2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVII/411/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/411/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/412/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/412/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/413/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/413/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/414/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/414/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/415/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/415/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.
Załączniki:
XXVII_415_16 wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/416/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/416/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2017.
Załączniki:
XXVII_416_16 CIS.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/417/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/417/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/418/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/419/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/420/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/420/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/222/92 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 25  prawy
Początek strony