2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVII/439/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/439/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVII/412/16, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/412/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Joanna Ligas dnia 07.12.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/396/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/396/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/387/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/387/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie przyznawania w 2016 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie "Odnowa Wsi w województwie opolskim"
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zdzisław Martyna dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/400/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/400/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/407/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/407/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/403/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/403/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej”
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/399/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/399/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/386/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/386/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/385/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/385/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Roman Mnich dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 08.11.2016 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 25  prawy
Początek strony