Statut

 Statut Przedszkola nr 10  uchwła, statut
 
                                

  SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I    Postanowienia wstępne..............................................str.  6
ROZDZIAŁ II   Cele i zadania Przedszkola..........................................str.  7
ROZDZIAŁ III  Organy Przedszkola...................................................str.  8
ROZDZIAŁ IV  Organizacja Przedszkola.............................................str. 13
ROZDZIAŁ V   Nauczyciele i inni pracownicy.......................................str. 20
ROZDZIAŁ VI  Wychowankowie Przedszkola.......................................str. 25
ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe..............................................str. 29

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Józefa Sadowska dnia 29.10.2015
Opublikowana przez Joanna Duława dnia 29.10.2015. Odsłon 9148, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony