Organizacja

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W NYSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Wysokość Kapitału Zakładowego: 8.705.000,00 zł 

Główny Udziałowiec: GMINA NYSA - posiada 17.410 udziałów o łącznej wartości 8.705.000,00 zł

Prezes Zarządu: Pyka Anna Barbara

Główny Ksiegowy: Lipiec Janina

Prokurent: Jakubiec Edyta

Przedmiot działalności:

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Radosław Tyczyński dnia 21.09.2011
Opublikowana przez Radosław Tyczyński dnia 21.09.2011. Odsłon 9558, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony