Sprawozdania finansowe Gminy Nysa sporządzone wg stanu na dzień 31 XII 2018 r.

Bilans z wykonania budżetu JST pdf, korekta pdf, korekta nr 2 pdf,

Bilans (łączny) pdf, korekta pdf,

Rachunek zysków i strat (łączny) pdf,

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączny) pdf,

Wyciąg z informacji dodatkowej - Gmina Nysa pdf

Informacja dodatkowa - Gmina Nysa pdf

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Joanna Zagórska-Kwaśniak dnia 30.05.2019 9:32
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 30.05.2019 9:32. Odsłon 2018, Wersja 6