Dokumentacja projektowa adaptacji budynku byłego przedszkola na mieszkaniowa socjalne w Kępnicy” – P (wygasły...)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie
zaproszenia do złożenia oferty pn.:„Dokumentacja projektowa adaptacji budynku byłego przedszkola na mieszkaniowa socjalne w Kępnicy” – Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

ARCHI – CONCEPT Piotr Opałka
ul.Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa


Cena ofertowa brutto: 29.500,00 zł

powrót...
Brak załączników
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 15.06.2016
Opublikowana przez Andrzej Lis dnia 15.06.2016. Wygasa 21.06.2016. Odsłon 434, Wersja 1
Początek strony