Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach

Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 23.11.2017
Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich – zagospodarowanie
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2017 Utworzono: 21.11.2017
Budowa hali widowiskowo sportowej w Nysie – zakup i dostawa wyposażenia siłowni
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne w ramach programu „Zielone podwórka” przy udzial
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 22.11.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich – dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Hajduki Nyskie – dostawa i montaż wyposażenia
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Zakup 1 500 kg suchej karmy (KITKAT lub JOSERA JosiCAT ) przeznaczonej na dokarmianie w okresie zimy
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
Zakup i dostawa sześciu bud oraz sześciu drewnianych podestów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
- zaproszenie do złożenia oferty
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej w
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi i wolnożyjącymi (w t
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2017 Utworzono: 17.11.2017
Dostawa i montaż wkładu kominowego ( komin c.o. – kotłownia) zgodnie przedmiarem robót.
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2017 Utworzono: 15.11.2017
Centrum Działań wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich. Remont pomieszcze
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 10.11.2017 Utworzono: 10.11.2017
Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Kusocińskiego w Nysie w ramach programu „Zielone podwórka” pr
- zaproszenie do składania ofert
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2017 Utworzono: 06.11.2017
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego- SPP na terenie miasta Ny
- PRZETARG NIEOGRANICZONY
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
Linia komunikacyjna regularna
- ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 26.05.2017

archiwum... Początek strony