Przeprowadzone kontrole

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 8/2005, Z dnia: 08.06.2005, Zmieniana:  
Kontrola problemowa w zakresie orzekania o zmianie imion i nazwisk przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego w dniu 8.06.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 08.06.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 7/2005, Z dnia: 21.04.2005, Zmieniana:  
Kontorla celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w zakresie Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za lata 2002 i 2003 przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej Opole w dniach 21.04.2005r. do 21.06.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 21.04.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 6/2005, Z dnia: 11.04.2005, Zmieniana:  
Kontrola remonó budynków komunalnych mieszkalnych w latach 2002 - 2004 przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Opolu w dniach 11.04.2005r. i 28.06.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 11.04.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 5/2005, Z dnia: 06.04.2005, Zmieniana:  
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodrowania środkami pozagminnymi z UE przyznanymi w ramach PHARE CBC przeprowadzona przez Urzęd Kontroli Skarbowej w Opolu w dniu 06.04.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 06.04.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 4/2005, Z dnia: 05.04.2005, Zmieniana:  
Kontrola z zakresu spraw ewidencji ludności przeprowadzona w dniach 05.04.2005r. i 13.04.2005r. przez Wojewodę Opolskiego.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.04.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 5/2005, Z dnia: 05.04.2005, Zmieniana:  
Kontorla z zakresu dowodów osobistych przeprowadzona przez Wojewodę Opolskiego w dniach 05.04.2005r. i 13.04.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.04.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 3/2005, Z dnia: 01.04.2005, Zmieniana:  
Kontorla zgodności za stanem faktycznym złożonego wniosku Gminy o przekazanie kwoty rekompensującej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2004 rok. Kontrola przeprowadzona w dniu 01.04.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.04.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 2/2005, Z dnia: 10.03.2005, Zmieniana:  
Kontorla doraźna realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok. Kontola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu w dniu 10.03. - 15.03.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 10.03.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: 1/2005, Z dnia: 03.02.2005, Zmieniana:  
Kontrola prawidłowości zaliczania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego w programie SAPARD. Kontorola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu w dniu 3.02.2005r.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.02.2005.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 01.12.2006 , wersja 1
Numer: VIII/4/4, Z dnia: 15.11.2004, Zmieniana:  
PROTOKÓŁ Podkomisji Komisji Rewizyjnej RM w Nysie powołanej do zbadania wszystkich okoliczności dot. sprzedaży działek nr 93, 94 i 95 położonych w Nysie, stanowiących grunty zabudowane po byłej Zajezdni MZK, ul. Drzymały i plany miejskie – oraz sprawy dot. podziału działki nr 93 i jej przyszła zabudowa, a także zabudowę działki 95.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.11.2004.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 15.11.2004 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony