Regulamin szkoły

                                                                                                                                 Załącznik nr 20

   do Zarządzenia nr ...............

                                                               Burmistrza Nysy

                                                               z  dnia .................

Układ wykonawczy –wydatki

                                                Rok 2005

Dział 801

Rozdział 80101                                                                                                             w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan wg uchwały budżetowej na

rok 2004

Osoba odpowiedzialna za realizację planu

Przyjęłam do wiadomości i stosowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

WYDATKI OGÓŁEM

w tym:

Wydatki bieżące i inwestycje

 

2.444.720.-

 

 

Mgr Anna Michoń

 

1.

Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń

3020

4.000.-

 

 

2.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

1.6465.340.-

 

1.474.940.- naucz.

190.400.- obsł.

 

3.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4040

138.120.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

4.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

292.328.-

 

 

5.

Składki na fundusz pracy

4120

39.812.-

 

 

6.

Wpłaty na PFRON

4140

 

 

 

7.

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

30.000.-

 

 

8.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

4240

3.000.-

 

 

9.

Zakup energii

4260

120 000.-

 

 

10.

Zakup usług remontowych

4270

          10.000.-

 

 

11.

Zakup usług pozostałych

4300

30 000.-

 

 

12.

Podróże służbowe i krajowe

4410

2.000.-

 

 

13.

Różne opłaty i składki

4430

4.500.-

 

 

14.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

105.620.-

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

  Załącznik nr 20

   do Zarządzenia nr ...............

                                                            Burmistrza Nysy

                                                            z  dnia .................

 

 

 

 

Układ wykonawczy –wydatki- rok 2005

Dział 854

Rozdział 85401                                                                                                             w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf

Plan wg uchwały budżetowej na

rok 2004

Osoba odpowiedzialna za realizację planu

Przyjęłam do wiadomości i stosowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

WYDATKI OGÓŁEM

w tym:

Wydatki bieżące i inwestycje

 

143.950-

 

 

Mgr Anna Michoń

 

1.

Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń

3020

 

 

 

2.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

99.100.-

 

58.600.- naucz.

40.500.- obsł.

 

3.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4040

8.430.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

4.

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110

19.345.-

 

 

5.

Składki na fundusz pracy

4120

2.635-

 

 

6.

Wpłaty na PFRON

4140

 

 

 

7.

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

3.000.-

 

 

8.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

4240

 

 

 

9.

Zakup energii

4260

 

 

 

10.

Zakup usług remontowych

4270

5.000.-

 

 

11.

Zakup usług pozostałych

4300

 

 

 

12.

Podróże służbowe i krajowe

4410

 

 

 

13.

Różne opłaty i składki

4430

 

 

 

14.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4440

6.440-

 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Danuta Knapik dnia 24.01.2005
Opublikowana przez Ireneusz Maźniak dnia 24.01.2005. Odsłon 9207, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony