2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVII/419/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/410/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/410/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 3
Numer: XXVII/418/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny".
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/413/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/413/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/441/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/441/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/408/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/408/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Nysy Piotra Bobaka
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/417/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/417/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2017.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/430/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/430/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gmina Nysa a Powiatem Nyskim.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/409/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/409/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez Pana Janusza Sanockiego wezwania do uchylenia uchwały nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/423/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/423/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa ( dz.nr 21/3, ul. Piłsudskiego).
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 25  prawy
Początek strony