Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Utrzymania czystości na podwórkach gminnych w Nysie z dn. 13-12-2018 Przetargi 13.12.2018 8:29 Andrzej Lis
2 Dodano przetarg :Utrzymania czystości na podwórkach gminnych w Nysie z dn. 13-12-2018 Przetargi 13.12.2018 8:27 Andrzej Lis
3 Zmieniono przetarg : Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników, parkingów, pla z dn. 13-12-2018 Przetargi 13.12.2018 8:22 Andrzej Lis
4 Zmieniono przetarg :Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych z dn. 13-12-2018 Przetargi 13.12.2018 8:18 Andrzej Lis
5 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie PP.6733.45.2018 z dn. 12-12-2018 Ogłoszenia 12.12.2018 14:30 Zofia Kasprzyk
6 Dodano przetarg :Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowe z dn. 12-12-2018 Przetargi 12.12.2018 14:17 Andrzej Lis
7 Dodano przetarg :Świadczenie usług w zakresie interwencji i opieki weterynaryjnej z dn. 12-12-2018 Przetargi 12.12.2018 14:13 Andrzej Lis
8 Zmieniono przetarg :Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych z dn. 12-12-2018 Przetargi 12.12.2018 12:06 Andrzej Lis
9 Dodano przetarg :Utrzymanie czystości w obrębie 202 szt. przystanków komunikacyjnych i 89 szt. wiat przystankowych po z dn. 12-12-2018 Przetargi 12.12.2018 10:50 Andrzej Lis
10 Dodano uchwałę :2018 z dn. 12-12-2018 Uchwały 12.12.2018 10:29 Agnieszka Sokołowska

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 3760  prawy

Do druku Początek strony