Statystyki odwiedzin Biuletynu
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - ogłoszenia o zamówieniach  75647
>Informacje>Praca w Urzędzie  59507
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Zamówienia publiczne - wyniki postępowań  24748
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Nieruchomości  19903
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  19651
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Przetargi  19527
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2017  11229
>Informacje>Konkursy  9292
>Informacje>Dane teleadresowe  7603
>Informacje>Instrukcja  7585
>Informacje>Redakcja BIP-u  7237
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2017  6846
>Prawne podstawy działania>Regulamin  6299
>Sprawy Urzędowe>Architektura i Urbanistyka  6229
Władze gminne>Protokoły Sesji>2017  5775
>Informacje>Informacja publiczna  5310
>Gospodarka majątkiem gminy>Budżet  4938
>Informacje>Strona powitalna  4885
>Władze gminne>Burmistrz Miasta  4544
Władze gminne>Protokoły Sesji>2016  4430
>Sprawy Urzędowe>Ochrona Środowiska  4362
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Radnych  4326
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2018  4298
Władze gminne>Rada Miejska>Interpelacje i wnioski oraz odpowiedzi  4246
Władze gminne>Rada Miejska>Projekty Uchwał RM  4193
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2016  4179
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Pracowników Urzędu  4102
>Prawne podstawy działania>Statut  3956
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2016  3905
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2017  3521
>Prawne podstawy działania>Instrukcja kancelaryjna  3515
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2016  3463
>Informacje>Sołectwa  3288
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2018  3265
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Burmistrza i Zastępców  3014
Władze gminne>Rada Miejska>Informacje o RM  2922
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2003  2854
>Władze gminne>Działalność Burmistrza  2852
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminy Nysa  2831
>Sprawy Urzędowe>Sprawy obywatelskie  2809
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Plan postępowań  2795
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów jednostek samorządowych  2792
>Informacje>Miasto i Gmina  2760
>Władze gminne>Urząd Miejski w Nysie  2675
Władze gminne>Rada Miejska>Komisje RM  2563
>Informacje>Stan załatwienia sprawy  2538
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Prezesów spółek  2423
>Inne dokumenty>Rejestry i ewidencje  2396
Władze gminne>Rada Miejska>Porządek Sesji  2373
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2004  2357
>Prawo Lokalne>Protokoły, akty, konsultacje społeczne  2330
>Inne dokumenty>Rejestr umów  2242
Inne dokumenty>Oświadczenia majątkowe>Dyrektorów placówek oświatowych  2199
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2015  2196
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2004  2104
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2005  2103
>Sprawy Urzędowe>Sprawy lokalowe  2097
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2015  2042
>Sprawy Urzędowe>Inwestycje i Remonty  2022
Władze gminne>Protokoły Sesji>2018  2012
>Sprawy Urzędowe>Geodezja i gospodarka gruntami  2008
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2014  1950
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2003  1941
Władze gminne>Protokoły Komisji>2004  1925
>Informacje>Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  1922
>Gospodarka majątkiem gminy>Zamierzenia Programy  1917
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2009  1884
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1876
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Cennik usług RCGO Domaszkowice  1814
>Prawo Lokalne>Przeprowadzone kontrole  1791
>Sprawy Urzędowe>Kadry  1785
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Imprezy  1784
>Informacje>Strefa Płatnego Parkowania  1762
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>karty przyjęć  1759
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Praca w NDK  1711
>Sprawy Urzędowe>Drogownictwo  1693
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2019  1682
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Przetargi  1662
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  1656
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2014  1642
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1640
>Sprawy Urzędowe>Urząd Stanu Cywilnego  1628
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2005  1611
>Sprawy Urzędowe>Polityka Społeczna i Rodzinna  1575
>Sprawy Urzędowe>Organizacja, Komunikacja, Promocja  1573
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1558
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2013  1544
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1541
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1538
>Inne dokumenty>Rady Nadzorcze Gminnych Spółek  1536
Władze gminne>Protokoły Komisji>2005  1533
>Informacje>Elektroniczna skrzynka podawcza  1529
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2008  1524
>Informacje>Nieodpłatna pomoc prawna  1523
>Sprawy Urzędowe>Gospodarka Komunalna  1522
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Mapka sieci komunikacyjnej MZK Nysa  1497
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  1497
>Gospodarka majątkiem gminy>Projekty  1482
>Sprawy Urzędowe>Zgromadzenia publiczne  1481
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2012  1475
>Informacje>Zasłużony dla Ziemi Nyskiej  1468
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2011  1468
>Sprawy Urzędowe>Kultura, Sport, Turystyka  1462
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2011  1459
Władze gminne>Rada Miejska>Komunikaty  1444
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2013  1442
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Programy i Projekty  1426
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1425
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1415
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  1411
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  1408
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1408
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2010  1402
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2017  1381
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2010  1379
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1378
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Dane teleadresowe  1373
>Informacje>Honorowy Obywatel Miasta  1369
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2009  1348
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2006  1347
>Gospodarka majątkiem gminy>Majątek Gminnych Spółek  1338
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Przetargi  1331
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  1326
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2012  1326
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2007  1321
>Jednostki samorządowe>Wykaz jednostek  1315
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1309
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Aktualności i komunikaty  1306
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1305
>Sprawy Urzędowe>Działalność gospodarcza  1304
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Aktualności i komunikaty  1302
>Sprawy Urzędowe>Informacje niejawne  1300
>Sprawy Urzędowe>Audyt i kontrole wewnętrzne  1282
>Prawo Lokalne>Czystość i porządek - zasady  1281
Informacje>Wybory 2014>Wybory Samorządowe  1280
Władze gminne>Protokoły Sesji>2015  1277
>Sprawy Urzędowe>Inicjatywy  1276
Władze gminne>Protokoły Komisji>2006  1273
Władze gminne>Protokoły Komisji>2007  1270
Władze gminne>Protokoły Sesji>2004  1269
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Dane teleadresowe  1267
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Praca w GZO  1264
>Inne dokumenty>Wykaz informacji o środowisku  1261
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1261
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2016  1254
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2006  1253
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dane teleadresowe  1253
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Dane teleadresowe  1251
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2018  1243
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (archiwum)>Dane teleadresowe  1241
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rewizyjnej  1239
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Komunikaty i informacje  1234
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2007  1233
Władze gminne>Protokoły Sesji>2005  1232
Protokoły Komisji>2016> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1230
>Informacje>Petycje  1229
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  1229
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  1229
Władze gminne>Protokoły Komisji>2008  1228
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2009  1227
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1218
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2014  1216
>Gospodarka majątkiem gminy>Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  1213
>Gospodarka majątkiem gminy>Ulgi odroczenia umorzenia  1211
Władze gminne>Protokoły Sesji>2014  1209
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2008  1205
Władze gminne>Protokoły Sesji>2012  1202
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2013  1190
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia i Przetargi  1182
Władze gminne>Protokoły Komisji>2009  1181
Władze gminne>Protokoły Sesji>2006  1181
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane Teleadresowe  1179
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>O Przedszkolu  1178
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  1177
Władze gminne>Protokoły Sesji>2009  1176
Władze gminne>Protokoły Sesji>2007  1175
>Informacje>Wykaz przystanków komunikacyjnych  1174
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1174
Władze gminne>Protokoły Sesji>2013  1171
Władze gminne>Protokoły Sesji>2008  1170
Władze gminne>Protokoły Komisji>2010  1165
Protokoły Komisji>2016>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1165
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  1163
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  1162
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty i zamówienia publiczne  1159
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  1159
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Praca w Przedszkolu, Zamówienia Publiczne  1143
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rewizyjnej  1142
>Prawo Lokalne>Opinie wystąpienia  1142
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1141
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1141
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Gminny Zarząd Oświaty  1132
>Prawo Lokalne>Opłaty skarbowe  1131
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2012  1130
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Przetargi  1129
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Wychowawczy  1129
>Sprawy Urzędowe>Ochotnicza Straż Pożarna  1128
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2011  1128
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  1127
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1126
>Prawo Lokalne>Kontrola Zarządcza  1124
>Informacje>Bezpieczeństwo ludności  1123
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2014  1121
>Informacje>Laureaci Trytona Nyskiego  1114
Władze gminne>Protokoły Sesji>2002  1113
>Gospodarka majątkiem gminy>Dotacje placówki oświatowe  1111
>Informacje>Informacja publiczna - wnioski i odpowiedzi 2015  1111
Protokoły Komisji>2016>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  1111
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  1109
Protokoły Komisji>2017> Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1102
>Prawo Lokalne>Interpretacje podatkowe  1101
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Programy  1100
Władze gminne>Protokoły Sesji>2011  1100
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1099
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1095
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Statut  1093
>Informacje>Wybory do Senatu i Sejmu 2011  1093
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, klasyfikowania, promowania  1092
>Sprawy Urzędowe>Straż Miejska  1089
>Sprawy Urzędowe>Schronisko dla bezdomnych zwierząt  1088
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rewizyjnej  1088
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1086
>Sprawy Urzędowe>Zarządzanie kryzysowe  1086
>Informacje>Polityka prywatności  1083
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1081
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Misja szkoły  1078
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  1074
Władze gminne>Protokoły Komisji>2011  1069
Władze gminne>Protokoły Sesji>2003  1068
>Informacje>Konkursy na realizację zadań publicznych  1066
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1059
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  1058
Władze gminne>Protokoły Sesji>2010  1058
Protokoły Komisji>2016>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1052
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rewizyjnej  1051
Protokoły Komisji>2014>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1050
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Cennik  1049
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rewizyjnej  1048
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Organizacja  1043
Protokoły Komisji>2015>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1042
Protokoły Komisji>2017>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1041
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1041
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Praca w ośrodku  1040
Informacje>Wybory 2014>Wybory do Parlamentu Europejskiego  1037
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Miejskiej>2019  1036
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rewizyjnej  1035
Protokoły Komisji>2012>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1033
Protokoły Komisji>2015>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1030
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Dane teleadresowe  1026
Protokoły Komisji>2013>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1024
Protokoły Komisji>2012>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1024
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1024
Władze gminne>Protokoły Komisji>2002  1023
Protokoły Komisji>2015>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1022
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1021
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2015  1020
Protokoły Komisji>2013>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1019
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1018
Informacje>Wybory 2015>Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  1016
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  1015
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1013
Protokoły Komisji>2014> Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  1012
Protokoły Komisji>2013>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1012
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  1012
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  1012
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  1011
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Dane teleadresowe  1011
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  1011
Protokoły Komisji>2012>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  1010
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Organizacja  1009
Protokoły Komisji>2014>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  1009
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1007
Protokoły Komisji>2014>Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  1006
