2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVII/441/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/441/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Nysie.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/410/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/410/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 3
Numer: XXVI/383/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/383/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/384/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/384/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia uchwały
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/385/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/385/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/386/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/386/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/387/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/387/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie przyznawania w 2016 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi w województwie opolskim"
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zdzisław Martyna dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/388/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/388/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/389/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/389/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029, podjęte również na sesji w dniu 28 października 2016 r. zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Załączniki:
XXVI_389_16 WPF.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/390/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/390/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 25  prawy
Początek strony