2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XV/216/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/216/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/207/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/207/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Nyskiego Zarządu Nieruchomości spółka z o.o w Nysie
Załączniki:
XV_207_15 aport nzn.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/219/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/219/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/155/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany statutu Gminy Nysa i ustalenia jej składu osobowego
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/206/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/206/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/98/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2007r. w sprawie przeniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości na rzecz Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa spółka z o.o
Załączniki:
XV_206_15 aport nec.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/204/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/204/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029
Załączniki:
XV_204_15 wpf.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/209/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/209/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2016 - 2020
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/208/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/208/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja ,,AKWA" Sp. z o.o w Nysie na lata 2016 – 2019”
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/212/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/212/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (...) na uchwałę Nr XI/138/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 września 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/217/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nysa
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
Numer: XV/210/15, Z dnia: 22.12.2015, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/210/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Ziemi Nyskiej” (Pan Marian Molenda)
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Pawęska dnia 22.12.2015.
Opublikowana przez Ewelina Pawęska dnia 29.12.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 19  prawy
Początek strony