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wywchowawczy  1004
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  1004
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  1003
>Prawo Lokalne>Punkty składnia sprzętu RTV i AGD  1003
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  1001
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Statut  999
Protokoły Komisji>2017>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  999
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  997
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  997
Protokoły Komisji>2015>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  996
Informacje>Wybory 2015>Parlamentarne  990
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  990
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  989
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  986
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  984
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Regulaminy  983
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  980
Protokoły Komisji>2012>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  979
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Regulamin  975
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  973
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Majątek  972
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  971
Władze gminne>Protokoły Komisji>2003  970
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  970
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  969
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Inne dokumenty szkoły  969
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  969
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Pedagogiczna  968
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Cenniki  966
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2010  966
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Przetargi  965
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  964
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>Dane teleadresowe  964
Protokoły Komisji>2013>Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  963
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  963
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Majątek  963
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Regulamin  963
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Budżet  962
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  961
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  960
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  958
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  957
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia  957
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  957
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  956
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin szkoły  955
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Aktualności i komunikaty  953
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Budżet  953
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  952
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  952
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  951
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Organizacja  951
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  950
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  949
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  947
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  947
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  945
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  945
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  945
Prawo Lokalne>Burmistrz - akty prawne>2002  945
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  943
>Informacje>Referendum 2015  942
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  941
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  941
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Samorząd Uczniowski  940
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  940
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  940
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  940
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Wewnątrzszkolne zasady oceniania, kalsyfikowania, promowania  939
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Obwód szkolny  937
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  936
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  936
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  936
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  936
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  935
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Majątek gimnazjum  934
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Majątek  932
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  931
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  931
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Aktualności i komunikaty  930
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Regulamin Pracy  929
Protokoły Komisji>2017>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  928
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  928
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  928
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Informacje Ogłoszenia  927
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  926
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  926
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Sprawozdanie finansowe  926
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  925
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Rada Rodziców  924
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  923
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  923
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Budżet  922
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Dane teleadresowe  922
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  920
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  919
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Budżet  919
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  919
Informacje>Wybory 2018>Wybory samorządowe - informacje ogólne  917
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  914
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  914
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Redakcja BIP  913
Informacje>Wybory 2018>Obwieszczenia, uchwały, komunikaty i zarządzenia  912
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  912
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  911
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Redakcja BIP  911
Spółki gminne>Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. (zmiana nazwy spółki na ARN Sp. z.o.o. od 2 stycznia 2017 roku)>Budżet  911
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  910
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  909
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  908
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Regulamin  906
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  906
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia publiczne  906
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Redakcja BIP  903
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  900
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  899
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Statut  899
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  898
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  896
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  896
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  895
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  895
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Organizacja  893
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  893
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Budżet  891
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  891
