Budżet

                                                     

                                                                BUDŻET -   2015r.

                                                 Zestawienie przychodów i wydatków

 

          Przychody :                                                                          3.279.647,00

        1.  Dotacja podmiotowa                                                           1.965.000,00                                       

        2. Przychody z działalności statutowej                                     230.000,00

        4. Pozostałe przychody                                                              605.000,00 

        5. Dofinansowanie projektów                                                   479.647,00 

 

         Koszty wg rodzajów:                                                          3.388,612,00

        1. Amortyzacja                                                                              635.000,00

        2. Zużycie materiałów i energii                                                   421.000,00 

       3. Usługi obce                                                                               751.550,00 

       4. Podatki i opłaty                                                                         105.150,00 

       5. Wynagrodzenia                                                                      1.169.610,00

       6. Ubezpieczenia i inne śwaidczenia                                          249.302,00 

      7.  Pozostałe koszty                                                                          57.000,00  

                                                                     

              

 

  

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Mariola Połata dnia 13.05.2015
Opublikowana przez Lidia Galewska dnia 13.05.2015. Odsłon 8780, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony