Dyrektorów jednostek samorządowych

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 ze zmianami) art. 24 h do złożenia oświadczenia majątkowego o swoim stanie majątkowym , zwanego „oświadczeniem majątkowym” obowiązani są: radny, burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych


Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty

Adam Fujarczuk
Oświadczenie kwiecień 2015 roku ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Mariola Szewczyk
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie za 2014 rok ( jpg1 , jpg2 , jpg3 )

Józef Adamów
Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6
Oświadczenie z roku: 2009 , oświadczenie nr 8 ,
Oświadczenie współmałżonki (1, 2 ), oświadczenie nr 2 (1-2)
Oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf

Dyrektor Nyskiego Domu Kultury

Marek Kędzierski
Oświadczenie pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Marta Klubowicz-Schembera
Oświadczenie maj 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie sierpień 2017 rok pdf

Kamila Kopeć (p.o. Dyrektora)
Oświadczenie marzec 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie marzec 2015 pdf
Oświadczenie kwiecień 2015 pdf

Cezary Wojciechowski
Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6,
Oświadczenie współmałżonki (1,2), oświadczenie nr 2 (1-2)

Sławomir Cwalina , oświadczenie nr 2

Janina Janik oświadczenie z roku: 2009 , 2010 oświadczenie współmałżonka z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie luty 2015 rok pdf


Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

Joanna Kanin 
Oświadczenie z roku: 2009 , 2010 ,
Oświadczenie współmałżonka z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Irena Paszkiewicz - Chudy
Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4)
Oświadczenie współmałżonka (1,2)

Halina Kaletowska
Oświadczenie nr 1 (1-4), oświadczenie nr 2, oświadczenie nr 3
Oświadczenie współmałżonka nr 1 (1-2)


Dyrektor Nyskiego Ośrodka Rekreacji

Mirosław Aranowicz

Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4) oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 ,
Oświadczenie współmałżonki (1,2), Oświadczenie nr 2 (1-2) oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok  pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf


Kierownik Dziennego Domu Pobytu

Joanna Wiech
Oświadczenie z roku: 2010 ,
p.o. Kierownika Joanna Wiech oświadczenie nr 1 (1,2 ), oświadczenie nr 2 (1-4), oświadczenie nr 3
oświadczenie współmałżonka nr (1-2)
Oświadczenie 2011 rok pdf


Kierownik Joanna Wiech
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf 
Oświadczenie za 2017 rok pdf


Barbara Barczykowska oświadczenie współmałżonka (1,2)

Marek Święs
oświadczenie nr 2, oświadzcenie nr 3 (1 ,2, 3, 4, 5), oświadczenie nr 4 (1,2,3,4,5,6,7)
wyjaśnienie jpg oświadczenie jpg

Bardara Barczykowska
Oświadczenie nr 1 (1,2,3,4,5,6). oświadczenie nr 2 (1,2,3,4,5)

Teresa Galińska
Oświadczenie nr 1 (1,2,3,4,5), oświadczenie nr 2 (1,2,3,4,5)
Oświadczenie współmałżonka (1 ,2 )

Joanna Wiech
oświadczenie z roku: 2009
oświadczenie współmałżonka z roku : 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf


Kierownik Targowiska


Ryszard Czapczyński
Oświadczenie nr 4 (1,2,3,4), oświadczenie nr 5 (1-4), oświadczenie nr 6 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 ,
Oświadczenie współmałżonki (1,2) oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Kamila Ferdyn
Oświadczenie maj 2017 pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Janina Jakubowska
Oświadczenie nr 2 (1,2,3,4), oświadczenie nr 3 (1-4), oświadczenie nr 4 oświadczenie z roku: 2009 , 2010 ,
Oświadczenie współmałżonka (1,2) oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf

Jolanta Cymbalista
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf

Daniela Dybek
Oświadczenie luty 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf


Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Nysie

Andrzej Murza
Oświadczenie maj 2018 rok pdf

Małgorzata Turbiarz
Oświadczenie luty 2016 roku pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf
Oświadczenie marzec 2018 pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Nysy:


Przemysław Czarnopolski
Oświadczenie pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Mariusz Pańczyszyn
Oświadczenie pdf
Oświadczenie za 2017r.  pdf
Oświadczenie marzec 2017r. pdf

Wanda Leśniewicz
Oświadczenie pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Janina Klimas
Oświadczenie pdf

Jolanta Szpilka-Nowak
Oświadczenie pdf
Oświadczeniepdf

Marta Binner
Oświadczenie pdf
Oświadczeniepdf

Jadwiga Pohler
Oświadczenie pdf
Oświadczenie pdf

Marta Czuczman
Oświadczenie czerwiec 2017 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Agnieszka Kleinepahler
Oświadczenie 2014 rok str1 , str2 , str3 , str4 , str5 
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )

Agnieszka Dziadkowiec
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok  pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf
Oświadczenie wrzesień 2018 rok pdf

Janina Klimas
oświadczenie współmałżonka (1,2 ),
oświadczenie nr 2
oświadczenie nr 3
oświadczenie nr 2 (1,2,3,4),
oświadczenie z roku: 2009
oświadczenie współmałżonka nr 1 (1-2)
oświadczenie z roku: 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2010 ,
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf

Judyta Smoleń
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Beata Majchrzak
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie kwiecień 2016 roku pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Szymon Bednarz
Oświadczenie marzec 2016 roku pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie za 2017 rok pdf

Kamila Ferdyn
Oświadczenie 2011 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2014 rok pdf
Oświadczenie 2015 ( jpg1 , jpg2 , jpg3 , jpg4 , jpg5 )
Oświadczenie za 2015 rok pdf
Oświadczenie za 2016 rok pdf
Oświadczenie kwiecień 2017 pdf


Jolanta Cymbalista
Oświadczenie nr 2 (1,2), oświadczenie nr 3 (1-4) oświadczenie nr 4 oświadczenie z roku: 2006 1 , 2 , 3 , 42009 , 2010 , 2011 ,
Oświadczenie współmałżonka nr 1 (1-2), oświadczenie z roku 2009
Oświadczenie 2010 rok pdf
Oświadczenie 2012 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf
Oświadczenie 2013 rok pdf

Bożena Szlempo
Oświadczenie wrzesień 2018 rok pdf

Oświadczenia przygotowała inspektor Ewa Janicka.

 

 

Zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) opublikowana została jawna część oświadczeń majątkowych (A) zaś wyłączona z publikacji została część niejawna (B). Oświadczenia majątkowe są do wglądu w pokoju 116 Urzędu Miejskiego w Nysie.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewa Janicka dnia 16.10.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 16.10.2018. Odsłon 18829, Wersja 123drukuj
Wersja : lewy  113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 
Początek strony