Burmistrza i Zastępców

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Kadencja 2014 - 2018

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz
Oświadczenie grudzień 2014 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie kwiecień 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Oświadczenie za 2017 rok pdf

Oświadczenie październik 2018 pdf

Wiceburmistrz Nysy
Piotr Bobak

Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie styczeń 2015
Oświadczenie kwiecień 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Oświadczenie za 2017 rok pdf
 

Wiceburmistrz Nysy
Marek Rymarz

Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie styczeń 2015
Oświadczenie kwiecień 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Oświadczenie za 2017 rok pdf

Wiceburmistrz Nysy
Aleksander Juszczyk
Oświadczenie grudzień 2014
Oświadczenie marzec 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
 
Wiceburmistrz Nysy
Piotr Walach
Oświadczenie grudzień 2014
Oświadczenie marzec 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
____________________________________________

Kadencja 2010 - 2014


Burmistrz Nysy
Jolanta Barska
Oświadczenie 1 ,

Oświadczenie 2012
Oświadczenie 2013
Oświadczenie 2014
Oświadczenie wrzesień 2014
 
Wiceburmistrz Nysy
Aleksander Juszczyk
Oświadczenie 2012
Oświadczenie 2013
Oświadczenie 2014

Wiceburmistrz Nysy
Piotr Walach
Oświadczenie 2012
Oświadczenie 2013
Oświadczenie 2014
____________________________________________

Kadencja 2007 - 2011 

 

Burmistrz Nysy
Jolanta Barska
oświadczenie 2006 nr 1 (1 , 2 , 3 , 4 ),
Oświadczeneie 2007 rok pdf
Oświadczenie 2008 rok 2 , 3 , 4 ,
Oświadczenie małżonka 1 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2010 rok pdf ( 1 , 2 )
Oświadczenie 2011 rok pdf

Wiceburmistrz Nysy
Piotr Walach
Oświadczenie 2011 rok pdf

Wiceburmistrz Nysy
Ryszard Walawender 1, 2 , 3 , 4 ,
Oświadczenie małżonki 1 , 2 ,
Oświadzcenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 pdf , pdf


Wiceburmistrz Nysy
Aleksander Juszczyk 1 , 2, 3 , 4 , 5

Oświadczenie małżonki 1 , 2 ,
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf

____________________________________________
 

Kadencja 2002 - 2006
Marian Smutkiewicz - na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr142,poz,1591 z późn. zm.) art.24h ust.3 oświadczenie majątkowe wraz z kopią w dwóch egzemplarzach złożone zostało Wojewodzie Opolskiemu. doc

 

Oświadczenie współmałżonki jpg , jpg

 

Zastępcy Burmistrza

 

Jolanta Barska  oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1,2,3,4)

Zbysław Wróbel oświadczenie nr 4 (1, 2, 3, 4) Oświadczenie współmałżonki jpg jpg , oświadczenie nr 5 (1, 2 ) , oświadczenie nr 6 (1 , 2, 3 , 4 )

 

 

Oświadczenia majątkowe przygotowała inspektor Ewa Janicka.

 

 

Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w pokoju 116 Urzędu Miejskiego w Nysie.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 12.10.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.10.2018. Odsłon 20592, Wersja 63drukuj
Wersja : lewy  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Początek strony