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie
- przetarg ograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2007 Utworzono: 01.03.2007
Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach – III etap
- przetarg ograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2007 Utworzono: 01.03.2007
Opracowanie skutków lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2007 Utworzono: 01.03.2007
Budowa drogi w ulicy Wańkowicza w Nysie – I etap
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2007 Utworzono: 01.03.2007
Oświetlenie uliczne w Nysie w ulicy Powstańców Śląskich
- przetarg ograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2007 Utworzono: 21.02.2007
Budowa kanalizacji deszczowej w Jędrzychowie - II etap
- przetarg ograniczony, ogłoszenie podprogowe
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2007 Utworzono: 21.02.2007
Oświetlenie uliczne w Nysie ulicy bocznej do 11-Listopada
- zaproszenie do złożenia oferty, zamówienie do 6 tys. euro.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2007 Utworzono: 20.02.2007
Oświetlenie Alei Duńczyków w Nysie
- zaproszenie do złożenia oferty, zamówienie do 6 tys. euro.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2007 Utworzono: 20.02.2007
Oświetlenie uliczne wiejskiej drogi dojazdowej w Niwnicy
- zaproszenie do złożenia oferty, zamówienie do 6 tys. euro.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2007 Utworzono: 20.02.2007
Konkurs na świadczenie czynności brokerkich
- Burmistrz Nysy ogłasza konkurs w przedmiocie wyboru podmiotu świadczącego nieodpłatnie czynności brokerskie obejmujące:

więcej...
Aktualizacja: 13.02.2007 Utworzono: 13.02.2007
Budowa drogi w Goświnowicach
- przetarg ograniczony, ogłoszenie podprogowe.
więcej...
Aktualizacja: 13.02.2007 Utworzono: 13.02.2007
Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2007 Utworzono: 30.01.2007
Pielęgnacja i utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miasta i gminy Nysa
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 23.01.2007 Utworzono: 23.01.2007
Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2007 Utworzono: 19.01.2007
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
- przetarg nieograniczony na budowę dróg w ulicach Jaskółczej i Jastrzębiej w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2007 Utworzono: 16.01.2007
Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
z dwoma stanowiskami dla wózków inwalidzkich i wyposażeniem w najazd, wraz z pakietem ubezpieczeniowym.
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” - ogłoszenie podprogowe, przetarg ni

więcej...
Aktualizacja: 16.01.2007 Utworzono: 16.01.2007
Dostawa mikrobusu
do przewozu osób niepełnosprawnych z dwoma stanowiskami dla wózków inwalidzkich i wyposażeniem w najazd, wraz z pakietem ubezpieczeniowym.Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.

więcej...
Aktualizacja: 03.01.2007 Utworzono: 03.01.2007
Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z obiektów budownictwa mieszkaniowego
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2007 Utworzono: 02.01.2007
Budowa dróg w ulicach Jaskółczej i Jastrzębiej w Nysie
- przetarg nieogranioczony
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2007 Utworzono: 02.01.2007
Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
- z dwoma stanowiskami dla wózków inwalidzkich i wyposażeniem w najazd, wraz z pakietem ubezpieczeniowym. Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”

więcej...
Aktualizacja: 22.12.2006 Utworzono: 22.12.2006
Wyjaśnienia tresci swiz
- przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej - boczna do ulicy Krawieckiej w Nysie.

więcej...
Aktualizacja: 18.12.2006 Utworzono: 18.12.2006
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych, olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych na potrzeby sa
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2006 Utworzono: 18.12.2006
Dostawa urządzenia dźwigu osobowego
do późniejszego zamontowania w projektowanym szybie przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie przy ul. Grodkowskiej - ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 08.12.2006 Utworzono: 08.12.2006
Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych, olejów silnikowych oraz płynów eksploatacyjnych na potrzeby sa
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2006 Utworzono: 07.12.2006
Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna w Nysie
- przetarg nieograniczony na transport osobowy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 06.12.2006 Utworzono: 06.12.2006
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Nysie
- przetarg nieograniczony na usługę wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Nysie.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2006 Utworzono: 05.12.2006
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr I w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2006 Utworzono: 04.12.2006
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr III w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2006 Utworzono: 04.12.2006
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej rejon Nr II w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2006 Utworzono: 04.12.2006
Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2006 Utworzono: 04.12.2006
Dostawa mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
z dwoma stanowiskami dla wózków inwalidzkich i wyposażeniem w najazd, wraz z pakietem ubezpieczeniowym. Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”

więcej...
Aktualizacja: 04.12.2006 Utworzono: 04.12.2006
Dostawa urządzenia dźwigu osobowego do późniejszego zamontowania w projektowanym szybie przy budynk
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2006 Utworzono: 30.11.2006
Dostawa drukarek laserowych A4 i A3, zasilaczy awaryjnych UPS, osprzętu serwerów oraz elementu mont
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2006 Utworzono: 27.11.2006
Budowa drogi dojazdowej – boczna do ulicy Krawieckiej w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2006 Utworzono: 27.11.2006
Dostawa mikrobusu
- do przewozu osób niepełnosprawnych z dwoma stanowiskami dla wózków inwalidzkich i wyposażeniem w najazd, wraz z pakietem ubezpieczeniowym.
Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”

więcej...
Aktualizacja: 24.11.2006 Utworzono: 24.11.2006
Opracowanie i wydanie PROMOCYJNEGO FOLDERU
- w ramach Projektu ,,FORTYFIKACJE NYSKIE TRANSGRANICZNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA CZECHY – POLSKA.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2006 Utworzono: 23.11.2006
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Złotogłowicach- wymiana stolarki - etap II
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony.
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2006 Utworzono: 21.11.2006
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich modernizacja świetlicy w Kopernikach - etap IV
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2006 Utworzono: 21.11.2006
Kredyt bankowy długoterminowy
- przetarg ograniczony
więcej...
Aktualizacja: 29.09.2006 Utworzono: 29.09.2006
Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedla mieszkaniowego w Nysie w ulicy Sudecka-Opawska
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2006 Utworzono: 26.09.2006
Przebudowa przychodni NZOZ VITA w Nysie w celu poprawy jakości świadczonych usług
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA sp.z o.o., przetarg niograniczony

więcej...
Aktualizacja: 21.09.2006 Utworzono: 21.09.2006
Remont dachu budynku nr 3 (świetlicy) w Konradowej
- ogłoszenie podprogowe , przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2006 Utworzono: 18.09.2006
Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy w Sękowicach
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2006 Utworzono: 18.09.2006
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie
- Wymiana okien w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nysie przy ulicy Żeromskiego 7

więcej...
Aktualizacja: 15.09.2006 Utworzono: 15.09.2006
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu przy ulicy Polnej w Goświnowicach - etap II
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2006 Utworzono: 14.09.2006
Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia windy, pochylni dla osób niepełnosprawnych przebud
- WSPL SPZOZ w Nysie

więcej...
Aktualizacja: 13.09.2006 Utworzono: 13.09.2006
Budowa oświetlenia w ulicy Grodzkiej, Sobieskiego, Tkackiej, Chodowieckiego w Nysie – etap II A
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2006 Utworzono: 06.09.2006
Remont dachu w budynku komunalnym w Lipowej 50
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006
Zagospodarowanie podwórek w ulicach Krzywoustego - Rynek - Siemiradzkiego – Piastowska w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2006 Utworzono: 05.09.2006
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku STAREJ WAGI w Nysie przy ulicy Sukienniczej 2
- ogłoszenie podprogowe Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2006 Utworzono: 28.08.2006
Remont alejki w parku miejskim do fortu wodnego – I etap, oraz naprawa alejek w parku
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2006 Utworzono: 23.08.2006
WYJAŚNIENIA - Usługi Zespołu Wdrożenia Projektu dla inwestycji - Park Kulturowo - Przyrodniczy Twier
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

więcej...
Aktualizacja: 11.08.2006 Utworzono: 11.08.2006
Budowa drogi w Białej Nyskiej ulica Bukowa - VI etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2006 Utworzono: 11.08.2006
WYJAŚNIENIE - Usługi Inżyniera Projektu na zadaniu „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa – et
-Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej...
Aktualizacja: 10.08.2006 Utworzono: 10.08.2006
Remont alejki w parku miejskim do fortu wodnego – I etap, oraz naprawa alejek w parku
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2006 Utworzono: 04.08.2006
Modernizacja boiska sportowego w Domaszkowicach– II etap
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2006 Utworzono: 04.08.2006
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2006 Utworzono: 04.08.2006
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2006 Utworzono: 02.08.2006
Remont dachu budynku nr 3 (świetlicy) w Konradowej
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2006 Utworzono: 01.08.2006
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Złotogłowicach etap III – wymiana stolarki, remont posadzek
- ogłoszenie podprogowe- przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 01.08.2006 Utworzono: 01.08.2006
Remont dachu i wentylacji w budynku komunalnym ul. Sosnkowskiego 1 A,B,C,D w Nysie
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2006 Utworzono: 01.08.2006
Remont dachu i wentylacji w budynku komunalnym ul. Okulickiego 1 A,B,C,D w Nysie
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2006 Utworzono: 01.08.2006
Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa - etap I - roboty budowlane
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej...
Aktualizacja: 27.07.2006 Utworzono: 27.07.2006
Realizacja promocji i reklamy dla Projektu:Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa - etap I
- Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2006 Utworzono: 27.07.2006
Usługi Zespołu Wdrożenia Projektu dla inwestycji - Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa- etap
- Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

więcej...
Aktualizacja: 27.07.2006 Utworzono: 27.07.2006
Remont Dziennego Domu Pobytu w Nysie
przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.07.2006 Utworzono: 20.07.2006
Roboty remontowo – budowlane budynku STAREJ WAGI w Nysie przy ulicy Sukienniczej 2 – siedziby MiG
- przetarg niograniczony - ogłoszenie podporgowe

więcej...
Aktualizacja: 19.07.2006 Utworzono: 19.07.2006
Usługi Inżyniera Projektu na zadaniu „Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I"
- Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

więcej...
Aktualizacja: 19.07.2006 Utworzono: 19.07.2006
Remont drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu przy ulicy Polnej w Goświnowicach - etap I
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2006 Utworzono: 12.07.2006
Remont drogi gminnej nr 106692 O w Morowie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2006 Utworzono: 12.07.2006
Remont nawierzchni bitumicznej drogi do oczyszczalni ścieków w Konradowej – etap II oraz III
- ogłoszenie podprogowe - przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2006 Utworzono: 12.07.2006
Zagospodarowanie podwórka przy ul. W. Stwosza , E. Gierczak , Zjednoczenia i Mariackiej w Nysie - VI
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2006 Utworzono: 12.07.2006
Budowa ulic w mieście - budowa ulicy Traugutta w Nysie - etap IV i V
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2006 Utworzono: 12.07.2006
Budowa dróg w mieście – Linia kablowa oświetlenia ulicznego ulicy Kozarzewskiego w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2006 Utworzono: 05.07.2006
Remont budynku komunalnego położonego we wsi Siestrzechowice 32
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2006 Utworzono: 03.07.2006
Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Orzeszkowej w Nysie – V etap
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2006 Utworzono: 03.07.2006
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie dzielnicy Górna Wieś w Nysie
- ogłoszenie podprogowe, przetarg nieograniczony

więcej...
Aktualizacja: 03.07.2006 Utworzono: 03.07.2006
Budowa dróg osiedlowych w ulicach Niezapominajek i Stokrotek w Nysie
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2006 Utworzono: 21.06.2006
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Nysie - budowa zadaszenia nad ZIELENIAKIEM
- przetarg nieograniczony
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2006 Utworzono: 20.06.2006

aktualne... Początek strony