2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVI/401/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/401/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/402/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/402/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/403/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/403/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej”
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/405/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/405/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zdzisław Martyna dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/406/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/406/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Jacek Krzysztoń dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/407/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/407/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Czepil dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXVI/404/16, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVI/404/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2016r. 16 w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pn. Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partnera Regionalnego, Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Elwira Ślimak dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 09.11.2016 , wersja 1
Numer: XXV/379/16, Z dnia: 12.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/379/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonych w Nysie – obręb ewidencyjny Górna Wieś (dz.nr 53/15 k.m.54 i 55/1 k.m.54)
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 12.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 25.10.2016 , wersja 1
Numer: XXV/382/16, Z dnia: 12.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/382/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia uchwały
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 12.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 25.10.2016 , wersja 1
Numer: XXV/380/16, Z dnia: 12.10.2016, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/380/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 12.10.2016.
Opublikowana przez Joanna Mrukowicz-Ternik dnia 25.10.2016 , wersja 2
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 25  prawy
Początek strony