Budżet

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003, Suma aktywów: 5159,96 tys. zł, Wynik netto: -625,6 tys. zł, zatwierdzone 16.06.2004 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004, Suma aktywów: 4757,42 tys. zł, Wynik netto: -735,1 tys. zł, zatwierdzone 10.06.2005 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005, Suma aktywów: 6650,59 tys. zł, Wynik netto: -750,0 tys. zł, zatwierdzone 17.05.2006 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006, Suma aktywów: 7785,21 tys. zł, Wynik netto: -1033,6 tys. zł, zatwierdzone 14.06.2007 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007, Suma aktywów: 7365,03 tys. zł, Wynik netto: -1499,11 tys. zł, zatwierdzone 5.06.2008 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008, Suma aktywów: 6 948,12 tys. zł, Wynik netto: -1.380,90 tys. zł, zatwierdzone 19.05.2009r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009, Suma aktywów: 6.363.59 tys. zł, Wynik netto: -1.521,21 tys. zł, zatwierdzone 11.05.2010r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010, Suma aktywów: 9.984,15 tys. zł, Wynik netto: 173,94 tys. zł, zatwierdzone 31.05.2011r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011, Suma aktywów: 9.765,87 tys. zł, Wynik netto: -223,25 tys. zł, zatwierdzone 18.04.2012r.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 8.705 tys. złotych , który dzieli się na 17410 udziałów po 500 złotych każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są własnością Gminy Nysa.

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Radosław Tyczyński dnia 26.04.2012
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 26.04.2012. Odsłon 9239, Wersja 11drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony