Zagospodarowanie terenów sportowo- wypoczynkowych w sołectwach Wyszków Śląski, Kubice, Jędrzychów, R (wygasły...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert pod nazwą:

 

Zagospodarowanie terenów sportowo- wypoczynkowych w sołectwach Wyszków

 

Śląski, Kubice, Jędrzychów, Rusocin – realizacja budżetu obywatelskiego- opracowanie

dokumentacji oraz budowa siłowni zewnętrznej dla sołectwa Rusocin.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

„PT” s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski

ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk
Cena ofertowa brutto: 32.146,05 zł

 


powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść Andrzej Lis dnia 06.07.2018
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 06.07.2018. Wygasa 12.07.2018. Odsłon 67, Wersja 1
Początek strony