Konkursy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 181/2019, Z dnia: 26.03.2019
Zarządzenie nr 181/2019 Burmistrza Nysy z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 27.03.2019 , wersja 1
Numer: 122/2019, Z dnia: 25.02.2019
Zarządzenie nr 122/2019 Burmistrza Nysy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 26.02.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 26.02.2019 , wersja 1
Numer: 100/2019, Z dnia: 11.02.2019
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Nysy z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 - pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Załączniki:
100_2019.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 12.02.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 12.02.2019 , wersja 1
Numer: 11.01.2019, Z dnia: 11.01.2019
Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gim2” w Nysie, ul. Bolesława Prusa 14, 48 – 303 Nysa złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zima z Dziesiątką 2019” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1). Załączniki do oferty – do wglądu w pok. 130 – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu. Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 18 stycznia 2019 roku w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 11.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 11.01.2019 , wersja 1
Numer: 55/2019, Z dnia: 03.01.2019
Zarządzenia nr 55/2019 Burmistrza Nysy z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: 40/2018, Z dnia: 14.12.2018
Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Nysy z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie w latach 2019-2023.
Załączniki:
zarzadzenie_40_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 17.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 17.12.2018 , wersja 1
Numer: 37/2018, Z dnia: 12.12.2018
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Nysy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019.
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Anatol Bukała dnia 14.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.12.2018 , wersja 1
Numer: 33/2018, Z dnia: 11.12.2018
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie w latach 2019-2023.
Załączniki:
zarzadzenie_33_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 14.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.12.2018 , wersja 1
Numer: 34/2018, Z dnia: 11.12.2018
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – prowadzenie w 2019 roku zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Załączniki:
zarzadzenie_34_2018.pdf
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 14.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.12.2018 , wersja 1
Numer: 35/2018, Z dnia: 11.12.2018
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Nysy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonii.
Załączniki:
 
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Zofia Kajling-Rudzka dnia 14.12.2018.
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 14.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 30  prawy
Początek strony