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  890
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  889
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  889
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  889
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  889
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  889
Jednostki organizacyjne>Centrum Integracji Społecznej w Nysie>BIP  887
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  887
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Organizacja  886
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  886
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Statut  886
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Informacje z działalności  884
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Organizacja-Statut  884
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Regulamin  883
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  881
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  880
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Majątek  879
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Budżet  879
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  878
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Aktualności i komunikaty  875
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  875
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Obwód szkolny  875
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Majątek  875
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Statut  875
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin przewozów  875
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Aktualności,Komunikaty  874
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  873
Spółki gminne>Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.>Dane teleadresowe  872
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Organizacja Spółki  872
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  872
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Dane teleadresowe  869
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  869
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Majątek szkoły  868
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Statut  868
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  866
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek  866
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Pomoc materialna dla uczniów  866
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  866
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Redakcja BIP  866
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  865
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Organizacja  865
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  865
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Dane teleadresowe  863
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  862
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  862
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Sprawozdanie  861
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek  860
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Zasady rekrutacji do klasy I  860
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Program Profilaktyki  859
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  857
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  855
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  854
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rozkład dnia w przedszkolu  852
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Kadra  851
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Redakcja BIP  851
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Kierownictwo  851
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  851
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Redakcja BIP  849
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>BIP  848
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  846
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Kalendarz roku szkolnego  845
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Struktura organizacyjna  845
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  845
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  844
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Plan ograniczenia dostaw energii  844
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  844
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Statut  843
Spółki gminne>Nyska Energetyka Cieplna (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Taryfa dla ciepła  842
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  841
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  841
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Struktura organizacyjna  840
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Status prawny  840
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Zarządzenia  838
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  837
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>ogłoszenia  836
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  835
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  834
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  833
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Ogłoszenia/ Przetargi  832
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  831
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Rodziców  829
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Redakcja BIP  827
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  827
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  826
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Dane teleadresowe  826
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  826
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Redakcja BIP  825
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Kadra  825
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  825
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut  824
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>O przedszkolu  821
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Szkolny zestaw podręczników  820
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  818
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  818
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  818
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Przedszkola  818
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy i Zarządzenia  817
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Obwód szkoły  817
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Informacja o działalności  815
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Ramowy rozkład dnia  814
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Komunikaty  813
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Protokóły z kontroli  813
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin ośrodka  813
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wycieczek  812
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Samorząd uczniowski  811
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Rada Pedagogiczna  809
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki i wychowawczy  809
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  808
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Majątek szkoły  806
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  806
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut przedszkola  806
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  806
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  805
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Krajowy Rejestr Sądowy  803
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Statut  803
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek ośrodka  802
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  801
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Profil działalności  801
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  800
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  799
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  799
