Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Roboty budowlane etap I obejmujące wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Radzikowickiej
w Jędrzychowie (łącznie z wykonaniem tablic promocyjnych) oraz rozbudowa sieci wodociągowej - PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 08.09.2018
EKO PRACOWNIA” - doposażenie pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Zespole Szkół Sportowyc
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.10.2018 Utworzono: 11.10.2018
Budowa dróg na obszarach wiejskich - budowa drogi w Sękowicach– I etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 01.10.2018
Budowa dróg w mieście – Aleja Wojska Polskiego - XI etap
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Nasadzenie drzew na terenach gminnych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2018 Utworzono: 10.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2018r. do 15.04.2019r.
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 08.10.2018
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad zadaniem pn. Roboty budowl
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2018 Utworzono: 28.09.2018
Roboty budowlane etap II realizowane w ramach zadania: „Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego
Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE „Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice – Etap I” - PRZETARG NIEOGRANICZONY

więcej...
Aktualizacja: 21.09.2018 Utworzono: 21.09.2018

archiwum... Początek strony