Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Budowa sceny w sołectwie Przełęk z dn. 18-06-2018 Przetargi 18.06.2018 14:42 Andrzej Lis
2 Dodano przetarg :Zagospodarowanie terenów sportowo-wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice,Jędrzychów, Rus z dn. 18-06-2018 Przetargi 18.06.2018 14:37 Andrzej Lis
3 Dodano przetarg :Zagospodarowanie terenów sportowo - wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, z dn. 18-06-2018 Przetargi 18.06.2018 14:32 Andrzej Lis
4 Zmieniono ogłoszenie: Radny Stanisław Czepiel - w sprawie przycięcia gałęzi zwisających nad łapaczem piłek i ogrodzenia na z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 14:28 Agnieszka Sokołowska
5 Zmieniono ogłoszenie: Radny Piotr Wojtasik - w sprawie remontu nawierzchni odcinka drogi w ciągu Alei Wojska Polskiego. z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 14:24 Agnieszka Sokołowska
6 Zmieniono przetarg :Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie z dn. 18-06-2018 Przetargi 18.06.2018 12:32 Andrzej Lis
7 Zmieniono przetarg :Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie z dn. 18-06-2018 Przetargi 18.06.2018 12:30 Andrzej Lis
8 Dodano uchwałę :2018 z dn. 15-06-2018 Uchwały 18.06.2018 11:50 Agnieszka Sokołowska
9 Dodano uchwałę :2018 z dn. 15-06-2018 Uchwały 18.06.2018 11:46 Agnieszka Sokołowska
10 Zmieniono przetarg :Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goświnowicach. z dn. 18-06-2018 Przetargi 18.06.2018 10:51 Andrzej Lis

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3623  prawy

Do druku Początek strony