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Konkursy ofert  798
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Redakcja BIP  798
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  798
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  797
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Kontrole  797
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  796
Jednostki organizacyjne>Gminny Zarząd Oświaty>Akty prawne  795
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  793
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Rodziców  792
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyczny  787
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  786
Gospodarka majątkiem gminy>Przetargi>Określenie szacunkowej wartości zamówienia  785
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Informacja publiczna  783
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Statut ośrodka  782
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  782
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  780
Spółki gminne>Nyski Ośrodek Rekreacji Sp. z o.o. (połączono z NZN Sp. z o.o. 2 stycznia 2017 roku)>Krajowy Rejestr Sądowy  780
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  779
Jednostki organizacyjne>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  779
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>statut  779
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  777
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  777
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Budżet  776
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  776
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Akt notarialny  776
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  775
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  775
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Program wychowawczy  773
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  772
Protokoły Komisji>2018>Komisji Finansów  771
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Rekrutacja  771
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Majątek  770
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności  770
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  769
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  768
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  764
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 3 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program profilaktyki  762
Jednostki organizacyjne>Nyski Dom Kultury (archiwum do dnia 09 lipca 2015 roku)>Występienia pokontrolne  758
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Budżet  756
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komitet Rodzicielski  756
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  753
>Informacje>Formularze  751
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Statut  750
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Budżet  738
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Obwód szkolny  736
Protokoły Komisji>2018>Komisji Rewizyjnej  734
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  733
Protokoły Komisji>2018>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  732
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Pedagogiczna  729
Żłobki>Żłobek Nr 2 (archiwum do dnia 18 kwietnia 2016 roku)>Majątek  729
Informacje>Wybory 2018>Informacje i wzory załączników dla komitetów wyborczych  727
>Informacje>Analizy  727
Protokoły Komisji>2018>Komisji Oświaty i Opieki Społecznej  720
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  720
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie  718
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Program wychowawczy  715
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  715
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  705
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  703
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Obwód szkolny  702
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Rada Pedagogiczna  694
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  693
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komitet Rodzicielski  692
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  692
Spółki gminne>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin  691
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  690
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  686
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Samorząd Uczniowski  686
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Budżet  685
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Komunikaty  685
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Majątek szkoły  684
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin pracy  684
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Redakcja BIP  683
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Statut  682
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Program wychowawczy  679
Gimnazja>Gimnazjum Nr 3 (zlikwidowane)>Skrzynka podawcza  679
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin wynagradzania  678
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Budżet  678
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  676
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  674
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach (zlikwidowana)>Aktualności i komunikaty  673
Jednostki organizacyjne>Dzienny Dom Pobytu w Nysie (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Majątek  673
Jednostki organizacyjne>Targowisko Miejskie (zlikwidowane)>Redakcja BIP  670
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  669
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Aktualności i komunikaty  665
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin pracy  665
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Budżet ZSS  662
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Przełęku (zlikwidowana)>Regulamin pracy  661
Żłobki>Żłobek Nr 1 (archiwum do dnia 10 kwietnia 2016 roku)>Zamówienia Publiczne  658
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Komunikaty  658
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Budżet  658
Protokoły Komisji>2018>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  656
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin pracy  653
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Majątek szkoły  653
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  651
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Regulamin wynagradzania  649
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Rada Rodziców  648
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Statut  648
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Budżet  647
Władze gminne>Protokoły Sesji>2019  646
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Statut  640
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  640
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Obwód szkolny  639
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Redakcja BIP  632
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Samorząd Uczniowski  630
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowej (zlikwidowany)>Komunikaty  626
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotogłowicach (zlikwidowany)>Majątek szkoły  623
>Informacje>Ochrona danych osobowych  526
>Prawo Lokalne>Podatki i opłaty 2019  509
Informacje>Wybory 2018>Wybory 2018 - Wyniki  506
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Obwodowe Komisje Wyborcze  481
>Informacje>Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców  472
Władze gminne>Rada Miejska>Transmisja obrad Rady Miejskiej w Nysie  448
>Sprawy Urzędowe>Administracja  379
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Informacje dla wyborców  344
Protokoły Komisji>2018>Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  322
Protokoły Komisji>2019>Komisji Finansów  300
Protokoły Komisji>2019>Komisji Urbanistyki i Rolnictwa  268
Protokoły Komisji>2019>Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  262
Protokoły Komisji>2019>Komisji Oświaty i Opieki Społecznej  261
Informacje>Wybory do Parlamentu Europejskiego>Obwieszczenia, komunikaty, uchwały i zarządzenia  260
Informacje>Wybory 2018>Wybory samorządowe - informacje ogólne  255
Protokoły Komisji>2019>Komisji Rewizyjnej  247
Protokoły Komisji>2019>Komisji Kultury i Kultury Fizycznej  247
>>Władze gminne  212
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  147
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  114
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  109
Gospodarka majątkiem gminy>Sprawozdania finansowe>Sprawozdania finansowe Gminy Nysa sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.  103
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  103
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  80
Władze gminne>Rada Miejska>Uchwały RM  80
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Imprezy  78
>Sprawy Urzędowe>Informatyka  73
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Budżet  71
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Obiekty NOR  63
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Majątek  62
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  62
Spółki gminne>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp z.o.o.(archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku) >Budżet  60
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  59
Gospodarka majątkiem gminy>Sprawozdania finansowe> Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Nysie sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.  58
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  56
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA> Kierownictwo  54
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  54
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA>Dane teleadresowe  53
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  51
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  50
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Statut  49
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  49
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  47
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  47
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Inni pracownicy przedszkola i ich zadania  46
Spółki gminne>STAL NYSA SPÓŁKA AKCYJNA>Krajowy Rejestr Sądowy  46
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  45
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  44
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  44
Jednostki organizacyjne>Nyski Ośrodek Rekreacji (przekształcono w spółkę gminną)>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  44
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 1 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  42
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  41
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Programy  41
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  40
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  40
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  40
>Inne dokumenty>Akty notarialne  39
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  38
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  36
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hajdukach Nyskich (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  35
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Wewnątrzszkolny system oceniania  33
>Informacje>Dane osobowe  33
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  29
>>  29
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Dane teleadresowe  28
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin oceny z zachowania  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Regulamin Rady Rodziców  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komitet Rodzicielski  26
Jednostki organizacyjne>Ośrodek Pomocy Społecznej (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Akty prawne  26
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  26
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  25
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek  24
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  23
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulaminy  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Obwód przedszkolny  22
Szkoły Podstawowe>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Samorząd Uczniowski  22
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Rada Pedagogiczna  21
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Rada Pedagogiczna  21
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Statut  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 10 (archiwum do dnia 21 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  20
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Obwód szkolny  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 9 (archiwum do dnia 25 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  20
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Samorząd Uczniowski  20
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Program wychowawczy  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Majątek przedszkola  20
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  19
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Program wychowawczy  19
>Sprawy Urzędowe>Zamówienia Publiczne  19
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin oceniania, kalsyfikowania, promowania  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin wynagradzania  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 12 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komunikaty  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  18
Gimnazja>Zespół Szkół Sportowych (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016)>Regulamin wynagradzania  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Majątek przedszkola  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Budżet  18
Przedszkola>Przedszkole Nr 8 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  18
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Statut  17
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Redakcja BIP  17
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Aktualności i komunikaty  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Program wychowawczy  16
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Aktualności i komunikaty  16
Przedszkola>Przedszkole Nr 6 (archiwum do dnia 28 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  16
Przedszkola>Przedszkole Nr 5 - Integracyjne (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Aktualności, Komunikaty  15
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Redakcja BIP  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Budżet  15
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Regulamin pracy  12
Przedszkola>Przedszkole Nr 1 (archiwum do dnia 11 kwietnia 2016 roku)>Obwód przedszkolny  12
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Komitet Rodzicielski  12
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa w Kępnicy (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Majątek szkoły  9
Przedszkola>Przedszkole nr 14 (archiwum)>Regulamin pracy  9
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>AKTUALNOŚCI  8
Szkoły Podstawowe>Szkoła Podstawowa Nr 5 (archiwum do dnia 29 kwietnia 2016 roku)>Oficjalna strona internetowa SP5 w Nysie  8
Władze gminne>Rada Miejska>Protokoły Komisji  5
Szkoły Podstawowe>Niepubliczna Szkoła Podstawowa>ZAPROSZENIA  5
>Sprawy Urzędowe>Wydział Rozwoju Polityki Społecznej  4
>Informacje>Kultura i sport  3
Gimnazja>Gimnazjum Nr 2 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Regulamin wynagradzania  2
>Sprawy Urzędowe>Ogólne procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców  2
>Informacje>Aktualności  2
Gimnazja>Gimnazjum Nr 1 (archiwum do dnia 26 kwietnia 2016 roku)>Komunikaty  1
Spółki gminne>Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (archiwum)>Organizacja  1
>Informacje>Obwieszczenia, komunikaty  1
Początek strony