Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 06.09.2017
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICOZNY
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Zakup materiałów na ocieplenie budynku Remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowej.
-zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
Budowa remizy strażackiej w Regulicach – etap I.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica – etap I
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 20.09.2017
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa i jej jednostek organizacyj
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2017 Utworzono: 18.09.2017
Budowa dróg w mieście – osiedle przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 01.09.2017
Budowa Przedszkola w Nysie przy ulicy 11 Listopada – III etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 19.09.2017
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14.500.000,00 zł
- PRZETARG OGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2017 Utworzono: 29.08.2017
Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Saperskiej w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w ulicy Szkolnej w Goświnowicach- etap II
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Przebudowa chodnika wraz z zatoką parkingowa w Nysie przy ulicy Mariackiej
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2017 Utworzono: 14.09.2017
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony