2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 50/2010, Z dnia: 31.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011.

Załączniki:
50.doc
50.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2011 , wersja 1
Numer: 49/2010, Z dnia: 31.12.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 49/10 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
zarzadzenie nr49_10.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 05.01.2011 , wersja 1
Numer: 47/2010, Z dnia: 31.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2011

Załączniki:
47.doc
47 z.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.12.2010 , wersja 1
Numer: 51/2010, Z dnia: 31.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie nr 51/2010 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011.

Załączniki:
51.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2011 , wersja 1
Numer: 45/2010, Z dnia: 31.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Nysy z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa na rok 2011.

Załączniki:
45.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 03.01.2011.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 03.01.2011 , wersja 1
Numer: 42/2010, Z dnia: 30.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Nysa na lata 2011 – 2013

Załączniki:
42.doc
42 z.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.12.2010 , wersja 1
Numer: 43/2010, Z dnia: 30.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011

Załączniki:
43.doc
43 z.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.12.2010 , wersja 1
Numer: 44/2010, Z dnia: 30.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Nysy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011

Załączniki:
44.doc
44 z.xls
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 31.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 31.12.2010 , wersja 1
Numer: 40/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
40.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2010 , wersja 1
Numer: 41/2010, Z dnia: 29.12.2010, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE  Nr 41/10 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2010r.  w sprawie  rezygnacji  z wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej  

Załączniki:
41.doc
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 30.12.2010.
Opublikowana przez Edyta Bednarska-Kolbiarz dnia 30.12.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 42  prawy
Początek strony