Budżet

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003, Suma aktywów: 5159,96 tys. zł, Wynik netto: -625,6 tys. zł, zatwierdzone 16.06.2004 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004, Suma aktywów: 4757,42 tys. zł, Wynik netto: -735,1 tys. zł, zatwierdzone 10.06.2005 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005, Suma aktywów: 6650,59 tys. zł, Wynik netto: -750,0 tys. zł, zatwierdzone 17.05.2006 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006, Suma aktywów: 7785,21 tys. zł, Wynik netto: -1033,6 tys. zł, zatwierdzone 14.06.2007 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007, Suma aktywów: 7365,03 tys. zł, Wynik netto: -1499,11 tys. zł, zatwierdzone 5.06.2008 r.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 4990 tys. złotych , który dzieli się na 9980 udziałów po 500 złotych każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są własnością Gminy Nysa.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008, Suma aktywów: 6 948,12 tys. zł, Wynik netto: -1 380,90 tys. zł, zatwierdzone 19.05.2009r.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Czesław Gajos dnia 07.10.2009
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 07.10.2009. Odsłon 9239, Wersja 5drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 14  prawy
Początek strony