Program wychowawczy

program wychowawczy

 

PRIORYTETY Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016:  

1.     Rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia i przynależności do niego, tzn. rodziny, grupy rówiesniczej, grupy wyznaniowej, społeczności lokalnej, narodu, społeczności europejskiej i światowej. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w w/w grupach.

2.     Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania dobra i zła w życiu codziennym. Zapoznanie z konsekwencjami różnych wyborów.

3.     Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.

4.     Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie nabywania podstawowych wiadomości i umiejętności dbania o własne zdrowie.

5.     Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i ich skutków, m.in. poprzez aktywność fizyczną, właściwe odżywianie, unikanie hałasu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dbałość o środowisko, unikanie substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.     Umożliwianie uczniom osiągania sukcesu w różnych dziedzinach i prezentacji swoich umiejętności społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

7.     Udział uczniów w różnych przedsięwzięciach poruszających tematykę bezpieczeństwa dzieci oraz ochrony przed uzależnieniami.

8.Udział klas w przedsięwzięciach, które integrują klasy i kształtują zdrową rywalizację.

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Wiercigroch dnia 07.09.2015
Opublikowana przez Piotr Kocierz dnia 19.02.2016. Odsłon 8645, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony