2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IV/31/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/34/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację stacji elektroenergetycznej w Hanuszowie.
Załączniki:
IV_34_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/41/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr AO.OK.1510.12.2018 na działalność Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. (Wyłączenie jawności w zakresie ochrony danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Sokołowska Podinspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego).
Załączniki:
IV_41_18_anonim.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/33/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/33/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego.
Załączniki:
IV_33_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Sławomir Piwowarczyk dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/29/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Załączniki:
IV_29_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/39/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/39/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
Załączniki:
IV_39_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/28/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana: XLIV/644/17
Uchwała Nr IV/28/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Nysa.
Załączniki:
IV_28_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Arkadiusz Janowski dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/43/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Nysy zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.15.2018 na działalność Burmistrza Nysy i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Załączniki:
IV_43_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/45/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/45/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa. które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Załączniki:
IV_45_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Robert Piegza dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
Numer: IV/44/18, Z dnia: 20.12.2018, Zmieniana:  
Uchwała Nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi mieszkańca Nysy na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Załączniki:
IV_44_18.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 31.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 31.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony