Informacje i wzory załączników dla komitetów wyborczych

Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Tworzenie komitetów

Informacje i wyjaśnienia

 


 

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych doc

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pdf

 

Załącznik nr 1 doc, pdf

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wojtów, burmistrzów i prezydentów miast pdf

 

Załącznik nr 1 doc, pdf 

Załącznik nr 2 doc, pdf

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Wyjaśnienia PKW dot. członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów pdf

Informacja dotycząca losowania numerów list kandydatów Komitetów Wyborczych doc

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nysie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nysie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pdf


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

http://opole.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/29481_Powolane_obwodowe_komisje_wyborcze_na_terenie_wojewodztwa_opolskiego


Wzory dokumentów

1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Oświadczenie dla Pełnomocnika Wyborczego

Oświadczenie dla Pełnomocnika Finansowego

 

2. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającej zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Oświadczenie dla Pełnomocnika Wyborczego

Oświadczenia dla Pełnomocnika Finansowego

 

3. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydata w więcej niż jednym województwie

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

Ośwadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

Oświadczenie dla Pełnomocnika Wyborczego

Oświadczenie dla Pełnomocnika Finansowego

Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców

 

4. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

Zawiadomienie o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie o utworzeniu komitetu

Oświadczenie dla Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym

 

5. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego 

Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Oświadczenie dla Pełnomocnika Wyborczego

Oświadczenie dla pełnomocnika Finansowego

 

6. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie

Zawiadomienie o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie o utworzeniu komitetu

Oświadczenie dla Pełnomocnika Wyborczego

Oświadczenie dla pełnomocnika Finansowego

Wykaz obywateli popierających utworzenie komitety wyborczego wyborców

 

7. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie

Zawiadomienie o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Oświadczenie dla Pełnomocnika Wyborczego

Oświadczenie dla pełnomocnika Finansowego

 

 


 

Informacja o zasadach zgłaszania list kandydatów na radnych oraz kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

       1. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych do rad gmin (rad miejskich, rad miast), w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

          Zgłoszenie listy kandydatów

          Lista poparcia

          Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

          Oświadczenie lustracyjne

          Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

          Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

 

      2. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

          Zgłoszenie kandydata

          Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

          Oświadczenie lustracyjne

          Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

   


 

 

 

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Ewelina Konstanty dnia 08.10.2018
Opublikowana przez Agnieszka Sokołowska dnia 09.10.2018. Odsłon 5663, Wersja 25drukuj
Wersja : lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Początek strony