Majątek szkoły

Majątek szkoły według stanu na dzień 31.12.2012 r.:

środki trwałe        (konto 011)                              -   306.206,74 zł

księgozbiór          (konto 014)                              -   35.994,71 zł

wartości niematerialne i prawne  (konto 020)          -    24.977,62 zł

pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)  -    585.656,18zł

               

Majątek szkolny wg stanu na dzień 31.12.2014  

konto 011 – środki trwałe – 323 869,45

konto 013 – księgozbiór – 39 014,45

konto 020 – wartości niematerialne i prawne – 36 702,74

konto 013 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 642 241,19  

 

Majątek szkolny wg stanu na dzień 31.12.2015  

konto 011 – środki trwałe – 332 559,45

konto 013 – księgozbiór – 42 307,63

konto 020 – wartości niematerialne i prawne – 36 702,74

konto 013 – pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – 654 862,27                       

Informację wytworzył lub odpowiada za treść Maria Wiercigroch dnia 10.01.2016
Opublikowana przez Piotr Kocierz dnia 19.02.2016. Odsłon 8638, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony