Dotacje placówki oświatowe

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 

Informacje o wysokości udzielanych dotacji w roku 2019 dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Nysa.
1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego pdf
2. Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny pdf
3. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst pdf
4. Wysokość kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst pdf
5. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pdf
6. Wysokość subwencji dla szkół podstawowych niepublicznych pdf
7. Wysokość subwencji dla szkół podstawowych - oddziałów gimnazjalnych pdf


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2018 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) >>

Informacje o wysokości udzielanych dotacji w roku 2018 dla placówek oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Nysa:
1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst pdf
2. Podstawowa kwota dotacji dla szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny pdf
3. Wysokość kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jst pdf
4. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pdf
5. Wysokość subwencji dla szkół podstawowych niepublicznych pdf
6. Wysokość subwencji dla szkół podstawowych- oddziałów gimnazjalnych pdf
7. Dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych pdf

Na podstawie art. 78e ust 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) >>

Informacje o podstawowych kwotach dotacji na rok 2017 dla publicznych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na terenie Gminy Nysa:
1. publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny pdf, aktualizacja , aktualizacja1
2. publicznych szkół podstawowych aktualizacja,
3. szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie wiejskim pdf , aktualizacja, aktualizacja1
4. przedszkoli pdf  , aktualizacja ,  aktualizacja1
5. gimnazja pdf
6. żłobki i kluby dziecięce pdf
7. kwoty wypłacane po aktualizacji pdf, aktualizacja

Informację przygotowała:
Anna Jamrozik
Główny Księgowy
Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Adam Fujarczuk dnia 17.05.2019
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.05.2019. Odsłon 10599, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony