ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DZIENNEGO DOMU POBYTU W NYSIE (wygasły...)

Nysa, 2007-12-18ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG DZIENNEGO DOMU POBYTU W NYSIE


1.Dzienny Dom Pobytu ( zwany dalej „ Domem” )działa na podstawie Statutu.
2.Uczestniczenie w życiu Domu jest nieodpłatne.
3.Dzienny Dom Pobytu czynny jest od poniedziałku do czwartku od godziny 7.00 do godziny 16.00 i w piątki od godziny 7.00 do godziny 15.00 ( administracja do godz. 15.00 ) z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt.
4.Przedmiotem działania Domu jest :
- pomoc w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, szczególnie samotnym, a także
osobom o zmniejszonej sprawności psycho –fizycznej,
- organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
- zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów, wykładów i wycieczek,
- zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa.

5.Dom oferuje :
- możliwość wykupienia obiadu, koszt posiłku 6.20 zł,
- gimnastykę ( gimnastyka prowadzona jest trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek – w dwóch
turach, o godz. 9.00 i 11.00),
- masaż klasyczny,
- zabawy taneczne ,imprezy okolicznościowe i gry towarzyskie,
- wycieczki krajoznawcze.

6.Odpłatność za obiad należy uiścić w terminie do ostatniego dnia miesiąca, płatne na konto DDP nr rachunku Bank Śląski 37-1050-1504-1000-0022-8899-3864. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Kierownikiem Domu do ostatniego dnia następnego miesiąca, po tym terminie będą naliczane odsetki .Osoby, które chcą wykupić posiłek powinny zaprowiantować się u Intendenta. W przypadku rezygnacji z obiadu, fakt ten należy zgłosić intendentowi lub pracownikowi kuchni w dzień poprzedzający rezygnację. Zgłoszona rezygnacja powoduje przesunięcie terminu spożycia posiłku na kolejny miesiąc( odpis ).
7.Posiłki wydawane są w godzinach :

dla Podopiecznych DDP od 13.00 do 14.45,
dla Podopiecznych OPS od 12.00 do 14.00

8. Zasady korzystania z DDP wchodzą w życie z dniem podjęcia.
powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Dariusz Michalewski dnia 06.02.2008
Opublikowana przez Dariusz Michalewski dnia 06.02.2008. Wygasa 27.12.2008. Odsłon 9177
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony