Przeprowadzone kontrole

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 13/2018, Z dnia: 26.11.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.13.2018 Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Nysie w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.
Załączniki:
AO.OK.1710.13.2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 2
Numer: 12/2018, Z dnia: 15.11.2018, Zmieniana:  
Protokół nr AO.OK.1710.12.2018 z dnia 15.11.2018 kontroli nr WIOS-OPOLE 365/2018 przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Grażyna Kurowska Inspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 07.12.2018 , wersja 4
Numer: 11/2018, Z dnia: 22.10.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.11.2018 Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura w Opolu P/18/076 - Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 1
Numer: 10/2018, Z dnia: 19.10.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.10.2018 Raport z czynności kontrolnych program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Grażyna Kurowska Inspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Załączniki:
AO.OK.1710.10.2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Alicja Papis dnia 05.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 05.12.2018 , wersja 2
Numer: 7/2017, Z dnia: 27.07.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.7.2017/2018 wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Opolu w zakresie funkcjonowanie płatnego parkowania w wybranych miastach województwa opolskiego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 27.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.07.2018 , wersja 4
Numer: 5/2018, Z dnia: 22.06.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.5.2018 protokół z kontroli sanitarnej miasta.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 27.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 27.06.2018 , wersja 1
Numer: 4/2018, Z dnia: 13.06.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.4.2018 protokół z kontroli w zakresie udzielonych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
Załączniki:
AO.OK.1710.4.2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 15.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: 2/2017, Z dnia: 08.06.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1711.2.2017 wystąpienie pokontrolne Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w zakresie realizacji zadań dofinansowywanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016 moduł 2.
Załączniki:
AO.OK.1711.2.2017.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.06.2018 , wersja 1
Numer: 7/2018, Z dnia: 08.06.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.7.2018 protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Nysie.
Załączniki:
AO.OK.1710.7.2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 30.07.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.07.2018 , wersja 1
Numer: 3/2018, Z dnia: 08.06.2018, Zmieniana:  
AO.OK.1710.3.2018 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Nysie przez Opolski Urząd Wojewódzki w przedmiocie: Realizacja zadania wyboru ławników.
Załączniki:
AO.OK.1710.3.2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grażyna Kurowska dnia 08.06.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 08.06.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony