2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: XXVIII/445/16, Z dnia: 22.12.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Informację wytworzył lub odpowiada za treść R.Mnich dnia 22.12.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 04.01.2017 , wersja 1
Numer: XVII/236/16, Z dnia: 01.03.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/236/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (...) wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zdzisław Martyna dnia 01.03.2016.
Opublikowana przez Jadwiga Chałas dnia 22.03.2016 , wersja 1
Numer: XVII/239/16, Z dnia: 01.03.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 01.03.2016.
Opublikowana przez Jadwiga Chałas dnia 22.03.2016 , wersja 1
Numer: XXIII/351/16, Z dnia: 31.08.2016, Zmieniana: XVI/231/16
Uchwała Nr XXIII/351/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2029.
Załączniki:
XXIII_351_16 WPF.PDF
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 31.08.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 21.09.2016 , wersja 1
Numer: XIX/287/16, Z dnia: 11.05.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIX/287/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez (...) na uchwałę Nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zdzisław Martyna dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/437/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/437/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie w wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: XVIII/279/16, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/279/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 11.04.2016 , wersja 1
Numer: XXI/314/16, Z dnia: 08.06.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXI/314/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 08 czerwca 2016r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Grzegorz Smoleń dnia 08.06.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 17.06.2016 , wersja 1
Numer: XIX/297/16, Z dnia: 11.05.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIX/297/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z/s w Warszawie, praw do nieruchomości położonej w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 24.05.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/431/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/431/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Województwa Opolskiego, udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Nysie – obręb ewidencyjny Śródmieście (dz. nr 8 i dz. nr 9).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony