Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Utrzymania czystości na podwórkach gminnych w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 13.11.2018
Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, pla
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 11.12.2018
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowe
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej
- zaprosznie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Utrzymanie czystości w obrębie 202 szt. przystanków komunikacyjnych i 89 szt. wiat przystankowych po
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2018 Utworzono: 12.12.2018
Zakup zestawów komputerowych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik – Sucha fosa w N
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Ochrona bioróżnorodności- Park Miejski w Nysie - pielęgnacja drzewostanu cz. II Parku Miejskiego w N
-w zakresie ochrony in situ chrząszcza pachnicy dębowej oraz reintrodukcji cisa pospolitego - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018

archiwum... Początek strony